День Науки

Опубліковано: 15 травня 2014

   Науковий потенціал Україні вважається одним з найкращих в Європі. Українські вчені є авторами безлічі винаходів в різних областях науки. Науково-технічну діяльність регулює закон, прийнятий в Україні в 1999 році. З'явилося свято в 1997 році у зв'язку з підписанням відповідного президентського указу.

Особливо почесним це свято є для членів Національної Академії Наук України, яка була заснована в 1918 році. Це одна з найстаріших академій на території колишнього Радянського Союзу.

День науки в Україні відзначають співробітники 167 наукових установ, які входять до складу НАНУ. Їх наукові досягнення представлені роботами 12740 тисяч висококваліфікованих наукових спеціалістів. За статистикою, в установах, підконтрольних Національної Академії Наук України, зараз працюють близько 35 000 чоловік. Найбільшими регіональними науковими центрами країни є Придніпровський, Донецький, Південний, Західний, Північно-Східний і Кримський центри. Крім того, наукові розробки постійно ведуться в 330 вищих навчальних закладах країни, в яких також проводиться святкування Дня науки.

 1

1. Наука західного регіону України (1990-2010) / редкол. : З. Т. Назарчук, Р. А. Воробель, М. А. Голубець [та ін.]. – Львів : ПАІС, 2011. – 672 с. - До 40-річчя Західного наукового центру. –ISBN 978-966-1585-64-4.

   Видання ознайомлює з найважливішими результатами фундаментальних та прикладних досліджень у різних галузях науки, які отримані академічними і галузевими науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами західного регіону України впродовж 1990-2010рр., а також показує їх практичне застосування.

 2

2. Забчук, Г. М.

Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. / Г. М. Забчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 113 с.

   Головна мета курсу - залучення студентів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методології, методики та інструментарію дослідження.

 3

3. Кононюк, А. Е.

Основы научных исследований (общая теория эксперимента) : монография. Кн. 1 / А. Е. Кононюк. – К. : Освита Украины, 2012. – 508 с. – ISBN 966-96574-0-7.

   Особое внимание уделено вопросам интерпретации результатов эксперимента и проверки правильности исходных предпосылок, приемам планирования в лабораторных и промышленных условиях, в том числе блочному планированию.

 4

4.Кононюк, А. Е.

   Основы научных исследований (общая теория эксперимента) : монография. Кн. 2 / А. Е. Кононюк. – К. : Освита Украины, 2012. – 453 с. – ISBN 966-96574-0-8.

   Особое внимание уделено вопросам интерпретации результатов эксперимента и проверки правильности исходных предпосылок, приемам планирования в лабораторных и промышленных условиях, в том числе блочному планированию.

 5

5. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – ISBN 978-966-654-314-4.

   У навчальному посібнику розглянуто широкий спектр питань, що стосуються концептуальних засад наукових досліджень, системи теоретичних й емпіричних наукових методів, технології підготовки і захисту дипломних робіт.

 6

6. Колесников, О. В.

   Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Колесников. – [2-ге вид., випр. та доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2011. – 144 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=23. – ISBN 978-611-01-0164-6.

   Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань, які відповідають робочій програмі з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та докторантів.

 7

7. Кислий, В. М.

   Організація наукових досліджень : навч. посіб. / В. М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с. – ISBN 978-966-680-555-6.

Розглядаються загальні питання організації науково-дослідної роботи в Україні, висвітлено методологічні та організаційні основи наукової діяльності, особливості проведення теоретичних та експериментальних досліджень, правила оформлення результатів наукових праць.

 8

8. Мазур, О. А.

   Наука України: цифри, факти, проблеми / О. А. Мазур // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 88-100.

 9

9. Малицький, Борис

   Місце України на науковій карті світу / Борис Малицький // Науково-інформаційний вісник. – 2013. – № 2. – С. 107-111.

 10

10. Корсак, Костянтин

   ХХІ століття - епоха четвертої цивілізаційної хвилі : [нанотехнології] / Костянтин Корсак // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 31-37.