Ціхановська Олена Михайлівна

cihanovska o m

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ціхановська, Олена Михайлівна Формування соціально-економічних передумов розвитку сільських територій [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ціхановська Олена Михайлівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2006. - 197 с.
 2. Ціхановська, Олена Михайлівна Формування соціально-економічних передумов розвитку сільських територій [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ціхановська Олена Михайлівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2006. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ціхановська, О. М. Соціально-економічні проблеми використання ресурсного потенціалу села / О. М. Ціхановська // Економіка АПК.– 2007.– № 8.– С. 131-133.
 2. Ціхановська, О. М. Кластеризація як новий методичний механізм розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська // Економіка АПК.– 2007.– № 5.– С. 153-155.
 3. Ціхановська, В. М. Cтан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області [Електронний ресурс] / В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська.
 4. Ціхановська, О. М. Використання консолідованої фінансової звітності в управлінні об'єднаннями підприємств / О. М. Ціхановська, І. В. Семчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 137-141.
 5. Ціхановська, О. М. Сучасні інноваційні методи сприяння забезпеченню продовольчої безпеки України / О. М. Ціхановська // Інноваційна економіка . - 2012. – № 2. - С. 25-29.
 6. Ціхановська, О. М. Розвиток інвестиційної діяльності регіону [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська, В. М. Ціхановська // Економіка АПК.– 2010.– № 5.– С.58-61.
 7. Ціхановська, В. М. Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури [Текст] / В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 40-43.
 8. Мартусенко, І. В. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 3. - С. 126-133.
 9. Ціхановська, О. М. Соціальний захист сільського населення в адміністративно-розподільчій та ринковій системах економіки / О. М. Ціхановська // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С.49-52.
 10. Ціхановська, О. М. Тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості Вінницької області / О. М. Ціхановська // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 132-138.
 11. Ціхановська, О. М. Використання інформаційних комп`ютерних технологій у навчальному процесі й проблеми його методичного забезпечення / О. М. Ціхановська // Вісник Луганського національного університету. – Луганськ : «Альма-матер», 2008. – № 18 (157). – С. 72-80.
 12. Ціхановська, О. М. Кластеризація як інноваційна модель соціально-економічного розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 3, т. 1 (109). – С. 93-96.
 13. Ціхановська, О. М. Дослідження попиту на продукцію промислових підприємств як головного чинника зміни попиту на ресурси / О. М. Ціхановська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. II. – С. 372-377.
 14. Ціхановська, О. М. Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська // Агросвіт. – 2010. – № 7. – С. 18-22.
 15. Ціхановська, О. М. Кластерна стратегія розвитку економіки як один із шляхів підвищення її конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська // Регіональна бізнес-економіка та управління : наук. виробн.-практ. журнал. – Вінниця, 2010. – Вип. 1 (25). – С. 40-45.
 16. Ціхановська, О. М. Теоретичні засади формування кластерного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська, І. В. Семчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 1 (56), т. 3. – С. 166-170.
 17. Ціхановська, В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку мяса та мясної продукції в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3. – С. 18-28.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Калетнік, Г. М. Менеджмент та маркетинг [Текст]: навч. посіб. /Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська.– К.: Хай-Тек Прес, 2011.– 580 с.