Мармураш Любов Петрівна

Мармураш Л.

Кафедра гуманітарних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Мармураш, Любов Петрівна Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху віхових культур Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мармураш Любов Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2009. - 208 c.

  2. Мармураш, Любов Петрівна Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху культур Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Любов Петрівна Мармураш. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Мармураш, Л. Рефлексія педагогічної аксіології епохи віхових культур і середньовіччя на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Л.П. Мармураш.