Публікація наукової статті в Scopus

Опубліковано: 15 березня 2016

З 1 січня 2016 року набрав чинності новий порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань, згідно з яким однією з умов присвоєння вченого звання «професор», «доцент», «старший дослідник» є публікація у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН.

Публікація наукової статті в Scopus

Повний перелік всіх журналів, що перебували в базі Scopus можна знайти за посиланням:

http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx

З цього списку вибираємо українські економічні і групуємо у табличку:

Українські економічні журнали, індексовані Scopus (станом на листопад 2015 року)

Назва журналу (англ.)/(укр)

Видавець

Мова публікацій

Лінк

Орієнтовна вартість

Actual Problems of Economics/ Актуальні проблеми економіки

Національна академія управління

Українська

http://eco-science.net/

100 грн за 1000 знаків

EconomicAnnals-XXI/ Економічний часопис ХХІ

Інститут соціальних трансформацій

Українська

http://soskin.info/ea/

80 грн /сторінку

Economics and Sociology

Центр соціологічних досліджень

English

http://www.economics-sociology.eu/

 

Investment Management and Financial Innovations

Видавництво «Business Perspectives»

English

http://businessperspectives.org/

445€ - 870€

Problems and Perspectives in Management

Видавництво «Business Perspectives»

English

http://businessperspectives.org/

445€ - 870€

Risk governance and control: financial markets & institutions

Virtus Interpress

English

http://www.virtusinterpress.org/

360€

Corporate Ownership and Control

Virtus Interpress

English

http://www.virtusinterpress.org/

360€

Corporate Board: Role, Duties and Composition

Virtus Interpress

English

http://www.virtusinterpress.org/

380€

Одразу зазначимо, що перелічені журнали працюють на платній основі (в інструкції до авторів журналу «Economics and Sociology» не міститься інформація щодо вартості публікації). В цілому ж вартість коливається від 1500-2000 грн. («Актуальні проблеми економіки», «Економічнийчасопис-ХХІ») до 360-870 євро («Investment Management and Financial Innovations», «Problems and Perspectives in Management», «Risk governance and control: financial markets & institutions», «Corporate Ownership and Control», «Corporate Board: Role, Duties and Composition»).

Для авторів, які не володіють на належному рівні академічною англійською мовою доцільно скористатись послугами журналів «Актуальні проблеми економіки» та «Економічнийчасопис-ХХІ».

Вільна академічна англійська є ключовим елементом для публікації в журналах «Investment Management and Financial Innovations», «Problems and Perspectives in Management», «Corporate Ownership and Control», «Corporate Board: Role, Duties and Composition».

Також слід пам’ятати, що публікація в провідному міжнародному журналі передбачає наявність якісного наукового продукту та проходження ним ряду процедур, включаючи подвійне «сліпе» рецензування. Хоча й тут в окремих випадках може зніматись плата на покриття витрат на рецензування (сума коливається від 75 до 150).

 

Індекси цитованості

Опубліковано: 24 лютого 2016

NOTA BENE!!!

Це мусить знати кожен науковець!

Індекс цитування – прийнята в науковому світі міра значущості наукової роботи будь-якого ученого або наукового колективу. Величина індексу цитування визначається кількістю посилань на публікацію, або на прізвище автора в інших джерелах.

Індекс Гірша, або h-індекс – наукометричний показник, який є кількісною  характеристикою   продуктивності вченого, групи вчених, наукової організації або країни в цілому. Механізм розрахунку індекса Гірша є достатньо простим: індекс Гірша дорівнює N, якщо науковець (наукова установа) опублікував  N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів. При цьому усі інші статті були процитовані менше, ніж N разів.

Імпакт-фактор – показник цитування наукових журналів, що визначає їхню інформаційну значимість. На сьогодні визнано, що імпакт-фактор журналу є одним з формальних критеріїв, за яким можна порівнювати рівень наукових досліджень у суміжних галузях знань.

І-10 індекс–це індекс цитування, який означає, що вчений (журнал, організація, країна) опублікував не менше 10 робіт, кожна з яких була процитована 10 і більше разів. При цьому кількість робіт, процитованих меньше разів, може бути будь-якою.

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій. Наукометрична база даних, це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій. Найбільш актуальними є такі наукометричні бази як ScopusWebofScienceIndexCopernicusGoogleScholar.

Перевірте свій індекс цитованості!

SCOPUS - найбільша реферативна міждисциплінарна наукометрична база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданняхІндексує наукові журнали, матеріали конференцій та серійні книжкові видання.

WEB of SCIENCE - найавторитетніша у світі аналітична і цитатна база даних журнальних статей Філадельфійського інституту наукової інформації. Містить систему коригування ідентифікації науковців й враховує всі цитування у наукових працях, що в ній розміщені.

Index Copernicusонлайнова наукометрична база даних із інформацією про авторів публікацій, наукові установи, друковані видання та проекти. Має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.

Google Scholar - пошукова система вільного доступу, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій усіх форматів та дисциплін. Сервіс враховує загальну кількість цитувань, загальну кількість цитованих публікацій та індекс Хірша.

Я в SCOPUS    Публікація наукової статті в Scopus

Я в Google Scholar