Матійчук Любомир Павлович

Опубліковано: 14 вересня 2011

matychukКафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Матійчук, Любомир Павлович Статистичне оцінювання надійності банків України : дис ... канд. екон. наук: 08.00.10 / Любомир Павлович Матійчук. – Київ : Б.в., 2010 . – 185 с.
 2. Матійчук, Любомир Павлович Статистичне оцінювання надійності банків України : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.10 / Любомир Павлович Матійчук. – Київ : Б.в., 2011 . – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Матійчук, Л. Особливості статистичного оцінювання надійності банківських установ / Любомир Матійчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5. – С. 133 –137.
 2. Матійчук, Л. Порівняльний статистичний аналіз динаміки активно-пасивних операцій (регіональний аспект) / Любомир Матійчук, Іван Шост // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 152 – 155.
 3. Матійчук, Л. Статистичний аналіз динаміки та тенденції розвитку кредитування на регіональному рівні / Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 140 – 143.
 4. Чорний, В. Шляхи оптимізації ринку праці та відтворення трудових ресурсів / В. Чорний, Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2007. – № 11. – С. 94-96.
 5. Чорний, В. Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення місцевих органів виконавчої влади / Володимир Чорний, Любомир Матійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 247-250.Чорний, Р.
 6. Сільськогосподарська політика в Україні з моменту проголошення незалежності / Р. Чорний, Л. Матійчук, В. Бонюкевич // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 73-75.
 7. Матійчук, Любомир. Методичні підходи до інтегрального статистичного оцінювання надійності банків України [Текст] / Любомир Матійчук // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 386-390.
 8. Матійчук, Л. П. Методичні підходи статистичного оцінювання фінансової стійкості та надійності банківських установ / Л. П. Матійчук // Збірник наукових праць кафедри статистики НАОСУ. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 85 – 89.
 9. Чорний, В. Кадрове планування та застосування у виробничих процесах кадрової політики / В. Чорний, Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 147-149.
 10. Матійчук, Л. Методики рейтингового оцінювання в банківській діяльності / Любомир Матійчук, Володимир Чорний // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 401-403.
 11. Шост, І. Порівняльний аналіз івестицій на модернізацію обладнання цукрових заводів подільського регіону [Електронний ресурс] / І. Шост, В. Маслій, Л. Матійчук.
 12. Матійчук, Л. Порівняльний аналіз особливостей розміщення та діяльності комерційних банків на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Л. Матійчук.
 13. Матійчук, Л. П. Статистичне моделювання надійності функціонування банків / Л. П. Матійчук // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 291-297.
 14. Матійчук, Л. Удосконалення багатомірного статистичного оцінювання надійності банків / Любомир Матійчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 71-73.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 186 с.
 2. Навчальний посібник по виконанню індивідуальних завдань зі статистики для студентів всіх форм навчання / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Лідер, 2005. – 47 с.
 3. Практикум із дисципліни «Статистика» з використанням Excel / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. В. Солтис, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 215 c.
 4. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 5. Статистика. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посібник // Кустовська О. В., Солтис В.В., Матійчук Л. П., Чорний В. С., Ціщик Р.В. - Тернопіль : ТНЕУ.
 6. Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.