Міжнародний день боротьби з корупцією

111Міжнародний день боротьби з корупцією відзначається щорічно з ініціативи ООН 9 грудня. Цього дня в 2003 році в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, прийнята Генеральною асамблеєю 1 листопада 2003 року. Конвенція набула чинності в грудні 2005 року після її ратифікації 30 країнами. Відповідно до Конвенції ООН проти корупції та Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію, корупція - це зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, в цілях третіх осіб і груп, а також численні форми незаконного привласнення публічних коштів для приватного використання. Крім того, до корупційних явищ належить і непотизм (кумівство, сімейність).

Документ зобов’язує держави, які підписали його, оголосити карним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів,  проводити політику протидії корупції, схвалити відповідні закони і заснувати спеціальні органи для боротьби з цим явищем, а також механізми міжнародного співробітництва в боротьбі з нею.  Він особливо важливий для країн, де корумпованість всіх структур завдає шкоди національному добробуту.

 

1 

1. Законодавство України про боротьбу з корупцією : зб. законодавч. акт. / упоряд. О. М. Роїна. – К. : Алерта, 2011. – 104 с.

     У збірнику представлені законодавчі акти, що регулюють питання протидії корупції в Україні, станом на 17 серпня 2011року. Збірник розрахований на всіх, кому цікаві питання правозастосування.

2 

2. Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції", Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 листоп. 2013 р. – К. : ЦУЛ, 2013. – 73 с. 

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 листопада 2013 року (відповідає офіційному текстові).

3 

3. Науково-практичний коментар Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції: станом на 1 січ. 2012 р. / О. М. Мельник, Ю. І. Руснак, О. В. Шамрай ; за ред. В. О. Шамрая. – К. : Професіонал, 2012. – 464 с.

     У додатках до коментаря вміщено основні національні та міжнародні нормативно-правові акти у сфері застосування цього Закону, що матиме практичну користь при вивченні нормативної бази, спрямованої на протидію корупційним проявам.

4 

4. Роуз-Екерман, Сьюзен   Корупція та урядування. Причини наслідки та зміни / Сьюзен Роуз-Екерман ; пер.з анг. С. Кокізюк , Р. Ткачук. – К. : К.І.С., 2004. – 296 с.

     Особливістю авторового аналізу корупції є використання передовсім економіки як потужного засобу для дослідження.

5 

5. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: міжвід. наук. зб. т. 29 / гол. ред. А. І. Комарова. – К. : НДІ Проблеми людини, 2004. – 644 с.

У збірнику прописані аналітичні розробки щодо запобігання корупції, покарання винних.

6 

6. Корупція і боротьба з нею. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. Т. 22 / за ред. А. І. Комарової , М. О. Потебенька , В. П. Пустовойтенка. – К. : Науково дослідний ін-т " Проблеми людини", 2001. – 330 с.

Збірник містить наукові праці вчених, фахівців-практиків з різних аспектів проблеми боротьби з корупцією.

7 

7. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень : 2007-2009, 2011. – К. : КМІС, 2011. – 47 с.

 Цей звіт підготовлено Європейською дослідницькою асоціацією у співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології в рамках проекту "Об'єднуємося заради реформ", що фінансується Агенством США з Міжнародного Розвитку та здійснюється Pact в Україні.

8 

8. Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти . – К. : КМІС, 2008. – 58 с.

 Корупція є серйозною проблемою для українською суспільства. Однією зі сфер , де корупція є досить поширеною, є сфера вищої освіти, зокрема, процес вступу  до вузів.

9 

9. Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні ; митні процедури та транспортування товарів : порівняльний аналіз національних досліджень 2007-2009рр. для Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС). – К. : Дослідницька компанія InMind (Київ), 2009. – 42 с.

     Корупція - це серйозна проблема, яка впливає на всі сфери життя в Україні, зокрема, на сферу регулювання імпортно-експортних операцій. Опитування підприємств, які здійснюють імпортно-експортні операції, з метою оцінки проблем корупції в сфері здійснення митного контролю.

10 

10. Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна". – К. : б. в., 2009. – 99 с.

     Ця збірка є результатом роботи багатьох організацій громадянського суспільства (ОГС), які виявили бажання щось змінити в житті своєї громади, міста, регіону та країни загалом. Зі збірки ви дізнаєтесь що таке корупція і які обличчя вона має, якими бувають наслідки корупції в найближчій і дальшій перспективі, як саме можна протидіяти корупції.