Манжула Володимир Іванович

Опубліковано: 23 вересня 2011

манджула Кафедра комп'ютерних наук

 Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

 Вчене звання: доцент 

 ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Манжула, Володимир Іванович. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних : дис ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Володимир Іванович Манжула . – ТНЕУ - Тернопіль., 2007 . – 156 с.
 2. Манжула, Володимир Іванович. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних : автореф. дис ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Володимир Іванович Манжула . – Львів : 2008 . – 20 с.

 Публікації

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. Структурна ідентифікація інтервальних різницевих операторів [Електронний ресурс] / М. Дивак, В. Манжула, І. Войтюк // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 4. – С. 154-159.
 2. Дивак, М. Урахування додаткових аргументів в задачах структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем / Микола Дивак, Володимир Манжула // Комп`ютинг. – 2004. – № 3. – С. 102-112.
 3. Шевчук, Р. Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування [Електронний ресурс] / Р. Шевчук, В. Манжула, О. Адамів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 103-108.
 4. Dyvak, M. Structural Identification of Interval Models of the Static Systems [Еlectronic resource] / Mykola Dyvak, Volodymyr Manzhula, Andriy Pukas, Petro Stakhiv // Journal of Automation and Information Sciences. – 2008. – Vol. 40, № 4. – Р. 172-179.
 5. Дивак, М. П. Методи, засоби та інтервальна модель для задачі візуалізації зворотного гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, В.І. Манжула, Н. І. Падлецька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – № 2. – С. 102-109.
 6. Дивак, М. П. Моделювання та забезпечення функціональної придатності технологічного обладнання лінії по виготовленню гіпсокартону в умовах змінних характеристик сировини [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, С. Я. Крепич, Т. М. Дивак, В. І. Манжула // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 3 (52). – С. 186-192.
 7. Dyvak, M. The algorithm of supplementary arguments inclusion for interval models structural identification of the static system / M. Dyvak, V. Manjula // Computing. – 2004. – Vol. 3, Issue № 2. – P. 99-101.
 8. Дывак, Н. П. Макромодель распределения влажности в листе гипсокартона в процессе его сушения на основе интервального разностного оператора [Електронний ресурс] / Н. П. Дывак, Т. Н. Дывак, А. В. Пукас, В. И. Манжула // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 2 (244). – С. 72-78. 
 9. Дивак, М. П. Активна ідентифікація параметрів інтервальних моделей методом локалізації з виділенням насиченого блоку експерименту / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – № 440. – С. 241-246.
 10. Дивак, М. П. Багатокритеріальний підхід структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – № 2. – С. 37-44.
 11. Манжула, В. І. Синтез генетичного алгоритму для задач структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем / В. І. Манжула // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 1. – С. 160-165.
 12. Дивак, М. П. Моделювання фонових рівнів шкідливих викидів в атмосфері методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – № 3. – С. 138-147.
 13. Дывак, Н. П. Структурная идентификация интервальних моделей статических систем / Н. П. Дивак, В. И. Манжула // Проблемы управления и информатики. – 2008. – № 2. – С. 105-117.
 14. Дивак, М. П. Інтервальна модель для прогнозування потужності малої гідроелектростанції «Топольки» / М. П. Дивак, Ю. П. Франко, В. І. Манжула // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 11 (303). – C. 21-29.