Разіна Оксана Павлівна

razina

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

  1. Разіна О. П. Теоретична концептуалізація понять "нерухомість", "ринок нерухомості" у світлі формування ринку нерухомості України / О. П. Разіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 53-55.
  2. Разіна О. П. Тенденції та перспективи розвитку ринку нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Разіна.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

  1. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.