Саванець Людмила Михайлівна

savanets l m

Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Саванець, Людмила Михайлівна Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; Львів нац. ун-т ім. І.Франка. - Львів., 2013. - 230 с.
 2. Саванець, Людмила Михайлівна Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Саванець, Л. Ознаки бездокументальних цінних паперів / Людмила Саванець // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 60-64.
 2. Саванець, Л. М. Правова природа бездокументарних цінних паперів [Електронний ресурс] / Л. М. Олійничук // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – 2011. – № 54. – С. 253-259.
 3. Саванець, Л. М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Л. М. саванець // Часопис Академії Адвокатури України. – 2012. – № 2(15). – С. 1-7.
 4. Саванець, Л. М. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами / Л. М. Саванець // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 19-24.
 5. Саванець, Л. М. Еволюція законодавства про обіг бездокументарних цінних паперів [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 4. – С. 15-20.
 6. Саванець, Л. М. Проблематика термінологічного визначення управомоченої особи за бездокументарними цінними паперами [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Актуальні проблеми правознавств : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 329-336.
 7. Саванець, Л. М. Реалізація права акціонера на участь у загальних зборах товариства: вітчизняне законодавство та міжнародний досвід [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 238-244.
 8. Саванець, Л. М. Природа прав, посвідчених бездокументарними цінними паперами [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2012. – № 3 (24). – С. 93-98.
 9. Саванець, Л. М. Отчуждение бездокументарных ценных бумаг по договору [Электронный ресурс] / Л. М. Саванець // Теория и практика общественного развития. Юридические науки. – 2013. – № 4. – С. 304–306.
 10. Sawanets, L. Regulacja prawna przeniesienia praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych na Ukrainie (w świetle nowej Ustawy z dnia 6 lipca 2012 r. O systemie depozytowym Ukrainy) / Liudmyla Sawanets // Transformacje Prawa Prywatnego. – 2013. – № 2. – S. 31-53.
 11. Саванець, Л. М. Правова природа договору управління бездокументарними цінними паперами [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 24, т. 2. – С. 93-97.
 12. Саванець, Л. М. Перехід прав у результаті укладення договорів про відчуження бездокументарних цінних паперів [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1, т. 1. – С. 185-191.
 13. Sawanets, L. Legal Regulations of Liability in Construction Contracts in Ukraine [Electronic resource] / Liudmyla Sawanets // Osteuropa recht. – 2014. – № 2. – Р. 207-230.
 14. Sawanets, L. The Pledge of Securities as a Way of Providing Satisfaction for Credit Obligation under Ukrainian Law / Liudmyla Sawanets // Osteuropa recht. – 2015. – № 2. – Р. 183-200.
 15. Саванець, Л. М. До питання загальноєвропейського права купівлі-продажу [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3, т. 1. – С. 149-152.
 16. Саванець, Л. М. Acquis communautaire з європейського споживчого права [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Альманах міжнародного права. – 2016. – Вип. 11. – С. 102-110.
 17. Sawanets, L. Przejscie Praw Korporacjznych do Zdematerializowanych Papierow Wartosiowych Wskutek Dziedziczenia w Prawie Ukrainskim / Liudmyla Sawanets // Ius mercatorum, lex mercatoria – z dziejów i współczesności prawa handlowego. Materiały konferencji poświęconej przeszłości i teraźniejszości prawa handlowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9-11 marca 2009 r. / Pod redakcją M.Mikuły i P.Suskiego. – Kraków, 2011. – S.213-220.
 18. Саванець, Л. М. Cпадкування корпоративних прав за бездокументарними цінними паперами відповідно до українського законодавства [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець.
 19. Саванець, Л. М. Застава цінних паперів за законодавством України та іноземних держав: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 143-149.
 20. Саванець, Л. Гармонізація європейського колізійного та матеріального права у сфері захисту прав споживачів [Електронний ресурс] / Л. Саванець // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 71-76.