Івасів Богдан Степанович

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Богдан Степанович Івасів

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Івасів, Б. Електронні гроші: можливості, тенденції розвитку та наслідки поширення / Б. Івасів // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 5. – С. 8-9.
 2. Івасів, Б. Інтернет у банківському обслуговуванні клієнтів / Б. Івасів, В. Комар, М. Ткаченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 248-255.
 3. Івасів, Б. Історія виникнення та перспективи розвитку електронних грошей / Богдан Івасів // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 157-161.
 4. Івасів, Б. Сучасна інтерпретація поняття "електронні гроші" у контексті глобалізації фінансового ринку / Б. Івасів // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 134-136.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В.Дзюблюка. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2007. – 308 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Івасів, Б. С. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. С. Івасів, В. В. Комар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.
 2. Івасів, Б. С. Банківські операції з векселями [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 40 с.
 3. Івасів, Б. С. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – К. : НМК ВО, 1992. – 114 с.
 4. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2004. – 323 с.
 5. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : підручник / Б. С. Івасів, В. В. Комар, О. Б. Гуляща. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 208 с.
 6. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – вид. 3-тє, змін. і доп. – К. : Кондор, 2008. – 528 с.
 7. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст]: підручник / Б. С. Івасів.– К.: Карт-бланш, 2005.– 528 с.
 8. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів, Л. М. Прийдун, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 572 с.
 9. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 10. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.