Саченко Анатолій Олексійович

саченко
Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Биковий П. Є. Оцінювання імовірнісних характеристик сповіщувачів тривожної сигналізації з врахуванням невизначеного впливу завад / П. Є. Биковий, Ю. Р. Піговський, А. О. Саченко, А. Ф. Карачка, І. М. Чирка, Г. В. Сапожник, В. В. Кочан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – Вип. 2. – С. 128-133.
 2. Комар М. П. Інтелектуалізована інформаційна технологія виявлення комп’ютерних атак / М. П. Комар, Д. І. Боднар, А. О. Саченко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 133-137.
 3. Куриляк Ю. О. Виявлення рухомих об'єктів у відеопотоці на основі методу віднімання фону та ієрархічної структури даних / Ю. О. Куриляк, А. О. Саченко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Фізика, електроніка. – 2008. – Вип. 426. – С. 135-139.
 4. Палій І. О. Нейромережний підхід до комп’ютерного розпізнання облич / І. О. Палій, А. О. Саченко, С. Г. Антощук, Т. О. Буряк // Искусственный интеллект. – 2010. – № 3. – С. 378-387.
 5. Підхід до оптимізації дистибутивних сенсорних систем безпеки / В. Турченко, В. Кочан, П. Биковий [та ін.] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 111-117.
 6. Коваль, В. Алгоритми об'єднання даних в інтелектуальних дистрибутивних сенсорних мережах / Василь Коваль, Анатолій Саченко, Надія Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 24-30.
 7. Головко, В. Выбор архитектури и адаптивное обучение рекуррентной нейронной сети для прогнозирования временных рядов/ Владимир Головко, Юрий Савицкий, Анатолий Саченко и др. // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 37-42.
 8. Саченко, А. Підхід до побудови багатомодульної системи відображення з самоініціалізацією [Електронний ресурс] / А.О. Саченко, О.Ю. Рощупкін, О.В. Денисюк, Н.В. Рощупкіна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Вип. 426. – С. 140-144.
 9. Нелінійне кодування даних в безпровідних сенсорних мережах : (текст на англ. мові ) / В. Яцків, Су Дзюнь, Н. Яцків, А. Саченко // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 4, т. 10. – С. 383-390.
 10. Саченко, А. Комп'ютерні системи: співпраця науковців Східної і Західної Європи (Третій науково-технічний симпозіум - IDAACS'2005) [Текст] / А. Саченко // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – №10. – С.56-60.
 11. Марковський, Г. Тернопільський освітньо-комунікаційний центр: проект НАТО з інтеграції регіональних інформаційно-технологічних ресурсів [Електронний ресурс] / Г. Марковський, А. Саченко, С. Возняк [та ін.].
 12. Турченко, И. В. Нейросетевые методы распознавания выходного сигнала мультисенсора [Електронний ресурс] / И. В. Турченко, В. В. Кочан, А. А. Саченко // Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – №2. – С. 137-144.
 13. George, Markowsky and others The Ternopil educational communication center: a NATO project to integrate regoinal information technology resources / Markowsky and others George // Комп`ютинг. – 2008. – березень (№ 1). – P. 185 – 190.
 14. Koval, V. The 3D Mapping Preparation using 2D/3D Cameras for Mobile Robot Control [Електронний ресурс] / V. Koval, Hubert Roth, Anatoly Sachenko [and other] // Artificial Intelligence journal. – Donetsk, Ukraine, 2008. – #4. – РР. 512-521.
 15. Koval, V. Method of Environment Reconstruction Using Epipolar Images [Електронний ресурс] / V. Koval, Oleh Adamiv, Anatoly Sachenko [and other] // International Journal of Computing. – Ternopil, (Ukraine), 2012. – Vol. 1 (1). – РР. 11-16.
 16. Sachenko, A. Intrusion detection system based on neural networks [Електронний ресурс] / A. Sachenko, M. Komar // Zeszyty naukowe politechniki Śląskiej: Organizacja i zarządzanie. – Gliwice, 2014. – Z. 68. – S. 377-386.
 17. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.
 18. Sieck, V. Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes / Sieck, V. Yatskiv, A. Sachenko, T. Tsavolyk // International Journal of Computing. – 2015. – Vol. 14, 17 – Issue 4. – P. 208-213.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Карачка, А. Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Карачка, О. Дудко ; за ред. О. А. Саченка. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 181 с.
 2. Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 170 с.
 3. Саченко, А. А. Совершенствование методов измерения температуры [Текст] /А. А. Саченко, Е. Я. Твердый.– К.: Техніка, 1983.– 104 с.