Микитин Віталій Ігорович

Опубліковано: 05 березня 2013

mikitinКафедра цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Микитин, В. І. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Віталій Ігорович Микитин. – Київ : Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності національної академії правових наук України, 2016. – 224 с.
 2. Микитин, В. І. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Віталій Ігорович Микитин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 2016. – 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Микитин, Віталій Права на об'єкти інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності / Віталій Микитин // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – №3. – С. 50-57.
 2. Микитин, Віталій Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності / Віталій Микитин // Юридична Україна. – 2012. – № 9. – С. 53-61.
 3. Микитин, В. І. Наслідки порушення прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 256-261.
 4. Микитин, В. І. Теоретичні аспекти цивільно-правової відповідальності та підстави її виникнення [Електронний ресурс] / В. І. Микитин.
 5. Микитин, В. Захист порушених прав на об’єкти інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти / В. Микитин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – C. 15–20.
 6. Микитин, В. І. Цивільно-правова відповідальність та підстави її виникнення / В. І. Микитин // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 163-171.
 7. Микитин, В. І. Актуальні аспекти правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності  / В. І. Микитин // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 296-306.
 8. Микитин, В. І. До питання про строки чинності майнових прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – С. 8-15.
 9. Микитин, В. І. До питання про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – № 24. – С. 67-70.
 10. Микитин, В. І. Підстави виникнення договірної та деліктної цивільно-правової відповідальності: деякі теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2014. – № 5. – С. 95-98.
 11. Микитин, В. І. Специфіка захисту майнових прав інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності / В. І. Микитин // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 2. – С. 115-119.
 12. Микитин, В. І. Теоретичні аспекти наслідків порушення майнових прав інтелектуальної власності за законодавством України / В. І. Микитин // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 3. – С. 83-87.
 13. Микитин, В. И. Совершенствование законодательства по урегулированию вопросов защиты имущественных прав авторов в сети Интернет / В. И. Микитин // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – Москва, 2013. – № 12. – С. 63-68.