Марцінковська Олександра Богданівна

marcinkovska o b

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марцінковська, Олександра Богданівна Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва /Олександра Богданівна Марцінковська.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 216 с.
 2. Марцінковська, Олександра Богданівна Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Марцінковська Олександра Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998. - 18 с.

СТАТТІ:

 1. Марцінковська, О. Атестація персоналу в ринкових умовах / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 176-180.
 2. Марцінковська, О. Еколого-економічні аспекти землекористування в Тернопільській області / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 63-66.
 3. Марцінковська, О. Конкурентоспроможність персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 168-174.
 4. Марцінковська, О. Людський капітал та шляхи його відтворення / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 310-312.
 5. Марцінковська, О. Об'єктивна необхідність та значення ділової оцінки персоналу / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 109-112.
 6. Марцінковська, О. Основи екологозбалансованого функціонування АПК Тернопільської області / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 7.– С. 18-21.
 7. Марцінковська, О. Формування якісного складу персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2006.– Вип. 11.– С. 74-76.
 8. Слівінська, Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 102-106.
 9. Марцінковська, О. Деякі аспекти розміщення продуктивних сил / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – Вип. 4. – С. 56-59.
 10. Марцінковська, О. Вплив конкурентоспроможності персоналу на ефективність роботи організації / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – 2011. – С. 203-206.
 11. Марцінковська, О. Роль коучингу в розвитку персоналу / Олександра Марцінковська, Наталія Фижик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 257-260.
 12. Марцінковська, О. Інфляційне тергетування: реалії і перспективи : [офіційне декларування інфляції центральним банком] / О. Марцінковська, О. Легкий // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 32-35.
 13. Марцінковська, О. Б. Аналіз землересурсного потенціалу Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 176-178.
 14. Марцінковська, О. Б. Аналіз екологічної стабільності території Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 99-101.
 15. Марцінковська, О. Планування ділової кар'єри як умова ефективного розвитку персоналу / Олександра Марцінковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 245-248.
 16. Марцінковська, О. "ІНКОТЕРМС-2010" як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 265-268.
 17. Марцінковська, О. Продакт-плейсмент як сучасний маркетинговий інструмент: юридичні аспекти та проблеми ефективності / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. прць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 13. – С. 327-333.
 18. Марцінковська, О. Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області : сучасний стан та перспективи / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 52-58.
 19. Марцінковська, О. Б. Розвиток і розташування підприємств сфери послуг: аналіз і тенденції / Олександра Богданівна Марцінковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 76-80.
 20. Марцінковська, О. Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту / Олександра Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 102-108.
 21. Марцінковська, О. Б. Основні напрями удосконалення землекористування в АПК Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : з6. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – Ч. 2. –С. 66-67.
 22. Марцінковська, О. Б. Основні шляхи раціонального використання земельних ресурсів Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Економічні проблеми розвитку західноукраїнського АПК в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 116-118.
 23. Марцінковська, О. Б. Еколого-економічні аспекти збалансованого розвитку господарського комплексу регіону / О. Б. Марцінковська // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : з6. наук. праць. – Хмельницький, 1998. – С. 62-64.
 24. Марцінковська, О. Б. Економічні проблеми розвитку ТВК Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 242-246.
 25. Марцінковська, О. Б. Проблеми взаємодії господарської діяльності і природного середовища в регіоні (на прикладі Тернопільської області) / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викл. і асп. кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : ВАТ “Поліграфіст”, 1997. – Вип. 1. – С. 128-131.
 26. Марцінковська, О. Б. Основні напрямки вдосконалення розвитку і розміщення продуктивних сил Подільського регіону України / О. Б. Марцінковська, М. О. Петрига // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викл. і асп. кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : ВАТ “Поліграфіст”, 1997. – Вип. 1. – С. 80-84.
 27. Марцінковська, О. Б. Екологічна ситуація на Тернопільщині та шляхи її поліпшення / О. Б. Марцінковська // Вісник Львівського націо­нального університету ім. І. Франка. – Львів, 1998. – Вип. 22. – С. 65-71.
 28. Марцінковська, О. Б. Природно-ресурсний потенціал Тернопільської області та шляхи його раціонального використання / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 153-160.
 29. Марцінковська, О. Б. Наукові основи еколого-ресурсного дослідження / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 77-88.
 30. Марцінковська, О. Б. Основні умови збалансованого розвитку регіону / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 60-63.
 31. Марцінковська, О. Б. Особливості формування ринку праці в Подільському регіоні / О. Б. Марцінковська, Н. М. Слівінська // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2003. – Т. 3. – С. 298-302.
 32. Марцінковська, О. Еколого-економічні проблеми України та шляхи їх вирішення / Олександра Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 43-48.
 33. Марцінковська, О. Система регулярного менеджменту: проблеми і шляхи впровадження в Україні [Текст] / Олександра Марцінковська, Тетяна Бутинська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 82-87.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Легкий, О. А. Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області : сучасний стан, проблеми та напрямки її активізації [Текст] / О. А. Легкий, О. Б. Марцінковська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 338-358.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.