Цяпа Андрій Григорович

ЦяпаКафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Цяпа, А. Г. Проблеми економічного перекладу /А. Г. Цяпа //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] / редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 386-388.
 2. Цяпа, Андрій Відповідальність за довкілля : (формування навичок володіння лексичним матеріалом та комунікативних навичок,німецька мова) /Андрій Цяпа // Іноземні мови в сучасній школі.– 2012.– № 6.– С. 46-48.
 3. Цяпа, Андрій План-конспект практичного заняття з ділової німецької мови "Економічні системи" (для рівня В1) / Андрій Цяпа // Іноземні мови в сучасній школі. – 2011. – № 6. – С. 73-78.
 4. Цяпа, Андрій Автобіографія Володимира Гнатюка як міра національної відвертості та міфотворчості [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Наукові записки Сер. Літературознавство.–Тернопіль, 2006. – № 19. – С. 19-25.
 5. Цяпа, Андрій Автор і читач: рівноправність у відокремленні (на матеріалі автобіографічних творів Е. Канетті й У. Самчука) [Електронний ресурс] /Андрій Цяпа // Наукові записки. Сер.: Літературознавство. –Тернопіль, 2007. – № 21. –С. 303-310.
 6. Цяпа, Андрій Біографія і автобіографія: діалог про найвищу інстанцію (на матеріалі творів У. Самчука та Е. Канетті) [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Слово і Час. – 2006. – № 7. – С. 35-40.
 7. Цяпа, Андрій Еліас Канетті: влада мови і маси [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Журнал іноземної літератури “Всесвіт”. – Київ, 2005. – № 11-12. – С. 196-202.
 8. Цяпа, Андрій Ідентифікаційний афект читача: землетрус Кляйста [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2009. – Вип. 26. – С. 137-140.
 9. Цяпа, Андрій Критика Михайла Бахтіна на полях дослідження автобіографічного жанру [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Вісник Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 44. – С. 172-179.
 10. Цяпа, А. Рекомендації для розроблення посібника з економічної німецької мови (на основі апробації підручника «Türen zur Wirtschaftswelt») [Електронний ресурс] / А. Цяпа // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: «Економічна думка», 2010. – Вип. 14-15. – С. 310-315.
 11. Цяпа, А. Г. Термінологічна парадигма автобіографічного жанру [Електронний ресурс] / А. Г. Цяпа // Вісник житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир, 2006. – Вип. 26. – С. 129-132.
 12. Цяпа, А. Автобіографія і читання. Засліплений читач [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Studia Methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 15. – С. 40-44.
 13. Цяпа, А. Авторитет автографа і автобіографа (У. Самчук, Е. Канетті, Й.В. Ґете). [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Studia Methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 17. – С. 141-145.
 14. Цяпа, А. Відкритість тексту та гра з читачем в автобіографіях Е. Канетті й У. Самчука [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 372-379.
 15. Цяпа, А. Степан Балей та Еліас Канетті: спроба психоаналітичного та філософського діалогу [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (літературознавство). – Вип. 69. – ч. 2. – Кіровоград, 2006. – С. 205-212.
 16. Цяпа, А. Г. Еліас Канетті та історична необхідність: філософська, політична, психоаналітична й автобіографічна площина / А. Г. Цяпа // Іноземна філологія. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – № 115. – С. 218-223.
 17. Цяпа, А. Г. Улас Самчук та Еліас Канетті: у автопактах суспільного і приватного / А. Г. Цяпа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 16. – С. 211-236.
 18. Цяпа, А. Г. Улас і Еліас: самопізнання в добу імперської кризи (спільні зв’язки соціальних та текстових структур на матеріалі автобіографічних творів У. Самчука та Е. Канетті) / А. Г. Цяпа // Питання літературознавства. – Чернівці, 2005. – Вип. 13 (70). – С. 88-96.
 19. Цяпа, А. Г. Категорії автобіографічної естетики – національне наповнення вихідних термінів жанру: пошук культурних детермінант та накидання містків / А. Г. Цяпа // Терміносистеми сучасного літературознавства : наук. збірник. – Тернопіль, 2006. – С. 145-155.
 20. Цяпа, А. Г. Автобіографія як об'єкт компаративістичних студій / А. Г. Цяпа // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – Вип. 14, т. 2. – С. 255-266.
 21. Tsyapa, A. G. Aktuelle Probleme und Zielsetzungen des Fremdsprachenunterrichts in Wirtschaftsdeutsch: Transformation und Integration / A. G. Tsyapa, A.V. Lis // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 40-45.
 22. Цяпа, А. Г. Автобіографія: жанр і гендер / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2010. – Вип. 30. – С. 218-223.
 23. Цяпа, А. Г. Ерленд Лу: Форест Гамп в літературі пропозиції  / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2011. – Вип. 33. – С. 95-99.
 24. Цяпа, А. Г. У Гоголя за пазухою / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 218-222.
 25. Цяпа, А. Г. Шахи зі слонової кістки в «Амстердамі» Іена Мак’юена / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2013. – Вип. 35. – С. 168-175.
 26. Цяпа, А. Г. Наративне роздвоєння як етичне випробування у романі Девіда Мітчелла «Лужок чорного лебедя» / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2014. – Вип. 37. – С. 166-171.