Гончар Людмила Іванівна

gonchar-lyudmila-vanvna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь : кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 278 с.
 2. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Дудко, О. Математична модель системи підтримки прийняття рішень для автоматизації організаційного управління інститутом / Остап Дудко, Людмила Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 129-153.
 2. Гончар, Л. Забезпечення інформаційної підтримки управління підприємством / Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – випуск 4. – С.20-25.
 3. Кушнір, О. К. Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту [Електронний ресурс] / О. К. Кушнір, М. П. Дивак, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2011. – № 83.– С. 92-106.
 4. Гончар, Л. І. Підтримка прийняття рішень в організаційному управлінні інститутом / Л. І. Гончар, О. І. Дудко // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у III тисячолітті : зб. наук. праць. – Рівне : РЕГІ, 2000. – С. 399-403.
 5. Gonchar, L. Computer Support of Bisiness-Processes and Multi-Perspective Management as Basic of Business Operation / L. Gonchar, T. Lendyuk // Proceeding  of Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing System : Technology and Applications  IDAACS. – Lviv, Ukraine, 2003. – P. 508-517.
 6. Shevchuk,  R. Method of Converting Speech Codec Format between GSM 06.20 and G.729 / R. Shevchuk, P. Byкovyy, L. Gonchar // Proceedings of the 4 IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications  IDAACS. – Dortmund, Germany, 2007. – P. 686-689.
 7. Pukas, А. Mathematical Models of the Closed Business Situation / A. Pukas, L. Gonchar // International Workshop on Inductive Modelling IWIM. – Prague, 2007. – P. 35-38.
 8. Pasichnyk, N. Parametric Identifiication Methods of the Model of Website’s Attendance / N. Pasichnyk, L. Honchar // TCSET”14 “Modern problems of radio engineering, telecommunication and computer science”.  – Lviv, Ukraine, 2014. – P. 93-94.
 9. Саченко, А. INTRANET – мережа ІКІТ / А. Саченко, Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – № 4. – С. 122-124.
 10. Гончар, Л. Комп'ютеризована система підтримки прийняття рішень в організаційному управлінні / Л. Гончар // Вісник ХДПУ. – Х. : ХДПУ, 2000. – № 9. – С. 19-22.
 11. Гончар, Л. Використання математичних моделей підтримки прийняття рішень для організаційного управління інститутом / Л. Гончар, О. Дудко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – К. : КНЕУ, 2001. – № 65. – С. 197-204.
 12. Гончар, Л. Використання сучасних методів і технологій в процесі бізнесової діяльності суб′єктів господарювання / Л. Гончар, Т. Лендюк // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : зб. наук. праць. – Черкаси : Брама – ІСЕУЕП, 2003. – С. 15-24.
 13. Гончар, Л. Засоби комп′ютеризованої підтримки управлінських рішень / Л. Гончар // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 2. – С. 552-560.
 14. Ситник, В. Ф. Методи дейтамайнінгу та їх характеристики / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 71. – С. 171-188.
 15. Ситник, В. Ф. Моделювання ключових показників (індикаторів) діяльності підприємства / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Б. О. Тішков // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 74. – С. 78-87.
 16. Гончар, Л. Застосування Data Mining в бізнесовій діяльності / Л. Гончар, Д. Чирка // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 16. – С. 163-171 .
 17. Ситник, В. Ф. Цільове лінійне програмування : концепція та приклади / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – № 75. – С. 26-40.
 18. Ситник, В. Ф. Організаційні та інструментальні засади  багатовимірного індикативного аналізу із побудовою гіперкубу даних / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Д. М. Чирка // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2007. – № 7. – С. 194-198.
 19. Гончар, Л. Математичні моделі закритих бізнесових ситуацій / Л. Гончар  // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2008. – № 9. – С. 105-109.
 20. Гончар, Л. Використання технології OLAP в системах підтримки прийняття рішень / Л. Гончар, Т. Гончар // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – С. 130-134.
 21. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.
 22. Honchar L. Evaluation of losses of Kam’yanets’ – Podil’skiy as a result of the harmful emissions by motor transport / Lyudmyla Honchar, Mykhailo Shpintal, Oksana Kushnir // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 322. – Bibliography: 5 titles.