Карпінський Микола Петрович

карпінський
Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Публікації:

  1. Карпінський, М. П. Використання технології паралельних обчислень для рахування кількості точок еліптичної кривої [Електронний ресурс] / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – № 8, ч. 1. – С. 207-210.
  2. Карпінський, М. П. Удосконалення паралельного алгоритму пошуку порядку еліптичних кривих [Електронний ресурс] / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 97-100.
  3. Карпінський, М. П. Система для проведення криптоаналізу [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, В.М. Карпінський // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. - №9 (127). – С. 95-98.
  4. Карпінський, М. Інженерно-криптогрфічна атака за аналізом споживаної потужності на програмно-апаратні реалізації криптографічного перетворення за чинним стандартом /М. Карпінський, Л. Коркішко, Т. Коркішко //Вісник Тернопільського державного технічного університету.– 2005.– № 3.– С. 127-135.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Курітник, І. П. Безпровідна трансляція інформації [Текст] /І. П. Курітник, М. Карпінський.– Тернопіль: Тайп, 2010.– 377 с.