Цебрій Олексій Романович

cebriy-o.r

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Цебрій, Олексій Романович Малі коливання фізичного маятника з порожниною частково заповненою рідиною : дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 - теоретична механіка / Цебрій Олексій Романович ; – К. : [б.в], 2011. – 143 с.
  2. Цебрій, Олексій Романович. Малі коливання фізичного маятника з порожниною частково заповненою рідиною [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Цебрій Олексій Романович ; НАН України, Ін-т математики. - К., 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Барняк, М. Я. Варiацiйний метод побудови розв’язкiв задачi про власнi коливання фiзичного маятника з порожниною, частково заповненою iдеальною рiдиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2005. - № 2. – С. 100-110.
  2. Барняк, М. Я. Власнi коливання фiзичного маятника з осесиметричною порожниною, частково заповненою рiдиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2006. - № 4. – С. 1-11.
  3. Барняк, М. Я. Власні коливання фізичного маятника з порожниною, частково заповненою двошаровою ідеальною рідиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2008. - № 4. – С. 1-15.
  4. Барняк, М. Я. Малі коливання маятника з порожниною, частково заповненою рідиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2009. - № 1. – С. 1-11
  5. Цебрій, О. Дослідження малих коливань фізичного маятника з порожниною, частково заповненою ідеальною рідиною [Електронний ресурс] / О. Цебрій.