Ціщик Роман Володимирович

cischyk r v

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ціщик, Роман Володимирович. Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області) : дис ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Роман Володимирович Ціщик; В.о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2005.– 193 с.
 2. Ціщик, Роман Володимирович. Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Роман Володимирович Ціщик; В.о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кустовська О. Аналіз соціально-економічного та демографічного розвитку регіону в контексті визначення депресивного стану / О. Кустовська, Р. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 84-87.
 2. Кустовська О. Регіональна статистика: стан, проблеми, перспективи / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 140-147.
 3. Кустовська О. Стастистичний аналіз закономірностей динаміки народжуваності: методологічний та емпіричний аспекти / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 137-151.
 4. Кустовська О. В. Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. – 2009. – № 3. – С. 72-79.
 5. Кустовська О. В. Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. – 2011. – № 2. – С. 25-31.
 6. Ціщик Р. Аналіз смертності населення у Тернопільській області / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад.. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 182-186.
 7. Ціщик Р. Демографічна ситуація у Тернопільській області, її особливості у міських поселеннях та сільській місцевості / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 130-136.
 8. Ціщик Р. Комплексний статистичний аналіз процесів природного руху населення Тернопільської області / Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 143-153.
 9. Ціщик Р. Статистичний аналіз демоекономічного розвитку Тернопільської області / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2006. – Вип. 11. – С. 79-82.
 10. Ціщик Р. Статистичний аналіз економічної активності населення / Р. Ціщик, О. Понятишин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 15. – С. 65-69.
 11. Ціщик, Р. В. Статистичний аналіз статево–вікового складу населення як фактору формування трудових ресурсів регіону / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 43-45.
 12. Ціщик, Р. В. Статистичний аналіз статево–вікового складу населення як фактору формування трудових ресурсів регіону / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 43-45.
 13. Цищик, Р. Влияние демоэкономических процессов на развитие региона / Р. Цищик // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : материалы V Междунар. наук.-практ. конф. [Беларусь, г. Гомель, 29-30 нояб. 2007 г.]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2007. – С. 146-148.
 14. Ціщик, Р. Внутрішній аналіз діяльності підприємств / Р. Ціщик, Т. Захарків, Ю. Ніколаєнко // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць / під. ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 140-143.
 15. Ціщик, Р. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в депресивних регіонах / Р. Ціщик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи : зб. наук. праць НАН України, інституту регіональних досліджень. – Львів, 2004. – Вип. 3, ч. 1. – С. 389-400.
 16. Ціщик, Р. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в Тернопільській області / Р. Ціщик, О. Кустовська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 10. – С. 116-120.
 17. Ціщик, Р. Демографічний розвиток Тернопільської області у 2003 році / Р. Ціщик // Проблеми зайнятості і ринку праці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 13–14 трав. 2004 р. ]. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – С. 38-39.
 18. Ціщик, Р. Дослідження міграційних процесів у Тернопільській області / Р. Ціщик // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 15 квіт. 2005 р. ]. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – С. 162-164.
 19. Ціщик, Р. Екстраполяційне прогнозування демографічних параметрів регіону / Р. Ціщик // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 278-284.
 20. Кустовська, О. Інтегральна оцінка демографічного стану регіонів України [Текст] / О. Кустовська, Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип.16. – С. 56-62.
 21. Ціщик, Р. Облік операцій з давальницькою сировиною на території України / Р. Ціщик // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць / під. ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 310-312.
 22. Ціщик, Р. Основні принципи організації аудиту в умовах ринкового господарювання / Роман Ціщик, Леонід Бицюра, Олексій Ярощук // Економіка і ринок: облік аналіз контроль : наук. журнал . Терноп. акад. нар. госп-ва. / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 185-186.
 23. Ціщик, Р. Проблеми держаного регулювання демографічних процесів і ринку праці / Р. Ціщик, Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 154-155.
 24. Ціщик, Р. Проблеми організаційного забезпечення статистичного обслуговування досліджень, які стосуються стану та тенденцій розвитку сектору домашніх господарств України / Роман Ціщик, Наталія Котис // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 110-113.
 25. Цищик, Р. Региональная статистика Украины: теоретико-методологический аспект / Р. Цищик, О. Кустовская // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : материалы VI Междунар. наук.-практ. конф. [Беларусь, г. Гомель, 26-27 нояб. 2009 г. ]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. – С. 144-149.
 26. Ціщик, Р. Статистичний аналіз динаміки народжуваності у Тернопільській області / Р. Ціщик // Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні : тези доп. наук. конф. проф.-викл. складу, докторантів, аспірантів та здобувачів наук. ступеня [м. Тернопіль, 15 квіт. 2009 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 83–86.
 27. Ціщик, Р. Статистичний аналіз міграційних процесів у регіоні / Р. Ціщик // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 13 квіт. 2006 р. ]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – С. 62–63.
 28. Ціщик, Р. Статистичний аналіз статево-вікового складу населення Тернопільської області / Р. Ціщик // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 18 квіт. 2007 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 82-84.
 29. Ціщик, Р. Сутність і основи аналізу оборотних коштів / Роман Ціщик // Економіка і ринок: облік аналіз контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. госп-ва. / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 274-281.
 30. Ціщик, Р. Суть та функції бюджетного обліку в Україні / Роман Ціщик, Леонід Бицюра // Економіка і ринок: облік аналіз контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. госп-ва. / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 203-204.
 31. Ціщик, Р. В. Аналіз впливу міграційних процесів на демографічну ситуацію в регіоні / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 21-24.
 32. Ціщик, Р. В. Аналіз обліку валових доходів та витрат від придбання та реалізації продукції за угодами купівлі–продажу / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 168-172.
 33. Ціщик, Р. В. Статистичний аналіз статево–вікового складу населення як фактору формування трудових ресурсів регіону / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 43-45.
 34. Кустовська, О. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в Тернопільській області / О. Кустовська, Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 116-120.
 35. Ціщик, Р. Статистичний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С.130-136.
 36. Ціщик, Р. Аналіз проблем забезпечення домогосподарств в Україні соціальними благами та послугами / Роман Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.151-159.
 37. Ціщик, Р. Статистичний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області / Роман Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 130-136.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Статистика. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посібник // Кустовська О. В., Солтис В.В., Матійчук Л. П., Чорний В. С., Ціщик Р.В. - Тернопіль : ТНЕУ.
 2. Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Практикум із дисципліни «Статистика» з використанням Excel / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. В. Солтис, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 215 c.
 2. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.