Аналіз ринків

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз ринків [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

 

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ., занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ., занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ., занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Інформаційні управляючі системи і технології. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : практ. руководство. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : БХВ-Петербург, 2009. — 512 с.

Яблочников, Е. И. Реинжиниринг бизнес-процессов проектирования и производства [Електронний ресурс] : учеб. пособие/ Е. И. Яблочников, В. И. Молочник, Ю. Н. Фомина. – СПб : СПбГУИТМО, 2008. – 152 с.

 

Аналітико-синтетична переробка інформації

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Аналітико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Анатомія та еволюція нервової системи людини

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студента. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Антикризове управління

Антикризове управління [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Антикризове управління [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Антикризове управління [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Антикризове управління [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Антикризовий менеджмент

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Архівознавство

Архівознавство [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Архівознавство [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Архітектура комп'ютерів

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ , 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.


Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : підручник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Архітектура комп'ютерних систем і мереж

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Архітектура та проектування програмного забезпечення

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

Архітектура та проектування програмного забезпечення [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Аудит

Аудит [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аудит [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аудит [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аудит [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аудит [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аудит [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Аудит [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Аудит [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Аудит [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аудит [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Аудит [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.