Сагайдак Роман Анатолійович

СагайдакКафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сагайдак, Роман АнатолійовичВнутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Роман Анатолійович Сагайдак. – К. : НАУ, 2008. – 21 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Палюх, М. Облік страхування врожаю підприємствами агропромислового комплексу / М. Палюх, Р. Сагайдак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 198-200.
 2. Сагайдак, Р. Теоретичні аспекти фінансово-господарського контролю / Роман Сагайдак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 227-230.
 3. Сагайдак, Р. А. Концептуальні основи відомчого контролю в сільському господарстві [Електронний ресурс] / Р. А. Сагайдак // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 4.
 4. Сагайдак, Р. А. Організація внутрішнього аудиту і оцінка його ефективності в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Р. А. Сагайдак // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 1. – С. 88-92.
 5. Сагайдак, Р. Ревізія як основна форма фінансово-господарського контролю / Роман Сагайдак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 112-115.
 6. Сагайдак, Р. Сутність і роль фінансово-господарського контролю в системі управління / Р. Сагайдак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 247-250.
 7. Сагайдак, Р. А. Контроль як функція управління виробництвом та інформаційна база прийняття рішень [Електронний ресурс] / Р. А. Сагайдак // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 31-34.
 8. Сагайдак, Р. До питання запасів сільськогосподарських підприємств та їх інвентаризації / Р. Сагайдак // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С.76-79.
 9. Сагайдак, Р. А. Проблеми організації та шляхи удосконалення інвентаризації землі у сільськогосподарських підприємствах / Р. А. Сагайдак // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 110-113.
 10. Коцупатрий, М. Державний фінансовий контроль на підприємствах АПК: стан і шляхи вирішення /Михайло Коцупатрий, Роман Сагайдак //Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] /редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 215-217.