Сеньківська Олена Євгенівна

senkivska

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Познахівський, Є. Вдосконалення аналітичної роботи в ринкових умовах / Є. Познахівський, О. Сеньківська // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 39-40.
 2. Сеньківська, О. Аналіз проектної діяльності та його види / Олена Сеньківська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 214-215.
 3. Познахівський, Є. Особливості економічного аналізу в банківських установах / Є. Познахівський, О. Сеньківська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. - С. 77-78.
 4. Сеньківська, О. Є. Проблеми вдосконалення управління проектною діяльністю / О. Є. Сеньківська, Є. Є. Познахівський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 154-156.
 5. Сеньківська, О. Є. Вдосконалення інформаційної бази економічного аналізу / О. Є. Сеньківська, Е. Е. Познахівський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 99.
 6. Кузів, М. Нормативне господарство-обов'язкова умова раціональної побудови управлінського обліку / Михайло Кузів, Олена Берестецька, Олена Сеньківська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 327-328.
 7. Познахівський, Є. Є. Вдосконалення проектного аналізу / Є. Є. Познахівський, О. Є. Сеньківська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 30.
 8. Познахівський, Є. Є. Аналіз в управлінні запасами / Є. Є. Познахівський, О. Сеньківська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 187-188.
 9. Познахівський, Є. Є. Вдосконалення оперативного аналізу в системі маркетингу / Є. Є. Познахівський, О. Є. Сеньківська // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, Ч. 1. – С. 29-30.
 

Сергеєв Олександр Павлович

sergeyev o p

Завідувач навчальною лабораторією інформаційних технологій ЧІПБ

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сергеєв, О. Економіко-математичне моделювання оптимізації виробничої програми підприємства / Олександр Сергеєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 11. – С. 33-39.
 2. Сергеєв, О. Математичне моделювання і планування виробничої діяльності підприємства АПК / О. Сергеєв // Наукові записки. – 2001.– Вип. 1. "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні". – С.126-128.
 3. Сергеєв, О. Оптимізаційне моделювання виробничої діяльності підприємства АПК / О. Сергеєв // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – 2001. – № 7. – С. 151-154.
 

Серединська Віра Миколаївна

seredynska

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Серединская, Вера Николаевна Аналитическое обоснование портфеля заказов научных организаций : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.12. - Москва, 1993. - 199 с.
 2. Серединская Вера Ноколаевна Аналитическое обоснование портфеля заказов научных организаций : автореф. дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.12. - Москва, 1993. - 17 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Загородна, О. Оцінка потенційної кредитоздатності суб'єктів господарювання / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 240-243.
 2. Серединська, В. М. Ставка роялти. Аналіз факторів формування / В. М. Серединська, О. М. Загородня // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль, 1997.– С. 50-55.
 3. Загородна, О. Аналіз боргових фінансових інструментів як передумова ефективних інвестиційних підприємств / О. Загородна, В. Серединська, І. Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 161-167.
 4. Серединська, В. М. Деякі аспекти і категорії проектного аналізу / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 24-26.
 5. Загородна, О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 261-265.
 6. Серединська, В. Шляхи вдосконалення контролю і аналізу загальновиробничих витрат / В. Серединська, О. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 317-320.
 7. Загородна, О. Використання евристичних методів в аналізі та аудиті / О. Загородна, Серединська, // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 14-17.
 8. Загородна, О. Деякі питання практичного використання евристичних методів у розв’язанні аналітичних завдань / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 14. – С. 41-47.
 9. Савченко, С. Особливості формування маркетингових витрат на хлібопекарних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Савченко, В. Серединська // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 91-94.
 10. Серединська, В. Оцінка інноваційних альтернатив розвитку підприємства / Віра Серединська, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 308-314.
 11. Серединська, В. М. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч.1. – С. 59-62.
 12. Серединська, В. М. Роль інтерактивних методів навчання у викладанні обліково-аналітичних дисциплін / В. М. Серединська, С. І. Саченко //Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 95-101.
 13. Серединська, В. М. Деякі питання аналізу реалізації продукції / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 43-46.
 14. Серединська, В. М. Використання евристичних методів в оцінці і відборі оптимального варіанту рекламної діяльності / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 201-216.
 15. Загородна, О. Аналітичний процес і напрями його удосконалення / Ольга Загородна, Віра Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 51-53.
 16. Загородна, О. Оперативне управління грошовими потоками підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 100-104.
 17. Серединська, В. М. Аналітичне обґрунтування вибору варіантів інноваційного розвитку підприємства[Електронний ресурс] / В. М. Серединська, С. І. Саченко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 346-348.
 18. Загородна, О. М. Факторинг і його використання в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч.1. – С. 111-116.
 19. Загородна, О. Аналітичне забезпечення політики фінансування підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 229-234.
 20. Саченко, С. І. Кадровий аудит в системі менеджменту підприємства / С. І. Саченко, В. М. Серединська //Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 57-61.
 21. Загородна, О. Аналітичне обґрунтування цінової політики підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 136-143.
 22. Серединська, В. М. Аналіз системи нормування праці на підприємстві / Віра Миколаївна Серединська, Ольга Михайлівна Загородна, Ірина Володимирівна Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 136-147.
 23. Загородна, О. М. Аналітичне обґрунтування рішень у процесі фінансування господарської діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Загородна, В. М. Серединська  // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахов. вид. – 2016. – Вип. 9. – С. 781-786.
 24. Серединська, В. Аналітичне обгрунтування ціни на науково-технічну продукцію [Електронний ресурс] / Віра Серединська // Галицький економічний вісник.–  2013. – № 3 (42). – С. 97-102.
 25. Seredynska, I. The use of key performance indicators in strategic management of an enterprise [Electronic resource] / Iryna Seredynska, Vira Seredynska, Roman Fedorovych // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т. 47, № 4. – С. 103-116.
 26. Серединская, В. М. Нормативный метод учета в стекольном производстве / В. М. Серединская, З. В. Гуцайлюк, М. И. Шеремета и др. / Стекло и керамика, научно-технический и производственный журнал. – М., 1987. – № 12. – С. 4-5.
 27. Серединская, В. М. Экономические проблемы научно-технического прогресса / В. М. Серединская // Машиностроитель : производ.-техн. журнал. – М., 1992. – № 2. – С. – 1-3.
 28. Серединська, В. М. Економічна оцінка інвестицій в умовах ринку / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТІНГ, 1994. – С. 68-73.
 29. Серединская, В. М. Проблемы анализа экономического риска / В. М. Серединская, О. М. Галушка // Научные записки : сб. научн. трудов каф. экон. анализа. – Тернополь : ТАНХ, 1995. – С. 34-39.
 30. Серединська, В. М. Оцінка конкурентоздатності продукції / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. –Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. – 46-52.
 31. Серединська, В. М. Аналіз факторів формування ставки роялті на ринку технологічних знань / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – Вип. 1. – С. 103-104.
 32. Серединська, В. М. Аналіз ціноутворюючих факторів на ринку технологічних знань             / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – Вип. 1. – С. 122-124.
 33. Серединська, В. М. Основні напрямки вдосконалення  методичної бази економічного аналізу / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 52-55.
 34. Серединська, В. М. Функціонально-вартісний аналіз, як засіб підвищення конкурентоздатності  / В. М. Серединська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 310-313.
 35. Серединська, В. М. Аналіз стимулювання збуту продукції / В. М. Серединська, О. М. Загородна, М. І. Сапачов // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 47-57.              
 36. Серединська, В. М. Деякі питання аналізу фінансових результатів підприємства / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 18-21.
 37. Серединська, В. М. Аналіз у формуванні цінової політики підприємства / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 136-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний аналіз : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, О. С. Білоус, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2007. – 414 с.
 2. Загородна, О. Проектний аналіз : навч.-метод. посіб. / О. Загородна, В. Серединська, Р. Федорович. – Тернопіль, 2001.
 3. Загородна, О. М. Теоретичні основи економічного аналізу : навч.- метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – Тернопіль, 2000.
 4. Загородна, О. Теорія економічного аналізу : підруч. / О. Загородна, Р. В. Федорович, В. М. Серединська. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 321 с.
 5. Загородна, О. М. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В Федорович. – Тернопіль, 2001.
 6. Теорія економічного аналізу : підруч. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович; за ред. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2006. – 368 с.
 7. Федорович, Р. В. Фінансовий аналіз / Р. В. Федорович, О. М. Загородна, В. М. Серединська. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 149 с.
 8. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – вид. 2-ге переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2010. – 592 с.
 9. Серединська, В. М. Тренінг зі спеціальності "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. М. Серединська, Л. І. Боїла, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 82 с.
 

Серняк Олег Ігорович

сернякКафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат з державного управління

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Серняк, О. І. Теоретичні засади формування адміністративного капіталу: державно-управлінський аспект [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Серняк Олег Ігорович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2011. – 206.
 2. Серняк, Олег Ігорович Теоретичні засади формування адміністративного капіталу : державно-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01- теорія та історія державного управління / Олег Ігорович Серняк. – Львів : ЛРІДУ, 2011. – 16 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Серняк, О. Незалежний освітній аудитор: професіонал, ревізор, друг [Електронний ресурс] / Олег Серняк // Аналітична платформа VoxUkraine. – 2016.
 2. Серняк, О. І. Адміністративний ресурс / О. І. Серняк // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Т. 8 : Публічне врядування. – С. 29-31.
 3. Серняк, О. І. Адміністративний капітал / О. І. Серняк // Енциклопедичний словник з державного управління. – К. : НАДУ, 2010. – С. 23-24.
 4. Серняк, О. І. Професійно-кваліфікаційні вимоги до вищого управлінського персоналу підприємств в Україні (за матеріалами Інтернет-сайтів пошуку роботи) [Електронний ресурс] / О. І. Серняк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2012. – Вип. 6. – С. 230-236.
 5. Серняк, О. І. Поняття «адміністративний капітал»: підходи до тлумачення [Електронний ресурс] / О. І. Серняк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2011. – Вип. 4. – С. 280-288.
 6. Серняк, О. І. Роль цінностей у формуванні адміністративного капіталу [Електронний ресурс] / О. І. Серняк // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – Вип. 1 (28). – С. 110-116.
 7. Серняк, О. Ґенезис поняття «адміністративний капітал» / О. Серняк // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 21. – С. 132-139.
 8. Серняк, О. І. Дослідження змісту поняття «адміністративний капітал»: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / О. І. Серняк // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фахове вид. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – Вип. 2 (10).
 9. Серняк, О. І. Формування адміністративного капіталу у процесі проведення адміністративної реформи / О. І. Серняк // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 16/17. – С. 140-146.
 10. Серняк, О. І. Дослідження адміністративного капіталу в українській і російській науково-публіцистичній літературі [Електронний ресурс] / О. І. Серняк // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід: матер. наук.­практ. конф. за міжнар. уч., (30 травня 2008 р., м. Київ) : у 3 т. Т. 2. — К. : Вид­во НАДУ, 2008.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Серняк, О. І. Теоретичні засади формування адміністративного капіталу: державно-управлінський аспект [Текст] : монографія / СернякОлег Ігорович. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 206 с.
 

Сєргєєва Вероніка Володимирівна

СєргєєваКафедра економіки та обліку господарської діяльності Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сєргєєва, Вероніка Володимирівна Біомедична система для оцінювання параметрів емоційного стресу [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сєргєєва Вероніка Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2011. - 147 с.
 2. Сєргєєва, Вероніка Володимирівна Біомедична система для оцінювання параметрів емоційного стресу [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сєргєєва Вероніка Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2012. - 21 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу [Текст] : монографія / С. М. Злепко, О. П. Мінцер, В. В. Сергєєва [та ін.] ; за заг. ред. О. П. Мінцера. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 228 с.
 

Сивак Євген Михайлович

syvak

Кафедра економіки, організації і планування в АПК

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Сивак, Є. Аналіз сучасного економічного стану молочного скотарства [Електронний ресурс] / Є. М. Сивак, І. І. Костецький.
 2. Сивак, Є. М.Сучасний стан розвитку та рівень економічної ефективності молочного скотарства Тернопільщини / Є. М. Сивак // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 86-88.
 3. Костецький, І. І. Сучасний стан і перспективи розвитку м’ясного скотарства Тернопільщини [Електронний ресурс] / І. І. Костецький, Я. І. Костецький, Є. М. Сивак // Інновацйна економіка. – 2011. – № 5. – С. 121-123.
 4. Сивак, Є. М. Еколого-економічні аспекти виробництва продукції тваринництва в реформованих агропідприємствах / Є. М. Сивак, О. В. Вільховий // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 158-161.

ПІДРУЧНИИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сивак, Є. М. Технологія галузей тваринництва [Текст] / Є. М. Сивак, З. Ф. Бриндзя, В. С. Коломийчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 256с.
 2. Сивак, Є. М. Технологія галузей тваринництва [Текст] : підручник / Є. М. Сивак, З. Ф. Бриндзя, В. С. Коломийчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 260 с.
 3. Сивак, Є. М. Технологія галузей тваринництва [Текст] : Підручник / Є. М. Сивак. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 256 с.
 4. Сивак, Е. М. Навчально -методичний посібник з курсу "Основи екології" [Текст] / Е. М. Сивак. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 121 с.
 5. Сивак, Є. М. Системи технологій агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. М. Сивак, І. С. Брощак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 132 с.
 6. Організація і планування переробних галузей [Електронний ресурс] : цикл лекцій / уклад. С. Л. Дусановський, Є. М. Сивак, О. А. Горлачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 88 с.
 

Сивак Роман Богданович

СИВАК

Кафедра менеджменту організацій та інноваційного підприємництва

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сивак, Роман Богданович Управління ланцюгами створення цінності продукту : логістичний підхід [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Богданович Сивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 187 с.
 2. Сивак, Роман Богданович Управління ланцюгами створення цінності продукту : логістичний підхід [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Роман Богданович Сивак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

Статті:

 1. Тарнавська, Н. Інноваційне управління конкурентоспроможністю підприємства з урахуванням трансформації логістичних ланцюгів / Наталія Тарнавська, Роман Сивак, Г. Нагорняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 282-287.
 2. Тарнавська, Н. Трансформація управління логістичними ланцюгами цінності в нових конкурентних умовах [Електронний ресурс] / Наталія Тарнавська, Роман Сивак, Г. Нагорняк.
 3. Тарнавська, Н. П. Ціннісноорієнтований підхід до управління ланцюговими процесами в нових конкурентних умовах / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4. – С. 3-12.
 4. Язлюк, Б. Оцінка ефективності інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі / Борис Язлюк, Роман Сивак // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 385-389.
 5. Сивак, Р. Логістика туризму: світові виклики і завдання науки / Роман Сивак // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 47-49.
 6. Сивак, Р. Впровадження логістичних інновацій в управлінні партнерськими стосунками у ланцюгах створення продукту / Роман Сивак // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 113-119.
 7. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Управлінські інновації: теорія та практика / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Р. Б. Сивак // Проблеми науки. – 2011. – № 9. – С. 40-43.
 8. Сивак, Р. Б. Логістичне забезпечення стратегій інтеграції [Електронний ресурс] / Р. Б. Сивак, С. В. Вовк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 28-32.
 9. Сивак, Р. Стратегічні ціннісноорієнтовані пріоритети корпоративної логістики /Роман Сивак //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 159-161.
 10. Тарнавська, Н. П. Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак // Бізнес інформ. – 2013. – № 10. – С.54-61.
 11. Сивак, Р. Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок / Роман Сивак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 4. – С. 95-103.
 12. Сивак, Р. Б. Сутність трансформації логістичних центрів у системі глобального логістичного сервісу [Електронний ресурс] / Р. Б. Сивак, А. С. Пода // Бізнес Інформ – 2015. – № 8. – C. 23-28. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Тарнавська, Н. П. Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів [Текст] : монографія / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак. – Тернопіль : Підручники і посібник, 2011. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ. – Із змісту : Сивак, Р. Б. – С. 66–107 ; С. 118–181.
 2. Тарнавська, Н. П. Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів [Текст] : монографія / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак. – Тернопіль : Підручники і посібник, 2011. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сивак, Р. Б. Ситуаційна вправа "Шлях до регіонального лідерства" [Текст] / Р. Б. Сивак // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 338-351.
 

Сидор Галина Вікторівна

sydor g v

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидор, Галина Вікторівна Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Галина Вікторівна Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 247 с.
 2. Сидор, Галина Вікторівна Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Вікторівна Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сидор, Г. В. Розвиток лізингових відносин в аграрному секторі економіки України / Сидор Г. В // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 249-252.
 2. Сидор, Г. Оцінка кредитного ризику та способи захисту від нього / Галина Сидор // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 155-157.
 3. Сидор, Г. П. Розвиток системи іпотечного кредитування / Г. П. Сидор // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 184-185.
 4. Сидор, Г. В. Проблеми кредитування сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2 (5). – С. 298-301.
 5. Сидор, Г. В. Розвиток аграрного бізнесу в Україні в контексті впливу світової фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3 (22). – С. 170-172.
 6. Сидор, Г. В. Формування кредитної політики банків при кредитуванні сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 4. – С. 159-161.
 7. Сидор, Г. В. Система банківського обслуговування аграрного сектора економіки України [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор // Сталий розвиток економіки. – 2012. - № 2. – С. 313-315.
 8. Сидор, Г. В. Забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області кредитними ресурсами / Г. В. Сидор // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 260-264.
 9. Сидор, Г. В. Напрями удосконалення кредитного забезпечення сільського господарства / Г. В. Сидор // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 269-276.
 10. Сидор, Г. В. Теоретичні аспекти переосмислення сутності кредиту [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2012. - Вип. 36. - C. 258-264.
 11. Сидор, Г. В. Бюджетна політика у розвитку фермерства [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 4. - C. 392-396.
 12. Сидор, Г. В. Кредитні відносини в аграрному секторі економіки України [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - C. 160-164.
 13. Сидор, Г. В. Перспективи розвитку сільськогосподарських кредитних кооперативів / Г. В. Сидор // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – C. 175-180.
 14. Сидор, Г. В. Практические аспекты обеспечения принципов банковского кредитования / Г. В. Сидор // Экономика и социум : электрон. науч.-практ. периодическое издание. – 2013. – Вып. № 2 (7).
 15. Сидор Г. В. Казначейский контроль как средство повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами [Электронный ресурс] / Г. В. Сидор, Г. И. Давыдовская // Экономика и социум : электронное научно-практическое периодическое издание / Институт управления и социально-экономического развития. – 2015. – Вып. № 3 (16).
 16. Сидор, Г. В. Економіко-математичне моделювання процесу кредитування сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 7(1). - С. 187-191.
 17. Сидор, Г. В. Теорія кредитних відносин в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор // Вісник Львівської комерційної академії. – 2009. – Вип. 32. – С. 174-177.
 18. Сидор, Г. В. Інвестиційна привабливість регіонів [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 (27). – С. 184-189.
 

Сидор Ірина Петрівна

Sydor

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидор, Ірина Петрівна Податки на споживання в Україні : фіскальні ефекти і цінові наслідки [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ірина Петрівна Сидор. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 198 c.
 2. Сидор, Ірина Петрівна Податки на споживання в Україні : фіскальні ефекти і цінові наслідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ірина Петрівна Сидор. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Сидор І. Вітчизняні реалії бюджетного фінансування промисловості, енергетики і будівництва: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення / Ірина Сидор // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 4. – С. 64-71.
 2. Сидор І. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2009. –№ 4. – С. 44-53.
 3. Сидор І. Цінові аспекти податків на споживання: теоретична концептуалізація / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 125-134.
 4. Сидор І. Акцизний збір у регулюванні соціально-економічних процесів в регіоні / І. Сидор // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 99-102.
 5. Сидор І. П. Виконання місцевих бюджетів в Україні: практика та проблематика [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування : зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип. 2 (46). – С. 277-287.
 6. Сидор І. П. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І. П. Сидор, Т. М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 4. – С. 11-16.
 7. Сидор І. П. Практика та проблематика контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби України [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог : в-во Національного університету «Острозька академія», 2010. Вип. 13. – С. 48-56.
 8. Сидор І. Фіскальний та регулюючий вплив акцизного збору на процеси ціноутворення / І. Сидор // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 165-172.
 9. Сидор, І. Неподаткові надходження в контексті наповнення державного та місцевих бюджетів України / І. Сидор // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 113-122.
 10. Сидор, І. П. Бюджетне регулювання економіки : дослідження сутності [ Електронний ресурс ] / І. П. Сидор // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки – 2012. – Вип. 21. – С. 237-244.
 11. Сидор, І. П. Державне регулювання цін на продовольчі товари: вітчизняна практика та необхідність її удосконалення [ Електронний ресурс ] / І. П. Сидор// Галицький економічний вісник. – 2012 – № 1 (34) – С. 25-30.
 12. Сидор, І. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів : проблеми формування та резерви зростання / Ірина Сидор // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 20-29.
 13. Сидор, І. Бюджетна політика у функціонуванні соціальної сфери: проблеми визначення ефективності / Ірина Сидор // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 31-41.
 14. Парижак, Н. В. Фінансові ресурси підприємницьких структур і непряме оподаткування / Н. В. Парижак, І. П. Сидор // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2003. – Вип. 7. – С. 265-269.
 15. Сидор, І. П. Цінові аспекти податкового навантаження / І. П. Сидор // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТАНГ. – 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 196-199.
 16. Сидор, І. П. Митні платежі як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності / І. П. Сидор // Науковий вісник Волинського державного університету. – 2005. – № 1. – С. 242-248.
 17. Сидор, І. П. Податок на додану вартість в контексті ринкового ціноутворення [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Наука і економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницького екон. ун-ту. – Хмельницький, 2008. – № 1 (9). – С. 166-172.
 18. Сидор, І. П. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 44-53.
 19. Сидор, І. П. Організація діяльності та фінансове забезпечення закладів професійно-технічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 3. – С. 156-168.
 20. Сидор, І. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави [Електронний ресурс] / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2013. – № 3. – С. 19-29.
 21. Сидор, І. П. Функції держави та необхідність їх бюджетного фінансування [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, В. М. Булавинець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – № 23. – С. 123-127.
 22. Коваль, С. Л. Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, С. Л. Коваль // Наука й економіка. – 2014. – № 3 (35). – С. 18-24.
 23. Sydor, I. The functions of the state and the need for their budget financing [Electronic resource] / I. Sydor, V. Bulavynets.
 24. Сидор, І. Виконання бюджету за доходами: сучасні реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Ірина Сидор.
 25. Сидор, І.П. Бюджетна підтримка розвитку промисловості в Україні [Електронний ресурс] / І.П. Сидор // Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін. Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 22-23.10.2009 р.) - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. - Частина 2. - С. 270-273.
 26. Сидор, І. П. Бюджетне забезпечення соціального захисту населення: теоретичні аспекти і вітчизняна практика / І. П. Сидор // Ефективна економіка : електронне фахове видання. – 2015. – № 9.
 27. Сидор, І. П. Податковий і неподатковий механізми наповнення місцевих бюджетів в Україні / Ірина Петрівна Сидор // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 9. – С. 41-48.
 28. Сидор, І. Управління соціальним розвитком територіальної громади: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Ірина Сидор.
 29. Сидор, І. П. Проблеми реалізації бюджетних програм розвитку економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансове забезпечення діяльності субєктів господарювання", м. Кременчук 19-20.02.2015 р. - С. 141-144.
 30. Сидор, І. Фінансова політика та її місце у професійній підготовці державних службовців [Електронний ресурс] / Ірина Сидор // Збірник матеріалів круглого столу "Підготовка фахівців за спеціальністю "Державна служба" в контексті адміністративної реформи". (Тернопіль, 20.05.2011 р.). - Тернопіль: Видавництво ТНЕУ "Економічна думка", - 2011. - 137 с.
 31. Сидор, І. П. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом України / І.П. Сидор // Методологічні проблеми фінансової теорії і практики в умовах економічної нестабільності. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ, 2010. - С. 154-158.
 32. Сидор, І. П. Фіскальний та регулюючий потенціал податку з доходів фізичних осіб в Україні / І. П. Сидор // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 156-162.
 33. Сидор, І. П. Споживчий кошик та рівень життя населення в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців та практиків". - Тернопіль: ТНЕУ, 11.04. 2016 р. - С. 107-111.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 5. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 6. Сидор, І. П. Фінансове забезпечення економічної діяльності держави в контексті інвестиційно-інноваційних процесів [Текст] / І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 173-186.
 7. Сидор, І. П. Фінансування підготовки кадрів в Україні : інвестиційно-інноваційний потенціал [Текст] / І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 264-274.
 8. Кізима, Т. О. Оподаткування доходів домогосподарств : інвестиційно-стимулюючий ефект [Текст] / Т. О. Кізима, І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 355-363.
 9. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Парижак, Н. В. Ціноутворення (Збірник задач і нормативних актів) [Текст] / Н. В. Парижак, І. П. Сидор. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 106 с.
 2. Лободіна, З. М. Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.
 3. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 4. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 5. Сидор, І. П. Видатки бюджетів на підготовку кадрів [Текст] / І. П. Сидор // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 488-501.
 6. Сидор, І. П. Видатки бюджетів на розвиток промисловості, енергетики і будівництва [Текст] / І. П. Сидор // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 411-420.
 7. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 8. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.
 

Сидорович Олена Юріївна

Сидорович

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидорович, Олена Юріївна Оподаткування доходів фізичних осіб : фіксальні пріоритети та асиметрії вибору в персональному податковому менеджменті [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олена Юріївна Сидорович. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 193 с.
 2. Сидорович, Олена Юріївна Оподаткування доходів фізичних осіб : фіксальні пріоритети та асиметрії вибору в персональному податковому менеджменті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олена Юріївна Сидорович. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Сидорович, О. Ю. Фіскальні реформи Петра І [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 57-63.
 2. Сидорович, О. Ю. Інституційні матриці фіскальних взаємодій в демократичному суспільстві [Електронний ресурс] / В. Ю. Безгубенко // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 142-151.
 3. Сидорович, О. Ю. Домінанти оподаткування в контексті теорій соціогенезу держави / О. Ю. Сидорович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. - С. 256-265.
 4. Сидорович, О. Ю. Методологічний контекст дослідження оподаткування доходів фізичних осіб в фіскальній теорії і практиці / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. – 2008. – Вип. 10. – С. 180-187.
 5. Сыдорович Е. Ю. Философско-методологические предпосылки исследования налогообложения как общественного феномена / Е. Ю. Сыдорович // Управління розвитком. – 2010. – № 4(80). – С. 37-39.
 6. Сидорович, О. Ю. Еволюція парадигм оподаткування в контексті суспільного розвитку / О. Ю. Сидорович // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 251-260.
 7. Сидорович, О. Ю. Методики розрахунку та умови підвищення показників ефективності діяльності податкових органів України / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 61-66.
 8. Сидорович, О. Ю. Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні / О. Ю. Сидорович, Ю. В. Рудницькі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 113-120.
 9. Сидорович, О. Фіскальна та соціально-економічна ефективність оподаткування нерухомого майна в Україні / О. Сидорович, Ю. Рудницька // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 120-127.
 10. Сидорович, О. Концептуалізація парадигми фіскальної соціології: ідеологія і філософія пізнання / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 41-48.
 11. Сидорович, О. Ю. Податкове планування і прогнозування : особливості реалізації у вітчизняній та зарубіжній практиці / О. Ю. Сидорович // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 228-236.
 12. Сидорович, О. Ю. Особливості інституціональної архітектоніки оподаткування / О. Ю. Сидорович //Collection of scientific articles «INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION» Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – Р. 74-78.
 13. Сидорович, О. Ю. Природа та передумови виникнення податкових конфліктів / О. Ю. Сидорович // Collection of scientific articles «Socio –economic aspects of economics and management». – Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA, United States of America, 2015. – Vol. 2. – Р. 200-204.
 14. Сидорович, О. Ю. Дискусійність сутності та пріоритети удосконалення податкового адміністрування в Україні / О. Ю. Сидорович // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 4. – С. 105-110.
 15. Сидорович, О. Ю. Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”. – 2011. – Вип. 16. – С. 543-550.
 16. Сидорович, О. Ю. Генезис оподаткування та новітня періодизація в епоху глобалізаційних трансформацій [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 11/2. – 2013. – С. 40-44.
 17. Сидорович, О. Ю. Ідеологічна проекція періодизації оподаткування: еволюційно –інституціональний контекст [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Збірник наукових праць Донецького національного економічного університету. Сер. Економічна. – 2014. – № 3. – С. 111-117.
 18. Сидорович, О. Ю. Причини, наслідки та інструменти протидії розгортанню конфлікту інтересів в фіскальній практиці [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Економіст : наук. журнал. – 2014. – № 7 (333). – С. 32-36.
 19. Крисоватий, А. І. Методологічний інструментарій новітньої парадигми оподаткування [Електронний ресурс] / А. І. Крисоватий, О. Ю. Сидорович // Економічна теорія : наук. журнал. – 2014. – № 4. – С. 36-47.
 20. Сидорович, О. Ю. Оподаткування доданої вартості в умовах поглиблення і розширення інтеграційних процесів в європейському просторі [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович, Н. В. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. видання. – Миколаїв, 2015. – Вип. 5. – С. 941-946.
 21. Сидорович, О. Ю. Передумови і наслідки перебігу трансформаційних перетворень в вітчизняній інституціональній матриці [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Економіка: реалії часу :наук. журнал. – Одеса, 2015. – № 2 (18). – С. 20-27.
 22. Сидорович, О. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування [Електронний ресурс] / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – № 1. – С. 160-172.
 23. Сидорович, О. Ю. Концептуалізаційна сутність неформальних інститутів оподаткування [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 120-124.
 24. Сидорович, О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування [Електронний ресурс] / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2. – С. 28-42.
 25. Сидорович, О. Ю. Аналіз використання податкових методів нейтралізації фінансової кризи в контексті теорії синергетики [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Бізнес Інформ. - 2012. - № 3. - С. 195-198.
 26. Сидорович, О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 28-42.
 27. Сидорович, О. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 160-172.
 28. Сидорович, О. Інституціональний контекст класифікації та типологізації соціально-економічних систем / Олена Сидорович // Економічна теорія. – 2017. – № 2. – С. 19-33. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Сидорович, О. Ю.  Оподаткування в контексті еволюції парадигм [Текст] / О. Ю. Сидорович // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 21-39.
 4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 5. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 6. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 7. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 8. Сидорович, О. Ю. Еволюційний поступ у формуванні інститутів фіскальної децентралізації [Текст] / О. Ю. Сидорович // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 56-71.
 9. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 10. Крисоватий, А. І. Теоретико-методологічні підходи пізнання та концептуалізація сутності фіскального простору [Текст] / А. І. Крисоватий, О. Ю. Сидорович // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 9-27.
 11. Сидорович, О. Ю. Діалектика оподаткування : інституціональні консенсуси і конфлікти [Текст] : монографія / О. Ю. Сидорович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 432 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Іващук, І. О. Митна справа : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Сидорович, О. В. Годованець. – [2-вид.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 180 с.
 2. Магістерська програма з спеціальності 8.050114 "Оподаткування" [Текст] / уклад. А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, О. Б. Дем'янюк, О. Ю. Сидорович ; відп. за вип. А. І. Крисоватий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 252 с.
 3. Крисоватий, А. І. Оподаткування фізичних осіб [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура, О. Ю. Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178 с.
 

Сидорчук Анатолій Андрійович

Sydorchuk

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидорчук, Анатолій Андрійович Фінансові ресурси державного соціального страхування [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Анатолій Андрійович Сидорчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 245 с.
 2. Сидорчук, Анатолій Андрійович Фінансові ресурси державного соціального страхування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Анатолій Андрійович Сидорчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 24 с.

СТАТТІ:

 1. Сидорчук А. Моделі фінансового забезпечення соціального захисту населення / А. Сидорчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 133-141.
 2. Сидорчук А. Моделі фінансового забезпечення соціального захисту населення / А. Сидорчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 102-107.
 3. Сидорчук А. Проблеми класифікації соціальних виплат і послуг / А. Сидорчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 1. – С. 46-50.
 4. Кириленко О. Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: світовий досвід та реалії України / О. Кириленко, А. Сидорчук // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 131-142.
 5. Сидорчук А. А. Аналіз макроекономічних передумов функціонування державного соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук.
 6. Сидорчук А. А. Проблеми формування фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 13. – С. 251-262.
 7. Сидорчук, А. А. Оптимізація формування бюджету Пенсійного фонду України / А. А. Сидорчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2007. – № 1. – С. 109-117.
 8. Сидорчук, А. А. Оцінка збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування / А. А. Сидорчук // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 76-82.
 9. Сидорчук, А. А. Напрями покращення використання фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні / А. А. Сидорчук // Світ фінансів. – № 2. – 2010.– С. 33-43.
 10. Сидорчук, А. Аналіз фінансових резервів державного соціального страхування / Анатолій Сидорчук // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 291-296.
 11. Сидорчук, А. А. Розподільні процеси в системі фінансових ресурсів державного соціального страхування / А. А. Сидорчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 226-236.
 12. Сидорчук, А. Показники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування / А. Сидорчук // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 7. – С. 17-22.
 13. Сидорчук, А. А. Суть фінансових ресурсів державного соціального страхування [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3/4. – С. 93-98.
 14. Сидорчук, А. А. Необхідність формування інвестиційного портфеля домогосподарств [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Ужгород, 2016. – Вип. 1 (47), т.1. – С. 402-404.
 15. Сидорчук, А. А. Факторні моделі формування фінансових ресурсів державного соціального страхування [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 7, ч. 5. – С. 78-80.
 16. Сидорчук, А. А. Теоретичні засади формування та використання фінансових ресурсів державного  пенсійного  страхування [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Чернівці : Чернівецький національний  університет, 2013. – Вип. 650-652. – С. 93-100.
 17. Сидорчук, А. А. Міжбюджетні відносини в Україні: програма реформування / А. А. Сидорчук // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2005. – Ч. 1. – С. 191-197.
 18. Сидорчук, А. А. Моделі реалізації соціального страхування в ринковій економіці: світовий досвід та реалії запровадження в Україні / А. А. Сидорчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3 (52). – С. 303-308.
 19. Сидорчук, А. А. Теоретичні аспекти державного соціального страхування / А. А. Сидорчук // Український соціум. – 2012. – № 3 (42). – С. 105-120.
 20. Сидорчук, А. А. Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування / А. А. Сидорчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – Вип. 23. – С. 237-244.
 21. Сидорчук, А. А. Формування системи соціального страхування як важеля подолання / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – Одеса, 2015. – Вип. 13. – С. 217-220. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сидорчук, А. А. Пенсія в системі соціальних трансфертів [Текст] / А. А. Сидорчук // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 213-236.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 6. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 2. Управління особистими доходами і витратами [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. С. В. Савчук, А. А. Сидорчук. - Тернопіль : [б. в.], 2017. - 43 с.
 

Синиця Світлана Михайлівна

синицяКафедра обліку та фінансів ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Синиця, Світлана Михайлівна Моделювання фінансової діяльності торгівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технологі в економіці / Світлана Михайлівна Синиця. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Синиця, С. М. Моделі оцінки ефективності використання капіталу підприємств / С. М. Синиця // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національний університет „Острозька академія”, 2007. – Вип. 9, ч. 2 – С. 425-432.
 2. Синиця, С. М. Прогнозування і формування шляхів підвищення ефективності фінансової діяльності торговельних підприємств / С. М. Синиця // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – № 1 (11). – С. 35-42.
 3. Синиця, С. М. Формування нечіткої моделі оцінювання ефективності фінансової діяльності торговельних підприємств / С. М. Синиця // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – № 7. – С. 306-311.
 4. Синиця, С. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності міжнародних транспортних перевезень / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Науково-теоретичний журнал Хмельницького національного університету. Наука й економіка. – Хмельницький, 2010. – № 3 (19). – С. 115-121.
 5. Синиця, С. М. Аналіз використання потенціалу готельного господарства Івано-Франківської області / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Экономика: проблемы теории и практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, Вип. 4. – 2010. – С. 917-924.
 6. Синиця, С. М. Оцінка і аналіз конкурентоспроможності регіонів країни в умовах глобалізації та економічної інтеграції / С. М. Синиця, І. М. Ковбас // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – № 8. – С. 59-64.
 7. Кондур, О. С. Оцінка експортного потенціалу Івано-Франківської області та тенденції структури експорту (імпорту) товарів та послуг / О. С. Кондур, С. М. Синиця, В. В. Лужний // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – № 9. – С. 83-89.
 8. Синиця, С. М. Реструктуризація підприємства як один із напрямів підвищення його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, № 3 (28). – 2010. – С. 131-138.
 9. Синиця, С. М. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України в умовах економічної інтеграції [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Вісник Хмельницького національного університету. – Т. 4, № 4. – 2010. – С. 238-243.
 10. Синиця, С. М. Маркетинг в період кризи в економіці [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, № 2 (16). – 2010. – С. 131-136.
 11. Синиця, С. М. Транспортно-економічні кластери як механізм підвищення ефективності міжнародних транспортних перевезень Карпатського регіону [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, № 4 (29). – 2010. – С. 11-17.
 12. Синиця, С. М. Теоретико-методологічні основи моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів, Н. В. Гринів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, № 7, т. 2 – 2011. – С. 140-149.
 13. Синиця, С. М. Економіко-математичне моделювання як основа ухвалень організаційних рішень в торгівлі [Електронний ресурс] / С. М. Синиця // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – № 8, т. 1. – С. 227-234.
 14. Синиця, С. М. Аналіз інвестиційної привабливості Івано-Франківської області у системі глобальної конкуренції регіонів України [Електронний ресурс] / С. М. Синиця // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано–Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – № 9, т. 2. – С. 264-272.
 15. Синиця, С. М. Економічна безпека регіону як важливе завдання стратегічного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Б. С. Бринзей // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – Вип. 10. – С. 48-53.
 16. Король, В. С. Стратегічні напрями підприємства щодо вдосконалення системи мотивації персоналу [Електронний ресурс] / В. С. Король, С. М. Синиця // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – Вип. 10. – С. 199-205.
 17. Гринів, Л. В. Конкурентоспроможність регіонів України в контексті адаптації національного виробника до умов глобального конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Л. В. Гринів, С. М. Синиця // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2015. – № 1 (48). – С. 10-18.
 18. Синиця, С. М. Визначення напрямів підвищення економічного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, С. Є. Лешанич // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 20. – С. 285-295.
 19. Синиця, С. М. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю корпорації [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, О. В. Вакун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 139-142.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ковальчук, С. В. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).
 

Синоверський Роман Любомирович

synoversky

Кафедра міжнародної економіки

Посада: викладач 

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гуцал, І. Стан та перспективи мікрокредитування в Україні / І. Гуцал, Р. Синоверський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 111-115.
 2. Мєзєнцев, І. П. Мінімізація ризику при кредитуванні малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс] / І. П. Мєзєнцев, Р. Л. Синоверський // Вісник Хмельницького національного університету. - 2008. - №5. - С. 24-27.
 3. Синоверський, Роман Місце підприємництва в структурній перебудові економіки / Роман Синоверський // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. [Тернопіль, 22-23 берез. 2012 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 412-416.

 

 

Сирник Олег Йосипович

сирник олег йосипович

Кафедра комп'ютерних наук

Посада: викладач

Публікації

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пакет прикладних програм до персональних комп'ютерів [Текст]: навч. посіб. /М. О. Дуда, Д. В. Іващук, С. В. Бабій [та ін.]; відпв. за вип. Ю. М. Карбовський.– К.: ІСДО, 1994.– 188 с.
 

Сисоєва Інна Миколаївна

sysoyeva-inna-mikolayivna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сисоєва, Інна Миколаївна Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській промисловості України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Інна Миколаївна Сисоєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 236 с.
 2. Сисоєва, Інна Миколаївна Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Інна Миколаївна Сисоєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Сисоєва, І. М. Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики / І. М. Сисоєва // Економіка та держава.– 2010.– № 10.– С. 93-94.
 2. Сисоєва, І. М. Облікова політика як складова інформаційних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Сисоєва // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. 4, т. 1. – С. 236-240.
 3. Ясишена, В. В. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 131-139.
 4. Ясишена, В.В. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств [Електронний ресурс] / В.В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2012. – № 10.
 5. Балазюк, О. Ю. Оцінка та аналіз ефективності впровадження інформаційних технологій у процес управління / О. Ю. Балазюк, І. М. Сисоєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 22. – С. 35-40.
 6. Сисоєва, І. М. Напрямки розвитку сфери послуг у Вінницькій області / І. М. Сисоєва, В. В. Ясишена // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 145-154.
 7. Сисоєва, І. М. Діяльність підприємств сфери послуг м. Вінниці / І. М. Сисоєва, В. В. Ясишена // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 300-306.
 8. Сисоєва, І. М. Особливості аудиту облікової політики підприємств / І. М. Сисоєва // Галицький економічний вісник. – 2007. – Вип. 4 (15). – С. 188-192.
 9. Сисоєва, І. М. Облікова політика як конституція підприємства щодо генерування інформаційних ресурсів / І. М. Сисоєва // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2008. – Вип. 4 (13), ч. 1. – С. 404-409.
 10. Сисоєва, І. М. Передумови виникнення облікової політики: історичний аспект / І. М. Сисоєва // Галицький економічний вісник. – 2008. – Вип. 2 (17). – С. 143-146.
 11. Сисоєва, І. М. Облікова політика: принципи формування та призначення / І. М. Сисоєва // Галицький економічний вісник. – 2008. – Вип. 6 (21). – С. 139-143.
 12. Сисоєва, І. М. Структурно-логічна схема розкриття змісту облікової політики / І. М. Сисоєва, Н. В. Гордополова // Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства : зб. наук. праць. – Донецьк, 2011. – Вип. 5. – С. 104-108.
 13. Сисоєва, І. М. Особливості облікової політики для промислових підприємств різних масштабів / І. М. Сисоєва, О. Ю.Балазюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 11.
 14. Клевец, В. Б. Формирование моделей учетной политики предприятий в зависимости от размера бизнеса: конкретизация их особенностей / В. Б. Клевец, И. Н. Сысоева // Международный бухгалтерский учёт. – 2013. – № 45 (291). – С. 290-314.
 15. Сисоєва, І. М. Особливості моделювання облікових процесів / І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2010. – Вип. 10. – С. 45-51.
 16. Сисоєва, І. М. Фактори впливу на вибір облікової політики / І. М. Сисоєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – Вип. 12. – С. 86-90.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Наукові основи економічного розвитку України та світу : кол. моногр. / за заг. ред. О. В. Царенко, С. В. Коляденко, В. П. Ільчука. – Д. : НГУ, 2014. – 326 с. – Із змісту : Сисоєва, І. М. Формування облікової політики різних за обсягом підприємств / І. М. Сисоєва, О. Ю. Балазюк. 
 

Сисюк Світлана Василівна

susyk

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сисюк, Світлана Василівна Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Сисюк Світлана Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2007. - 242 c.
 2. Сисюк, Світлана Василівна Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Сисюк Світлана Василівна ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2008. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Зорій, Н. До питання організації аудиту ефективності формування дохідної частини місцевих бюджетів / Н. Зорій, Н. Хорунжак, С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 99-103.
 2. Сисюк, С. Необоротні активи бюджетних установ: особливості та проблеми організації їх обліку / С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 203-206.
 3. Сисюк, С. Організація та проблеми внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах / С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 105-107.
 4. Сисюк, С. Проблеми розвитку та удосконалення державного фінансового контролю / С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 86-89.
 5. Бенько, Ірина Аналіз ефективності використання основних засобів у медичних установах / Ірина Бенько, Світлана Сисюк // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 254-257.
 6. Бенько, І. Аналіз оборотних активів Тернопільської філії ВАТ ’’Укртелеком’’ [Електронний ресурс] / І. Бенько, С. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 1.
 7. Сисюк, С. Облік орендних операцій з комунальним майном [Електронний ресурс] / С. Сисюк, Кирик Т. В. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011.– № 1. – С.­ 147-149.
 8. Сисюк, С. В. Оцінка переваг застосування акретивної форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] / С. Сисюк , І. Бенько // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 206-208.
 9. Хорунжак, Н. Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак, С. Сисюк // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009 .– № 1. – С. 142-146.
 10. Сисюк, С. Сучасні теоретичні основи обліку витрат калькулювання собівартості платних освітніх послуг [Електронний ресурс] / С. Сисюк // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. –2007. – Вип. 12. – С. 274-279.
 11. С. Сисюк, Визначення вартості платних медичних послуг та їх облікове забезпечення [Електронний ресурс] / С. Сисюк , Н. Зорій // Вісник Запорізького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 2. – С. 181-186.
 12. Зорій, Н. Перспективи і напрямки реформування державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / С. Сисюк, Н. Зорій // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009. – № 4. – С. 193-196.
 13. Сисюк, С. В. Проблеми здійснення та законодавчого врегулювання державного та внутрішнього фінансового контролю в державних закладах освіти [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу – 2006”. – Дніпропетровськ. 2006. – С.100-102.
 14. Сисюк, С. В. Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах / С. В. Сисюк // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 44. – С. 51-55.
 15. Сисюк, С. В. Витрати на управління: історія розвитку облікової категорії [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, Н. Г. Мельник // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4(62). – С. 216-218.
 16. Бенько, І. Д. Аналіз запасів медичних установ / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 1. - С. 267-270.
 17. Сисюк, С. Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування / С. Сисюк, І. Бенько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 2014. - Вип. 36(2.2). - С. 91-97.
 18. Бенько, І. Д. Особливості організації обліку суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 2012. - Вип. 30(1). - С. 221-225.
 19. Сисюк, С. В. Курсові різниці та балансова вартість іноземної валюти: особливості обліку та визначення / С. В. Сисюк, І. Д. Бенько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 2010. - Вип. 25(1). - С. 66-70.
 20. Бенько, І. Д. Організація обліку фінансово забезпечення закладів освіти [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Науковий вісник  Херсонського державного  університету. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 11, ч. 4. – С. 147-150.
 21. Дідух, С. В. Прогнозний аналіз формування бюджетів місцевого самоврядування / С. В. Дідух // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – С. 12-18.
 22. Дідух, С. В. До питання організації тендерних закупівель товарів, робіт та послуг, що придбаваються за державні кошти / С. В. Дідух // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 7. – С. 79-83.
 23. Дідух, С. В. Проблеми здійснення оцінки та нарахування зносу необоротних активів бюджетних установ і шляхи їх вирішення / С. В. Дідух // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 177 : в 2 т., т. ІІ. – С. 625-630.
 24. Дідух, С. В. Контроль в системі управління бюджетними установами й організаціями / С. В. Дідух // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль, 2003 – С. 50-55.
 25. Дідух, С. В. Сучасні основи організації обліку необоротних активів в бюджетних установах: проблеми категорійного визначення / С. В. Дідух // Галицький економічний вісник : наук. журн. – 2004. – № 1. – С. 133-138.
 26. Сисюк, С. В. Державний та внутрішній фінансовий контроль в органах місцевого самоврядування: проблеми здійснення та законодавчого врегулювання / С. В. Сисюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 192 : в 4 т., т. І. – С. 177-183.
 27. Сисюк, С. В. Проблеми здійснення аудиту ефективності використання бюджетних коштів / С. В. Сисюк // Галицький економічний вісник : наук. журн. – 2005. – № 1. – С. 133-138.
 28. Сисюк, С. В. Особливості калькулювання платних освітніх послуг в державних навчальних закладах / С. В. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – № 2 (36). – С. 107-115.
 29. Сисюк, С. В. Бухгалтерський облік прямих і непрямих витрат державних закладів освіти / С. В. Сисюк //Галицький економічний вісник : наук. журн. – 2006. – № 4. – С. 150-154.
 30. Сисюк, С. В. Методика обліку та розподілу накладних витрат державних закладів освіти / С. В. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – № 3 (37). – С. 107-113.
 31. Сисюк, С. В. Система державного фінансового контролю та проблеми її розвитку й удосконалення / С. В. Сисюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 86-89.
 32. Сисюк, С. В. Проблеми і напрямки вдосконалення системи споживчої кооперації в Україні / С. В. Сисюк, Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць. – Херсон : Айлант, 2007. − С. 111-116.
 33. Хорунжак, Н. М. Організація обліку в сільських радах в контексті казначейського обслуговування місцевих бюджетів / Н. М. Хорунжак, С. В. Сисюк // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 248 : в 6 т., т. 5. – С. 1033-1037.
 34. Сисюк, С. В. Методика внутрішнього фінансового контролю в державних вищих начальних закладах / С. В. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2009. − № 3 (49). – С. 172-176.
 35. Зорій, Н. М. Перспективи і напрями реформування державного фінансового контролю / Н. М. Зорій, С. В. Сисюк // Економіка і регіон : науковий журнал. – 2009. − № 4 (23). – С. 193-196.
 36. Сисюк, С. В. Проблеми визначення вартості платних медичних послуг та їх облікове забезпечення / С. В. Сисюк, Н. М. Зорій // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. − 2010. – Вип. 2 (5). − С. 181-187.
 37. Сисюк, С. В. Державний нагляд за фінансово-господарською діяльністю бюджетних установ шляхом контролю ризиків / Н. М. Зорій, С. В. Сисюк // Економіка і регіон : наук. журнал. – 2011. – № 1 (23). – С. 193-196.
 38. Кирик, Т. В. Нормативно-правове забезпечення оподаткування орендних операцій [Електронний ресурс] / Т. В. Кирик, С. В. Сисюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Сер. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – К. : ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 179. – С. 127-134.
 39. Сисюк, С. В. Оцінка та страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності: обліковий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – № 2 (72). – С. 86-90.
 40. Сисюк, С. В. Комп’ютеризація обліку і контролю в транспортній галузі: аналіз можливостей та задачі вдосконалення [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – Одеса : Вид-во ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2015. – Т. 20, вип. 2/2. – С. 185-189.
 41. Сисюк, С. В. Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Бізнес Інформ. - 2016. - № 9. - С. 218-223.
 42. Сисюк, С. В. Економічні передумови виникнення платних освітніх послуг в державних вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Наукові праці національного університету харчових технологій. − 2009. – № 30. – С. 100-103.
 43. Сисюк, С. В. Облікова політика суб’єктів державного сектору щодо необоротних активів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, О. В. Адамик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 11. - С. 111-116.
 44. Сисюк, С. В. Облік грошових коштів у сільських радах в умовах казначейського виконання місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, Н. М. Зорій // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 115-120.
 45. Мельник, Н. Г. Власний капітал бюджетних установ: особливості облікового відображення [Електронний ресурс] / Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 314-318.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : Навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Т. П. Остапчук, Н. А. Остап'юк, С. В. Сисюк ; За ред. Бутинця Ф.Ф. – Житомир : Рута, 2006. – 472 с.
 

Сіда Роксолана Володимирівна

sida r v

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Сіда, Роксолана Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності / Роксолана Сіда // Юридична Україна. – 2011. – № 9. – С. 62-69.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Сіда, Р. В. Інвестиційне право [Текст] / Р. В. Сіда. – Тернопіль : Лілея, 2005. – 139 с.
 

Сідельникова Лариса Петрівна

Sidel-nikovaНауково-дослідний інститут інноваційного розвитку та державотворення

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: старший науковий співробітник

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сідельникова, Лариса Петрівна Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Лариса Петрівна Сідельникова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 620 с.
 2. Сідельникова, Лариса Петрівна Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лариса Петрівна Сідельникова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 36 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Сідельникова, Л. П.  Боргова політика України в умовах нестабільної економіки / Л. П. Сідельникова // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 4-7.
 2. Сідельникова, Л. П.  Варіативні етюди пошуку альтернативи бюджетним ресурсам / Л. П. Сідельникова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 238-248.
 3. Сідельникова, Лариса  Гармонізація акцизного оподаткування в контексті трансформації економіки попиту / Лариса Сідельникова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 58-64.
 4. Сідельникова, Лариса  Економіко-інституційне середовище європейської інтеграції / Лариса Сідельникова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – жовтень-грудень (№5). – С. 57-70.
 5. Сідельникова, Л. П.  Ефективність податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави / Л. П. Сідельникова // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 45-60.
 6. Сідельникова, Лариса  Особливості застосування економетричних моделей у прогнозуванні податкових надходжень до бюджету / Лариса Сідельникова // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 272-277.
 7. Сідельникова, Л. П.  Податкові та боргові джерела бюджетного фінансування державних інвестиційних проектів [Текст] / Л. П. Сідельникова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 22. – С. 8-12.
 8. Сідельникова, Л. П.  Податок із доходів фізичних осіб у механізмі формування місцевих бюджетів Херсонської області / Л. П. Сідельникова // Фінанси України. – 2004. – №8. – С.35-42.
 9. Сідельникова, Лариса  Синергія та дієвість фіскального потенціалу податку на доходи фізичних осіб / Лариса Сідельникова // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 332-337.
 10. Сідельникова, Л. П.  Сучасні тенденції функціонування інституту місцевих запозичень в Україні / Л. П. Сідельникова // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 59-62.
 11. Сідельникова, Л. П. Диспропорції податкової складової бюджетних ресурсів держави та шляхи їх усунення [Електронний ресурс] / Л. П. Сідельникова// Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 183-188.
 12. Сідельникова, Л. П. Науково-теоретичне підгрунтя концепції формування доходів державного бюджету [Електронний ресурс] / Л. П. Сідельникова // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. -–2013. – № 1. – С. 105-109.
 13. Сідельникова, Л. П. Апологетика податково-боргової складової фіскальної політики України [Електронний ресурс] / Л. П. Сідельникова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 2 (2). – С. 74-80.
 14. Сідельникова, Л. П. Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Сідельникова, Я. В. Якуша // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 21. – С. 190-194.
 15. Сідельникова, Л. П. Фіскальне значення податку на прибуток в умовах нестабільності фінансового простору [Електронний ресурс] / Л. П.Сідельникова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 32 (2). – С. 83-89.
 16. Сідельникова, Л. П. Розбудова бюджетних ресурсів у контексті еволюції державотворення [Електронний ресурс] / Л. П. Сідельникова // Фінанси України. – 2014. – № 8. – С. 70-84.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сідельникова, Л. П.  Розвиток теорії державного кредиту та державного боргу в умовах суспільних трансформацій [Текст] / Л. П. Сідельникова // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 122-137.
 2. Сідельникова, Л. П.  Система управління державним боргом у механізмі забезпечення боргової безпеки [Текст] / Л. П. Сідельникова // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 255-278.
 3. Сідельникова, Л. П.  Моніторинг формування та обслуговування державного боргу України [Текст] / Л. П. Сідельникова // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 278-299.
 4. Вітрук, О. В.  Теоретичний базис фіскального регулювання соціально-економічного розвитку [Текст] / О. В. Вітрук, Л. П. Сідельникова // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 39-50.
 5. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сідельникова, Л. П.  Оподаткування суб'єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. – К. : Ліра-К, 2013. – 424 с. 
 2. Сідельникова, Л. П.  Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.
 

Сідляр Вікторія Володимирівна

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сідляр, Вікторія Володимирівна Спеціальні режими оподаткування : прагматизм функціонування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія Володимирівна Сідляр. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 300 с.
 2. Сідляр, Вікторія Володимирівна Спеціальні режими оподаткування : прагматизм функціонування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Володимирівна Сідляр. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Сідляр, Вікторія Дивергенція наукових теорій єдиного податку / Вікторія Сідляр // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 3. – С. 16-23.
 2. Сідляр, В. Прагматизм функціонування спеціальних режимів оподаткування територіального типу / В. Сідляр // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 66-77.
 3. Сідляр, В. В. Спеціальні економічні утворення: цільове спрямування та проблеми розвитку в Україні / В. В. Сідляр // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №7. – С. 37-40.
 4. Сідляр, В. В. Стимулюючий вплив спеціальних податкових режимів на інноваційну діяльність технопарків України / В. В. Сідляр // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №1. – С. 166-171.
 5. Сідляр, В. В. Теоретико-організаційні основи визначення спеціальних податкових режимів / В. В. Сідляр // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №12. – С. 161-167.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сідляр, В. Пріоритетні напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності / В. Cідляр // Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія / Під ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 356 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Сідляр, В. В. Концептуальне значення спеціальних режимів оподаткування в податковому регулюванні [Текст] / В. В. Сідляр // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 127-140.
 4. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 5. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 

Сірко Анатолій Васильович

sirko a v

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сірко, А. В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : дис.... д-ра екон. наук : 08.01.01- економічна теорія / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. - 412 с.
 2. Сірко, А. В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01 / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. - 29 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сірко, А. Врегулювання відносин та прав власності у корпоративному секторі економіки / А. Сірко, Н. Найдич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 9-19.
 2. Сірко, А. В. Управління ринковою вартістю підприємства: теорія і практика транзитивної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Управління розвитком. – 2010. – № 20. – С. 157-159.
 3. Сірко, А. В. Дивідендна політика як інструмент управління ринковою вартістю підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Сірко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 1. – С. 122-129.
 4. Сірко, А. Інвестиційні потреби розвитку корпоративного сектора та проблеми їх інституціонального забезпечення / А. Сірко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 8. – С. 51-62.
 5. Сірко, А. Стан і механізми залучення інвестицій у корпоративний сектор вітчизняної економіки / А. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 72-85.
 6. Сірко, А. В. Первісне нагромадження капіталу - економічна основа спонтанного переділу суспільного багатства / А. В. Сірко // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 2. – С. 31-47.
 7. Сірко, А. Корпоратизація економічних суб'єктів у контексті постсоціалістичної трансформації інституту власності / А. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 151-162.
 8. Сірко, А. Корпоративна власність у транзитивній економіці / А. Сірко // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 57-65.
 9. Сірко, А. Постприватизаційний перерозподіл та концентрація прав власності у перехідній економіці / А. Сірко // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 34-38.
 10. Сірко, А. В. Формування фінансово-промислових груп важливий-напрямок структурних та інституціональних змін в економіці Україні / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип.1. – С. 40-47.
 11. Сірко, А. В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 62-70.
 12. Сірко, А. В. Дивідентна політика як інструмент реалізації інтересів акціонерів: можливості та реалії перехідної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і управління. – 2008. – № 1. – С. 19-25.
 13. Сірко, А.В. Права власності акціонерів: теорія і практика реалізації / А. В. Сірко // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними : міжвід. наук. зб. – К. : Науково-дослідний ін-т “Проблеми людини”, 2001. – Т. 25. – С. 657-662.
 14. Сірко, А. В. Корпоративна форма організації фірми: теорія та практика функціонування у перехідній економіці / А. В. Сірко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 216-227.
 15. Сірко, А. В. Формування і функціонування корпоративного сектора в контексті інституціональних проблем перехідної економіки України / А. В. Сірко  //  Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 121-128.
 16. Сірко, А. В. Теоретико-методичні проблеми ринкової капіталізації корпоративного бізнесу в Україні / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. –  Вип. 17. – С. 101-114.
 17. Сирко, А. В. Проблема противоречия непоредственно общественного труда и его разрешения в процессе обобществления производства / А. В. Сирко, И. С. Ястремский // Вопросы политической экономии : Респ. междувед. науч. сб. – К. : Изд-во при КГУ, 1987. – Вып.189. – С. 19-25.
 18. Сирко, А. В. Экономическая обособленность как аспект развития социалистического производства / А. В. Сирко // Рукопись депонированная в ИНИОН АН СССР № 30507 от 24.07.87 г. – 34 с.
 19. Сірко, А. В. Проблема економічної відособленості соціалістичних підприємств / А. В. Сірко // Вісник Київського університету. Економіка. – Вип. 27. – 1987. – С. 39-43.
 20. Сірко, А. В. Підприємницький ризик як проблема сучасного менеджменту // Ефективність підприємницької діяльності : зб. наук. праць. – К. : Київський держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – С. 65-71.
 21. Найдич, Н. М. Сучасна інвестиційна політика української держави потребує корекції / Н. М. Найдич, А. В. Сірко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 1999. – № 5, ч. 2. – С. 16-18.
 22. Сірко, А. Корпоративна культура в контексті інвестиційного клімату України / А. Сірко, І. Мазило, Н. Найдич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – № 10 : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти. – С. 209-211.
 23. Найдич, Н. М. Управлінська криза як чинник проблем підприємництва / Н. М. Найдич, А. В. Сірко // Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва : зб. наук. праць. – К. : Київський держ. торг.- екон. ун-т, 2000. – С. 315-321.
 24. Сірко, А. В. Проблема державного регулювання ринкової трансформації у перехідній економіці України / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2000. – № 6, ч. 2. – С. 15-18. 
 25. Сірко, А. В. Проблема корпоративної культури в період трансформування економіки / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Регіональні перспективи. –  2000. – № 2-3.– С. 123-124. 
 26. Сірко, А. В. Формування механізму ефективного управління державною корпоративною власністю в Україні / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – № 17. – С. 6-11.
 27. Сірко, А. В. Роль корпоративного сектора в сучасній трансформації економіки / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і підприємництво: стан та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Київський нац. торг.- екон. ун-т, 2002. – С. 166-173. 
 28. Сірко, А. В. Держава як акціонер в умовах транзитивної економіки / А. В. Сірко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2002. – № 2. – С. 33-39.
 29. Сірко, А. В. Специфіка становлення моделі корпоративного управління в економіці України / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. –  № 7/3. – С. 77-80.
 30. Сірко, А. В. Акціонерна власність: природа та проблеми реалізації в постприватизаційних умовах / А. В. Сірко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2002. – № 13. – С. 166-174.
 31. Сірко, А. В. Формування промислово-фінансових груп – важливий напрямок реструктуризації транзитивної економіки / А. В. Сірко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – 2002. – Вип. 141-142. – С. 134-138.
 32. Сірко, А. В. Ринок корпоративних цінних паперів в економіці України: проблеми розвитку та регулювання / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2002. – Вип. 60-61. – С. 116-117. 
 33. Сірко, А. В. Корпоративне підприємництво як стратегічний напрямок інституційних змін у перехідній економіці / А. В. Сірко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2002. – Вип. 63. – С. 16-19.
 34. Сірко, А. В. Національні моделі корпоративного управління: український вибір / А. В. Сірко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2003. – Вип. 8. – С. 113-120.
 35. Сірко, А. В. Еволюція теорії корпорації як суб’єкта економічного процесу: методологічний аспект / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 4. – С. 12-19.
 36. Сірко, А. В. Корпоративний суб’єкт економічного процесу: теоретичні засади сучасного аналізу власності / А. В. Сірко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2004. – № 4. – С. 493-502.
 37. Сірко, А. В. Історія становлення й розвитку корпоративного підприємництва: історико-економічний аспект / А.В. Сірко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2004. – № 16. – С. 181-189.
 38. Сірко, А. В. Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній економіці / А. В. Сірко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 4. – С. 17-24.
 39. Сірко, А. В. Організаційно-господарські форми та механізми адаптації постсоціалістичної корпорації до ринкових умов / А. В. Сірко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 228-235.
 40. Сірко, А. В. Захист прав акціонерів як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2004. – Вип. 12. – С. 234-240.
 41. Сірко, А. В. Інституційно-правове забезпечення діяльності корпорацій та його проблеми в Україні / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Економічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2005. – Вип. 89-2. – С. 115-121. 
 42. Сірко, А. В. Розвиток економічної конкуренції – ключовий фактор активізації потенціалу постсоціалістичних корпорацій / А. В. Сірко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 200, т. III. – С. 831- 836.
 43. Сірко, А. В. Специфікація прав власності як важлива підойма ефективного корпоративного управління / А. В. Сірко // Економіка і управління. – 2005. – № 1. – С. 60-67.
 44. Сірко, А. В. Теорема Коуза і проблема ефективного власника приватизованих підприємств в Україні / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 244, т. I. – С. 157-161.
 45. Сірко, А. В. Проблема ролі та місця держави в економічній моделі України / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 265, т.VIII. – С. 2125-2130.
 46. Сірко, А. В. Модернізація та інноваційний розвиток вітчизняної економіки: проблеми та їх вирішення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012. – № 2. – С. 22-23.
 47. Сірко, А. В. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи України / А. В. Сірко // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. –  2014. – Вип. 21, ч. II. – С. 142-147.
 48. Сирко, А. В. Критерии конкурентоспособности национальной экономиики в условиях глобализации / А. В. Сирко, Н. Н. Найдич // Инновации социально-экономического и политического развития России. – Ростов-на-Дону : Изд.-полиграф. комплекс: независимый издательский институт, 2011. – С. 99-104.
 49. Сирко, А. В. Противоречия и асимметрия социально-экономического развития мирового сообщества / А. В. Сирко, Н. Н. Найдич // Современный миропорядок и социально-экономическое развитие стран. – Ростов-на-Дону : Изд.-полиграф. комплекс: независимый издательский институт, 2012. – С. 55-59.
 50. Сірко, А. В. До питання про дивіденди: чиї інтереси перемагають? [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2006. – № 29. – С. 83-90.
 51. Сірко, А. В. Формування ринку землі в Україні: інституційні бар’єри та їх усунення [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2013. – № 1. – С. 65-70.
 52. Сірко, А. Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її вирішення / Анатолій Сірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 7-16.
 53. Сірко, А. В. Деструкція економічних інтересів у квазіринковому суспільстві / А. В. Сірко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 11. – С. 36-42.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сірко, А. В. Корпоративні відносини в перехідній економіці : проблеми теорії і практики [Текст] / А. В. Сірко. – К. : Імекс, 2004. – 414 с.
 2. Сірко, А. В. Економічна теорія. Політекономія [Текст] : навч. посіб. / А. В. Сірко. - К. : ЦУЛ, 2014. - 416 с.