Савченко Олена Валентинівна

savchenko o v

Кафедра гуманітарних дисциплін ІФІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Савченко, Олена Валентинівна Формування цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Олена Валентинівна Савченко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

  1. Савченко, О. В. Роль мотивації у вивченні іноземної мови у нелінгвістичних ВНЗ / О. В. Савченко // Актуальні проблеми педагогічної науки : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. заочної конф. – Миколаїв, 2012. – С. 85-88.
  2. Савченко, О. В. Особливості оформлення ділового листа в німецькому та українському діловодстві / О. В. Савченко // Парус : наук.-педагог. журнал Миколаївщини. – Миколаїв, 2012. – № 9. – C. 27-30.
  3. Кузьменко, Н. В. Формування лідерських якостей керівника ВНЗ як напрям реалізації державної кадрової політики / Н. В. Кузьменко, О. В. Савченко, М. П. Баран // Трансформація політико-управлінських та державно-владних відносин у процесі Європейської інтеграції : матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 121-127.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Орлов, О. О. Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення [Текст]: монографія /О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко.– К.: Освіта України, 2011.– 144 с.