Саєнко Михайло Григорович

saenko

Кафедра економіки, організації і планування в АПК

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Саєнко, Михайло Григорович Формування та організаційно-економічне обгрунтування раціонального використання трудового потенціалу (на прикладі АПК Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК /Михайло Григорович Саєнко.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 220 с.
 2. Саєнко, Михайло Григорович Формування та організаційно-економічне обгрунтування раціонального використання трудового потенціалу (на прикладі АПК Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Михайло Григорович Саєнко. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Саєнко, М. Г. Деякі наслідки прискореного реформування сільського господарства регіону і перспективи його розвитку / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 280-284.
 2. Саєнко, М. Трудовий потенціал: основні визначення і некоректні формулювання / Михайло Саєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 71-76.
 3. Череватюк, В. Проблеми спиртової галузі Тернопільщини / Василь Череватюк, Михайло Саєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 77-80.
 4. Саєнко, М. Г. Капітал інтелектуальності у формуванні конкурентоспроможності фірми: проблеми України і Польщі / М. Г. Саєнко, А. Є. Борецька // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 81-83.
 5. Саєнко, М. Г. Ринок землі: політика і об’єктивна реальність / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка. - 2008. - № 2. - С. 83-88.
 6. Саєнко, М. Г. Розмір сільського населеного пункту як важливий чинник формування демографічної ситуації на селі / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 261-263.
 7. Саєнко, М. Г. Рейтингова оцінка районів Тернопільщини за демографічною ситуацією на селі / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 297-300.
 8. Саєнко, М. Г. Актуальні проблеми трудового потенціалу села і основні напрямки їх розв’язання [Електронний ресурс] / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 6-9.
 9. Саєнко, М. Земельна реформа і трудовий потенціал села [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко.
 10. Саєнко, М. Оплата праці, мотивація і трудова активність працівників аграрної сфери в умовах трансформаційної економіки [Електроний ресурс] / Михайло Саєнко.
 11. Саєнко, М. Трудовий потенціал як складна соціально-економічна система [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 12. Саєнко, М. Україна і аграрний світ [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 13. Сава, А. Структурні зміни в аграрному виробництві тернопільської області за роки економічних трансформацій / А. Сава, М. Саєнко // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 166-178.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дусановський, С. Л.Виробничий потенціал АПК [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2011. – 128 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст]: навч. посіб. /М. Г. Саєнко.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 390 с.
 2. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.
 3. Саєнко, М. Г. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2008. – 324 с.
 4. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 223 с.
 5. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст] : Навчальний посібник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2003. – 215 с.
 6. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст] : Навчальний посібник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 351 с.
 7. Брич, В. Я. Трудовий потенціал АПК [Текст] / В. Я. Брич, М. Г. Саєнко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 288 с.
 8. Саєнко, М. Г. Трудовий потенціал АПК : проблеми розвитку [Текст] / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 136 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Цукробуряковий підкомплекс Тернопільщини : шляхи відродження [Текст] : (рекомендації) / В. М. Олійник, Л. М. Маланчук, М. Г. Саєнко [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 52 с.
 2. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст] : Зб. вправ / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2004. – 103 с.
 3. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.] ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.
 4. Саєнко, М. Г. Стратегічне управління підприємством [Електронний ресурс] : консп. лекцій / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 130 с.
 5. Саєнко, М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства [Електронний ресурс] : консп. лекцій / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 248 с.