Сегеда Людмила Миронівна

Людмила Миронівна Сегеда

 Кафедра банківської справи 

 Посада: викладач 

 Публікації:

 Статті:

  1. Сегеда Л. Грошово-кредитна політика та економічний розвиток держави / Л. Сегеда // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 58-59.
  2. Сегеда Л. Дієвість грошово-кредитної політики та її інструмент як важливий чинник розвитку ринкових відносин / Л. Сегеда // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 101-108.
  3. Сегеда Л. М. Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування [Електронний ресурс] Л. М. Сегеда // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2011. – Вип. 16. – С. 402-409.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: Астон, 2012.– 358 с.
  2. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.