Харкавий Микола Олександрович

preview1Кафедра податків та фіскальної політики

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Харкавий, Микола Олександрович Митний пост-аудит в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Микола Олександрович Харкавий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 228 с.
  2. Харкавий, Микола Олександрович Митний пост-аудит в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Микола Олександрович Харкавий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

  1. Харкавий, Микола Аналіз управління ризиками як основа здійснення митного пост-аудиту / Микола Харкавий // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 264-266.
  2. Харкавий, М. О. Пріоритети пост-митного аудиту якформи митного контролю [Текст] / М. О. Харкавий // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 19. – С. 82-86.
  3. Харкавий, М. О. Фінансові детермінанти митного контролю після випуску товарів на митну територію України [Текст] / М. О. Харкавий // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 11. – С. 16-21.
  4. Харкавий, М. О. Фінансові детермінанти митного контролю після випуску товарів на митну територію України [Текст] / М. О. Харкавий // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 11. – С. 130-135.