Цимбалістий Тарас Олегович

cimbalstiy t o

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цимбалістий, Тарас Олегович Конституційно- правовий статус державного кордону України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 20.02.03 / Цимбалістий Тарас Олегович ; Академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 1998. - 213 с.
 2. Цимбалістий, Тарас Олегович Конституційно- правовий статус державного кордону України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 20.02.03 / Цимбалістий Тарас Олегович ; Академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 1998. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Цимбалістий, Т. О. Правова природа актів Конституційного Суду України [Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1(21). – С. 47-55.
 2. Цимбалістий, Т. О. Деякі питання захисту прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України [Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2005. – С. 52-55.
 3. Цимбалістий, Т. О. Правові засади діяльності органу Конституційної юрисдикції в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий.
 4. Цимбалістий, Т. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України [Електронний ресурс] / Т. Цимбалістий, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 43-48.
 5. Росоляк, О. Б. Фінансова децентралізація як складова конституційної реформи й ефективний чинник розвитку України як демократичної держави [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк, Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 5.
 6. Цимбалістий, Т. О. Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні і Польщі[ Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий, О.Б. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 73-77.
 7. Цимбалістий, Т. О. До питання правонаступництва державного кордону України / Т. О. Цимбалістий // Збірник наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во АПВУ, 1997. – № 5, ч. ІІІ. – С. 123-128.
 8. Цимбалістий, Т. О. До питання становлення інституту державного кордону України / Т. О. Цимбалістий // Збірник  наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во АПВУ, 1997. – № 6, ч. ІІ. – С. 95-101.
 9. Цимбалістий, Т. О. Поняття і види державних кордонів / Т. О. Цимбалістий // Збірник наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во АПВУ, 1998. – № 7, ч. ІІ. – С. 89-94.
 10. Цимбалістий, Т. О. До питання про міждержавне територіальне розмежування / Т. О. Цимбалістий // Збірник наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во НАПВУ, 1999. – № 9, ч. 2. – С. 321-326.
 11. Цимбалістий, Т. О. Принципи міждержавного територіального розмежування / Т. О. Цимбалістий // Наукові записки. Сер. Право. – Острог, 2001. – Вип. 2. – С. 444-447.
 12. Цимбалістий, Т. О. Проблеми міждержавного територіального розмежування / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2001. – Вип. 3. – С. 149-154.
 13. Цимбалістий, Т. О. До питання про принципи міждержавних відносин з прикордонних питань / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 4. – С. 150-158.
 14. Цимбалістий, Т. О. Деякі аспекти удосконалення правового регулювання у сфері державної безпеки і оборони / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 144-149.
 15. Цимбалістий, Т. О. Проблеми вдосконалення законодавства про державний кордон України / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Прикордонних військ України. – 2002. – № 2. – С. 24-27.
 16. Цимбалістий, Т. О. Актуальні проблеми конституційної реформи в Україні / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 72-82.
 17. Цимбалістий, Т. О. Рішення Конституційного Суду України в справах про офіційне тлумачення Конституції та законів України: проблеми правової природи / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : зб. наук. пр. : у 2 ч. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 1. – С. 173-176.
 18. Цимбалістий, Т. О. Конституційний суд України і земельне право / Т. О. Цимбалістий // Інформаційно-методичний бюлетень № 7-8 Тернопільської обласної колегії адвокатів. – Тернопіль, 2009. – С. 34-39.
 19. Цимбалістий, Т. О. Захист Конституційним Судом України прав і свобод людини і громадянина / Т. О. Цимбалістий // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. – 2004. – № 4 (12). – С. 52-56.
 20. Цимбалістий, Т. О.  Деякі питання захисту прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України / Т. О. Цимбалістий // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 37-42.
 21. Цимбалістий, Т. О. Особливий порядок внесення змін до Конституції України як елемент її правової охорони / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2005. – № 3 (5). – С. 78-84.
 22. Цимбалістий, Т. О.  Захист прав людини органами конституційної юстиції в Україні і Республіці Польща / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2006. – № 1 (7). – С. 81-85.
 23. Цимбалістий, Т. О.  Гарантії стабільності конституції / Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 69-75.
 24. Цимбалістий, Т. О.  Зарубіжний досвід захисту прав людини органами конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-правові дослідження : міжнар. наук. журнал. – 2007. – № 1-2. – С. 212-214.
 25. Цимбалістий, Т. О. Реалізація актів Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2008. – № 1 (15). – С. 25-29.
 26. Tsymbalistyy, T. O. Wybrane problemy stosowania Konstytucji Ukrainy w sferze bezpieczeństwa narodowego i obrony / Т. О. Tsymbalistyy // Problemy stosowania Konstytucji Ukrainy і Polski / Pod redakcja Petro Steciuka i Jerzeko Buckowskiego. – Przemysl : Wyzsza Szkola Administracji i Zarzadzania w Przemyslu, Zeszyty naukowe. – 2003. – Nr. 12. – C. 37-45.
 27. Tsymbalistyy, T. O. Ochrona wolności i praw człowieka przez organy jurysdykcji konstytucyjnej (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polski) / Т. О. Tsymbalistyy // Problemy stosowania Konstytucji Polski і Ukrainy w praktyce / Pod redakcja Miroslawa Granata i Jacka Sobczaka. – Lublin : Webra,  2004. – C. 208-218.
 28. Tsymbalistyy, T. O. Wybrane problemy realizacji praw wyborczych obywateli Ukrainy za granicą / Т. О. Tsymbalistyy // Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie. Pod redakcja Petro Steciuka i Jerzeko Buckowskiego. – Przemysl, 2004. – C. 212-224.
 29. Tsymbalistyy, T. O. System wyborow lokalnych na Ukrainie – problem perspektywy rozwoju / Т. О. Tsymbalistyy, O.P. Shumlyak // Prolemy prawa wyborchego Polski і Ukrainy. – Przemysl – Rzeszow, 2010. – C. 156-167.
 30. Цимбалістий, Т. О. Порівняльно-правовий аналіз інституту конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ф-ту ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 202-212.
 31. Цимбалістий, Т. О. Становлення і розвиток права громадян на участь в управлінні державними справами на території України / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – С. 112-117.
 32. Цимбалістий, Т. О. Конституційний Суд України в судовій системі держави / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 147-154.
 33. Цимбалістий, Т. О. Про потребу навчального курсу “Конституційна юстиція” / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2008. – № 2 (16). – С. 47-53.
 34. Цимбалістий, Т. О. Деякі аспекти зародження і розвитку інституту конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-правові дослідження : міжнар. наук. журнал. – 2008. – № 1. – С. 114-116.
 35. Цимбалістий, Т. О. Щодо нормативності рішень Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – № 23, ч. І. – С. 156-170.
 36. Цимбалістий, Т. О. Необхідність і наукова методика викладання курсу “Конституційна юстиція” / Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2013. – № 4 (48). – С. 608-614.
 37. Цимбалістий, Т. О. Становлення і сутність інституту конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. фах. видання. – 2014. – №  2.
 38. Цимбалістий, Т. О. Засади правового статусу Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – № 4.
 39. Цимбалістий, Т. О. Конституційне звернення як засіб захисту прав людини / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – № 1. – С. 131-135.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція [Текст] : навч.-метод.посіб. / Т. О. Цимбалістий. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 232 с.
 2. Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція в Україні [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Цимбалістий. – К. : ЦУЛ, 2007. – 200 с.