Мачуга Роман Іванович

мачуга

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Мачуга, Роман Іванович Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Роман Іванович Мачуга. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 196 с.
  2. Мачуга, Роман Іванович Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Роман Іванович Мачуга. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009.– 20 с.

СТАТТІ:

  1. Гуцайлюк, З. В. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні промисловим виробництвом: рівні формування та напрямки використання [Електронний ресурс] / З. В. Гуцалюк, Р. В. Мачуга // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 70-74.
  2. Кузьмінський, Ю. Бухгалтерська інформація в управлінських рішеннях підприємств харчової промисловості / Юрій Кузьмінський, Роман Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 3. – С. 13-21.
  3. Мачуга, Р. Методи інтелектуального аналізу наслідків прийняття управлінських рішень як основа перебудови алгоритмів обробки облікової інформації [Електронний ресурс] / Роман Мачуга // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 132-139.
  4. Мачуга, Р. Організаційні передумови проектування інформаційної системи бухгалтерського обліку на підприємстві / Р. Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 12. – С. 35-41.
  5. Мачуга, Р. Визначення відносних показників якості інформаційних систем обліку / Роман Мачуга // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. Вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. Тернопіль : Економічна думка, 2011. - № 15-16. – С. 357-361.
  6. Мачуга, Р. Алгоритмізація функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку / Роман Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 123-130.
  7. Мачуга, Р.І. Специфіка відображення предмету, об’єктів і процесів у бухгалтерському обліку на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс]/ Р.І. Мачуга // Незалежний Аудитор. – 2012. – № 1. – С. 63-69.