Мельник Андрій Миколайович

Опубліковано: 28 січня 2013

melnuk a.Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада : доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Мельник, Андрій Миколайович Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрій Миколайович Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 179 с.
  2. Мельник, Андрій Миколайович Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Миколайович Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

  1. Мельник, А. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник, Р.П. Шевчук // Системи обробки інформації. – 2011. - Вип. 3 (93). – С. 57-61.
  2. Мельник, А. Метод адаптивного управління структурою процесу навчання [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 1. – С. 132-137.
  3. Дивак, М. П. Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Ю. Б. Маслияк, А. В. Пукас, А. М. Мельник // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2017. - № 2. - С. 150-159.