Расевич-Дергунова Наталія Ярославівна

расевич-дергунова наталія ярославівн

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

  1. Сохацька, Олена Використання реальних опціонів у корпоративному управлінні /Олена Сохацька, Наталя Расевич // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу /Голов. ред. Шкарабан С.І.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– Випуск 14.– С. 13-16.
  2. Сохацька, О. Підвищення ефективності управління проектами через впровадження автоматизованих систем /О. Сохацька, Н. Расевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2004.– № 3.– С. 120-129.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Расевич-Дергунова, Н. Я. Традиційні та інноваційні методи оцінки інноваційно-інвестиційних проектів генерування енергії з альтернативних джерел [Текст] / Н. Я. Расевич-Дергунова // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 131-150.
  2. Расевич-Дергунова, Н. Я. Застосування реальних опціонів як нового інструментарію для оцінки інвестиційних проектів альтернативної енергетики [Текст] / Н. Я. Расевич-Дергунова // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 151-162.
  3. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 308 с.