Сарай Михайло Іванович

Михайло Іванович Сарай

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ковальчук В. Базові теорії і моделі економічного зростання / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економчна думка, 2005. – Вип. 2. – С. 27-39.
 2. Ковальчук В. Василь Леонтьєв, або економіка на шахівниці / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 4. – С. 117-122.
 3. Ковальчук В. Вони були першими / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 1. – С. 125-132.
 4. Ковальчук В. Джеймс Б'юкенен, або полювання на Левіафана: / В'ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 4. – С. 123-127.
 5. Ковальчук В. Коінтегральна економічна модель часових рядів :] / В'ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 4. – С. 143-147.
 6. Сарай М. Роберт Лукас як фундатор теорії "раціональних очікувань" і глава школи "нової класичної"економічної теорії / Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 3. – С. 133-138.
 7. Ковальчук В. Роберт Фогель і Дуглас Норт як фундатори нової економічної історії / В'ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 4. – С. 157-164.
 8. Ковальчук В. Розвиток ідей маржиналізму у дослідженнях українських економістів / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 4. – С. 123-131.
 9. Довбенко М. Леонід Канторович і Т'яллінг Купманс / М. Довбенко, М. Сарай // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 2. – С. 216-223.
 10. Ковальчук В. Український економіст світової слави Михайло Туган-Барановський / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 4. – С. 176-188.
 11. Ковальчук В. Українські послідовники ідей класичної економічної школи / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 168-176.
 12. Ковальчук В. Українські прибічники соціалістичної економічної ідеї в другій половині ХІХ століття / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 3. – С. 219-232.
 13. Сарай, М. Становлення класичної політичної економії в Англії / Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 98-106.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ковальчук, В. Економічна думка в історичному аспекті [Текст] : Навчальний посібник / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 1999. – 268 с.
 2. Ковальчук, В. Економічна думка в минулому і сьогодні [Текст] : навч. посіб. / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2000. – 361 с.
 3. Ковальчук, В. Економічна теорія в еволюційному аспекті [Текст] : Навчальний посібник / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2001. – 288 с.
 4. Ковальчук, В. Економічна теорія в еволюційному аспекті [Текст] / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 288 с.
 5. Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – К. : Знання, 2008. – 647 с.
 6. Ковальчук, В. М. Історія економічних вчень [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 126 с.
 7. Ковальчук, В. М. Історія економічних вчень [Текст] : Навч.-метод. посіб. / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 70 с.
 8. Ковальчук, В. Історія економічних вчень [Текст] : Курс лекцій. Плани семінарських занять / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2001. – 119 с.
 9. Ковальчук, В. М. Історія економічних вчень [Текст] : Навч.-метод. посібник / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 70с.
 10. Ковальчук, В. М. Історія світової економічної думки [Текст] : навч. курс / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : Астон, 1996. – 303 с.
 11. Ковальчук, В. Історія світової та української економічної думки [Текст] : Підручник з історії економічних вчень / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2004. – 416 с.
 12. Ковальчук, В. М. Ретроспектива світової економічної думки [Текст] : навч. посіб. з історії екон. вчень / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2006. – 542 с.