Буяк Леся Михайлівна

Опубліковано: 16 вересня 2011

буяк

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Буяк, Леся Михайлівна. Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Буяк Леся Михайлівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 187 c.
 2. Буяк, Леся Михайлівна. Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Леся Михайлівна Буяк; В.о. НАН України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем.– К. : Б.в., 2004.– 21 с.

Публікації:

Статті:

 1. Буяк, Л. Вексельне кредитування у низькоефективній економіці [Електронний ресурс] / Л. Буяк, О. Гетьман // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 40-47.
 2. Буяк, Л. Економіко-математичне моделювання впливу державного регулювання на стан перехідної економіки / Леся Буяк, Володимир Паучок // Економіст. – 2009. – № 11. – С. 46-50.
 3. Буяк, Л. Дві моделі впливу курсу валют на валове виробництво в Україні [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, Я.М. Матвійчук, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 336-346.
 4. Буяк-Басараба, Л. Динамічна модель структурування сільського господарства за величиною капіталу, фондів й угідь [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк-Басараба, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.13. – С. 286-297.
 5. Буяк, Л. Економіко-математичне моделювання днржавного регулювання економіки в період соціальних перетворень [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 456. - С. 121-129.
 6. Буяк, Л. Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 346-358.
 7. Буяк, Л. Математична модель планового впливу на ціну споживчого товару в ринковій економіці [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, Н.В. Кулина, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 326-331.
 8. Буяк, Л. Моделювання тіньової економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, І. С. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 456. - С. 130-138.
 9. Буяк, Л. Модель впливу ціни газу на започаткування підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, М.О. Козаченко, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.71. – С. 182-187.
 10. Буяк, Л. Модель кооперативної взаємодії двох підприємств [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, І.І. Гандзюк, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 145-157.
 11. Буяк, Л. Модельне розкриття мультистабільності економіки в полі капіталу, фондів, вексельних пасивів й активів як можливого тла для східчастого піднесення її продуктивності [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, Л.В. Данилюк, О.І. Соколовська, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.7. – С. 278-283.
 12. Буяк, Л. Модель оптимізації податкового навантаження та аналіз впливу фіскальної політики держави на динаміку економічного зростання України / Леся Буяк // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 77-88.
 13. Ляшенко, О. Математична модель взаємодії легального та нелегального секторів ринкової економіки / Оксана Ляшенко, Леся Буяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 17-32.
 14. Паучок, В. К. Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля : [на прикладі Тернопільської області] / В. К. Паучок, Л. М. Буяк, М. В. Григорків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 329-334.
 15. Буяк, Л. М. Динамічна макромодель економіки з урахуванням ринку землі / Л. М. Буяк, С. В. Іщенко // Фінансова система України : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 16. – 592-599.
 16. Буяк, Л. М. Моделювання впливу курсу валют на валове виробництво в Україні / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.11. – С. 336-346.
 17. Буяк, Л. М. Динамічна модель ринку землі з урахуванням виробничих фондів сільськогосподарських підприємств / Л. М. Буяк, С. В. Іщенко // Інноваційна економіка : всеук. наук.-вироб. журнал. – Тернопіль, 2012. – № 11. – С. 203-210.
 18. Буяк, Л. М. Математична модель впливу загальнодержавних виборів на лібералізовану економіку [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.10. – С. 363-371.
 19. Буяк, Л. М. Порівняння можливих наслідків інтегрування господарства України в економіку Євросоюзу або Росії [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 347-361.
 20. Буяк, Л. М. «Субсидійна» пастка і реформи: дві базові математичні моделі можливих та реальних економічних процесів в Україні за умов війни [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 255-262.
 21. Буяк, Л. М. Динамічна модель економіки з урахуванням економічної структури суспільства та екологізації виробництва [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, М. В. Григорків // Збірник наук. праць. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 494. – С. 139-143.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Буяк, Л. М. Україна між Сходом і Заходом : математичні моделі сучасної економіки [Текст]: монографія / Л. М. Буяк, В. К. Паучок.– Тернопіль: Грегіт, 2012.– 108 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Буяк, Л. М. Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 307 с.
 2. Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 170 с.
 3. Буяк, Л. М.   Працюємо з базами даних в середовищі Microsoft Office : теоретичні аспекти та приклади розв’язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Буяк, А. Я. Мушак, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 81 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Моделювання економіки [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 42 с.
 2. Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 73 с.
 3. Програма виробничої та переддипломної практики (стажування) і вимоги до написання звіту [Електронний ресурс] : для студ. всіх форм навчання / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 24 с.