День адвокатури України

   АдвокатураУкраїни— цепрофесійнегромадськеоб’єднання, якесприяєзахиступравісвободгромадяніпредставляєїхінтересивсуді, аадвокатаминазиваютьюридичнихабофізичнихосіб, основнафункціяякихполягаєвсудовомузахисті.

   Свято введене для визнання величезного громадського значення діяльності адвокатури України як правозахисного інституту. Ефективність роботи адвокатури є важливим критерієм рівня демократії в країні, а також її стабільності.  

 

Фіолевський, Д. П.

Адвокатура : підручник / Д. П. Фіолевський. - К. : Алерта, 2007. - 486 с.

У підручнику досліджується філософсько-історичні чинники винекнення судового    представництва. Дається системний виклад та аналіз інститутів адвокатури. Розглядаються шляхи розбудови адвокатури в Україні з метою забезпечення усіх верств населення доступною та якісною правовою допомогою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Святоцький, О. Д.

Адвокатура: історія і сучасність / О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук. - К. : Ін Юре, 1997. - 320 с.

У книзі висвітлено комплекс проблем історичного, методологічного і теоретичного характеру щодо визначення терміна і суті адвокатури, стосовно процесу виникнення і розвитку інституту світової адвокатури.

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатура України : правове регулювання і судова практика : практ. посіб. / за ред. С. Ф. Сафулька, О. Д. Святоцького. – К. : Ін Юре, 2003. - 768 с.

У посібнику висвітлено правові основи регулювання організації та діяльності адвокатури України, що випливають із Конституції України, Закону України "Про адвокатуру", інших нормативно-правових актів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатура України : навч. посіб. : у 2-х кн. Кн. 1 / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, В. Е. Біляневич [та ін.]; за ред. C. Я. Фурси. - К. : КНТ, 2007. - 940 с.

У книзі вперше розкривається питання науки про адвокатуру, її предмета, методів і системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатура України : навч. посіб. : у 2-х кн. Кн. 2 / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак [та ін.]; за ред. С. Я. Фурси. - К. : КНТ, 2007. - 316 с.

У книзі вперше розкривається питання науки про адвокатуру, її предмета, методів і системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатура України : навч. посіб. / В. К. Шкарупа, О. В. Філонов, А. М. Титов, Ю. Я. Кінаш ; за ред. В. К. Шкарупи. – [2-ге вид., випр.].- К. : Знання, 2008. - 398 с.

 У навчальному посібнику розглядаються найважливіші поняття і сутність адвокатури, історія розвитку цього правового інституту, визнані у світі принципи організації та діяльності адвокатури, організація адвокатської діяльності в Україні, а також форми участі адвокатів у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному процесах.

 

 

 

 

 

 

Святоцький, О. Д.

Адвокатура України : навч. посіб. / О. Д. Святоцький, М. М. Михеєнко. - К. : Ін Юре, 1997. - 221 с.

У пропонованому навчальному посібнику авторами зроблена перша спроба викласти основи організації і діяльності адвокатури в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-практичний коментар Закону України "Про адвокатуру" : станом на 18 квіт. 2011 р. / за заг. ред. С. Г. Стеценка, Ю. І. Руснака. - К. : Професіонал, 2011. - 356 с.

Викладено завдання адвокатури як інституту надання правової допомоги в Україні, принципи та організаційні форми адвокатської діяльності, наведено критерії та вимоги до осіб, які бажають займатися адвокатською  роботою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Міщенко, В. В.

Адвокатура Тернопільщини : історико-бібліогр. нарис / В. В. Міщенко ; редкол. : М. А. Миколенко, Б. І. Мельничук, В. В. Міщенко [та ін.]. - Тернопіль : Воля, 2007. - 224 с.

У науково-популярній книзі вперше системно висвітлено основні віхи історії адвокатури Тернопільщини. Цінності виданню додає те, що тут вміщено біографічні довідки про відомих адвокатів краю, подано інші інформаційні матеріали.

 

 

 

 

 

 

 Адвокатська діяльність в Україні. Нормативна база / упоряд. О. М. Роїна. – [2-ге вид., змін. і доповн.].- К. : КНТ, 2006. - 132 с.

 У збірнику представлено законодавство, що рекламує адвокатську діяльність в Україні ( зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зейкан, Я. П.

Адвокат : навички професії : практ. посіб. / Я. П. Зейкан. – [2-ге вид., стер.]. - К. : КНТ, 2008. - 788 с.

Пропонована книга - одна з небагатьох, присвячених практичним навичкам адвоката. У цій книзі читач знайде і матеріал про організацію і проведення консультацій, про аналіз справ, про особливості розробки правової позиції і представництва в судах різних юрисдикцій, роботу з доказами, виступ у суді в судових дебатах.

 

 

 

 

 

 

Фурса, С. Я.

Адвокат у цивільному процесі : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. - К. : Фурса С. Я. : КНТ, 2006. - 448 с. - (Процесуальні науки).

У науково-практичному посібнику проаналізовано питання процесуальної діяльності адвоката у суді, значну увагу приділено правовим підставам представництва адвокатом інтересів клієнта.