Свірський Володимир Степанович

Свірський

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Свірський Володимир Степанович Фінансовий потенціал економічного зростання в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 –гроші, фінанси і кредит / Володимир Степанович Свірський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 277 с.
 2. Свірський, Володимир Степанович Фінансовий потенціал економічного зростання в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Володимир Степанович Свірський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

Публікації:

Стаття:

 1. Свірський, В. Особливості процесу трансформації заощаджень в інвестиційні ресурси / В. Свірський // Світ фінансів.– 2010.– № 1.– С. 104-110.
 2. Свірський, В. Роль фінансової системи у соціально-економічному розвитку держави / В. Свірський // Світ фінансів.– 2008.– № 3.– С. 47-57.
 3. Свірський, В. Уолтер Бейджхот як один із фундаторів дослідження впливу фінансів на економічне зростання / В. Свірський // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008.– № 10.– С. 206-209.
 4. Свірський, В. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади / В. Свірський // Світ фінансів.– 2007.– № 4.– С. 43-51.
 5. Свірський, В. Ринок цінних паперів в Україні : сучасні проблеми функціонування та напрями розвитку [Електронний ресурс] / В. Свірський.
 6. Кучер, Т. Л. Арбітраж між ф'ючерсом та біржовим фондом: теорія та особливості вітчизняної практики / Т. Л. Кучер, В. С. Свірський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 252-256.
 7. Кучер, Т. Л. Інноваційні фінансові інструменти: теоретичні засади процесу утворення /Т. Л. Кучер, В. С. Свірський // Інноваційна економіка.– 2012.– № 8.– С. 248-251.
 8. Бурденюк, Т. Теоретичні засади фінансового механізму / Тарас Бурденюк, Володимир Свірський // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 201-205.
 9. Свірський, В. С. Ринок цінних паперів в Україні: сучасні проблеми функціонування та напрями розвитку / В. С. Свірський // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 416-421.
 10. Свірський, В. С. Фінансовий сектор економіки : інституційно-функціональний підхід [Електронний ресурс] / В. С. Свірський // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3 (13). – С. 317-321.
 11. Бурденюк Т. Типологія конкурентних стратегій [Електронний ресурс] / Тарас Бурденюк, Володимир Свірський // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет.– Сер.Облік і фінанси. Луцьк, 2012. – Вип. 9 (33),ч. 1. С. 134-142.
 12. Свірський, В. С. Проблеми структурування фінансового потенціалу держави /В. С. Свірський //Інноваційна економіка.– 2009.– № 4.– С. 207-210.
 13. Свірський, В. С. Проблеми структурування фінансового потенціалу держави /В. С. Свірський //Інноваційна економіка.– 2009.– № 3.– С. 136-139.
 14. Свірський, В. С. Теоретичний аналіз взаємозвязку понять "фінансові ресурси" та "фінансовий потенціал" / В. С. Свірський // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 233 – 236.
 15. Свірський, В. Вплив фінансового сектору на економічне зростання: ретроспективний аналіз емпіричних гіпотез та наукових парадигм сучасної світової науки / В. Свірський // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 72-82.
 16. Бурденюк, Т. Г. Конкурентний аналіз ринку птахівництва України [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк,  В. С. Свірський // Вісник Запорізького національного університету : зб. наукових праць. – 2013. – Вип. 2. – С. 180-191.
 17. Бурденюк, Т. Г. До питання співвідношення держави і ринку в прискоренні темпів економічного зростання [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк,  В. С. Свірський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 3. – С. 35-38.
 18. Свірський, В. С. Трансформація світової валютної системи в посткризовий період [Електронний ресурс] / В. С. Свірський / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1. – С. 65-70.
 19. Свірський, В. С. Аналіз впливу інноваційних фінансових інструментів на прибутковість інвестиційних операцій учасників світового фінансового ринку [Електронний ресурс] / Т. Л. Кучер, В. С. Свірський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – К., 2013. – № 7 (146). – С. 48-51.
 20. Свірський, В. С. Роль недержавних пенсійних фондів у прискоренні темпів соціально-економічному розвитку держави: світовий досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. С. Свірський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип. 81, ч. I. – С. 89-99.
 21. Михайлишин, Л. І. Трансформації інноваційно-орієнтованих моделей розвитку в глобальній економіці [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, В. С. Свірський // Інноваційна економіка. - 2016. - № 1-2. - С. 15-20.
 22. Свірський, В. С. Монетарні механізми управління конкурентоспроможністю національних економік: валютні війни / Володимир Степанович Свірський, Оксана Юріївна Мелих // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4 – С. 324-333.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.