Марковецька Галина Михайлівна

markovetska g m

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Марковецька, Г. Викладання історії на основі використання грошових знаків [Електронний ресурс] / Галина Марковецька, Руслан Марковецький.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Марковецька, Г. М. Історія грошей і банківництва [Текст]: навч. посіб. /Г. М. Марковецька, Р. Ю. Марковецький.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 412 с.