Ревуцька Людмила Володимирівна

revucka

Кафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ревуцька, Л. Аналіз вітчизняної практики виявлення факторів та показників ризиків при проведенні виїзних перевірок платників податків / Людмила Ревуцька // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 153-158.
 2. Ревуцька, Л. В. Аналіз ефективності практики реалізації податкового аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Ревуцька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 4. – С. 104-107.
 3. Ревуцька, Л. В. Вектори реформування податкового аудиту в Україні / Л. В. Ревуцька // Ефективна економіка. – 2011. – № 7.
 4. Ревуцька, Л. В. Методичні підходи до оцінки ефективності податкового аудиту / Л. В. Ревуцька // Агросвіт. – 2011. – № 15. – С. 32-38.
 5. Ревуцька, Л. В. Напрями оптимізації системи податкових стимулів в Україні / Л. В. Ревуцька // Управління розвитком. – 2010. – № 4. – С. 32-33.
 6. Ревуцька, Л. В. Організаційні аспекти податкового аудиту в Польщі / Л. В. Ревуцька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 261-268.
 7. Ревуцька, Л. В. Податковий аудит: вітчизняні реалії та зарубіжна практика / Л. В. Ревуцька // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 218, т. ІІ. – С. 336-342.
 8. Ревуцька, Л. В. Реформування податкової системи, як важлива передумова інтеграції України до ЄС / Л. В. Ревуцька // Проблеми розвитку економіки та підприємництва в контексті міжнародних інтеграційних процесів : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2005. – С. 97-99.
 9. Ревуцька, Л. В. Теоретичні основи сутності податкового аудиту / Л. В. Ревуцька // Економіка та держава.– 2009.– № 10.– С. 23-26.
 10. Ревуцька, Л. Податковий контроль та податковий аудит: взаємозв'язок понять / Людмила Ревуцька // Світ фінансів.– 2006.– № 3.– С. 171-180.
 11. Ревуцька, Л. Теоретична концептуалізація та реалії функціонування податкової системи України / Людмила Ревуцька // Світ фінансів.– 2005.– № 3-4.– С. 69-74.
 12. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / Е. С. Заклекта-Берестовенко, О. Б. Демянюк, Л. В. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 378-384.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дем'янюк, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Податкова система» для студентів факультету банківського бізнесу / О.Дем'янюк, В. Мартинюк, Л. Ревуцька. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 80 с.