Матлага Лілія Олегівна

матлага лілія олегівна

Кафедра банківської справи

ПОСАДА: стажист-дослідник

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Матлага, Л. О. Перспективи оптимізації управління власним капіталом банків в Україні / Л. О. Матлага // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 327-331.
 2. Матлага, Л. Банківський капітал в умовах подолання фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. Матлага // Українська наука: сучасне минуле: майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 97-105.
 3. Дзюблюк, О. В. Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківської системи України [Електронний ресурс] / О. В. Дзюблюк, Л. О. Матлага // Вісник Університету банківської справи Національного банку України, – 2012. – № 1. – С. 146-149.
 4. Матлага, Л. О. Іноземний капітал у банківській системі України в глобальному економічному просторі [Електронний ресурс] / Л. О. Матлага.
 5. Матлага, Л. О. Особливості формування власного капіталу у банківських установах України [Електронний ресурс] / Л. О. Матлага.
 6. Матлага, Л. Теоретико-методологічні засади формування власного капіталу в банківських установах України / Л. Матлага // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 1. – С. 81.88.
 7. Матлага, Л. Капіталізація як чинник підвищення надійності та ефективності банківської системи України / Л. Матлага // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 40-46.
 8. Матлага, Л. О. Капіталізація банківської системи як фактор макроекономічної стабільності [Електронний ресурс]/ Л. О. Матлага.
 9. Матлага, Л. О. Особливості регулювання достатності капіталу банку як основи стабільного розвитку банківської системи України [Електронний ресурс]/ Л. Матлага // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 258-263.
 10. Матлага, Л. Еволюція регулювання фінансового сектору: від "Базель ІІ" до "Базель ІІІ" / Лілія Матлага // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 74-78.
 11. Матлага, Л. Проблеми та тенденції розвитку депозитної політики банківських установ України / Лілія Матлага, Павло Василина // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 1, т. 15. – С. 274-283.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 2. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: Астон, 2012.– 358 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.