Ляхович Галина Іванівна

lyahovych g i

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано- Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат з державного управління

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Ляхович, У. І. Державне управління у сучасній теорії адміністративно-правової науки / У. І. Ляхович, Г. І. Ляхович // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2012. – № 7. – С. 70-76.
  2. Ляхович, Г. Особливості фінансування соціальної сфери / Г. Ляхович // Наукові записки – 2002. – № 12. – С.23-24.
  3. Ляхович, Г. І. Фінансування соціальної сфери в умовах децентралізації управління / Г. І. Ляхович, У. І. Ляхович // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 100-106.
  4. Ляхович, Г. Сегментація і позиціонування, як складова маркетингу в сфері туризму / Галина Ляхович // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – № 25. – С. 233-236.
  5. Ляхович, Г. Пріоритетні напрямки розвитку соціального захисту населення з врахуванням світового досвіду / Галина Ляхович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 18, ч. 2. – С. 229-235.
  6. Ляхович, Г. Управління в сфері соціального захисту та гендерні проблеми [Електронний ресурс] / Галина Ляхович.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

  1. Фінансово-господарський контроль і ревізія виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності [Текст] : курс лекцій / В. С. Совінський, О. П. Завитій, Г. І. Ляхович, Н. М. Шостаківська. – Тернопіль : [б. в], 2004. – 377 с.
  2. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 344 с.