Маслияк Богдан Олексійович

Опубліковано: 23 вересня 2011

маслияк

Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Публікації:

Статті :

 1. Пасічник, Р. Архітектура процедурної бази знань підприємства / Р. Пасічник, Б. Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 156-167.
 2. Дубина, А. Комп’ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Анатолій Дубина, Богдан Маслияк, Роман Пасічник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 108-111.
 3. Саченко, А. А. Идентификация фазового перехода реперного материала в цифровом измерителе температуры / А. А. Саченко, В. В. Кочан, Б. О.  Маслыяк // Известия ВУЗов. Сер. Приборостроение. – Ленинград, 1988. – № 9. – С. 88-92.
 4. Пасічник, Р. М. Комп'ютерна система управлінського обліку / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, Н. М. Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Економіко-математичні методи. – 1998. – № 4. – С. 7-11.
 5. Пасічник, Р. М. Інформаційна модель ефек­тивного управління облад­нанням виробничої системи / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 107-109.
 6. Пасічник, Р. М. Комп'ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, А. Б. Дубина // Вісник Тернопільської акаде­мії народного господарства. – 2000. – № 10. – С. 108-111.
 7. Пасічник, Р. М. Визначення класифікаційних ознак об’єктів та прогнозування їх поведінки в системах здобування знань / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, М. М. Карачок // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – № 11. – С. 112-114.
 8. Пасічник, Р. М. Моделювання швидкості продаж та рекомендованої структури товару на основі методу скорочення даних / Р. М. Пасічник, Б. О.  Маслияк, В. М. Віцентій // Комп’ютинг. – 2002. – Т. 1, вип. 2. – С. 80-82.
 9. Пасічник, Р. М. Оцінка успішності венчурних проектів на основі опосередкованої інформації / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк // Науковий вісник Чернівець­кого торго­вельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці, 2003. – Вип. 1.
 10. Добротвор, І. Теоретичні аспекти системного аналізу економіко-географічних локальних комплексів (кластерів) / І. Добротвор, Б. Маслияк, Т. Антимис // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 141-155.
 11. Sachenko, А. Design of measurement instruments of the basis of transducers with self-calibration / A. Sachenko, V. Kochan, B. Maslyyak // Third IFAC-Symposium on Low Cost Automation. – Vienna, Austria, 1992. – РР. 72-77.
 12. Pasichnyk, R. Modeling of Products Sale Velocity and Products Recommended Structure on the Basis of a Data Reduction Method / R. Pasichnyk, B. Maslyyak V. Vizentij // Proceedings of the International Workshop on IDAACS’2001. – Foros, 2001. – July 1-4. – РР. 238-241.
 13. Pasichnyk, R. Project Selection Model in Venture Investments / R. Pasichnyk, B. Maslyyak // Proceedings of the Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems IDAACS. – Lviv, Ukraine, 2003. – September 8-10. – РР. 500-503.
 14. Dobrotvor, I. Some Aspects of Claster Analysis of Economic – Geographical Complexes / I. Dobrotvor, B. Maslyyak, N. Cepenjuk // Оралдын гылым жаршысы. Экономика и право. – 2007. – № 1 (2). – с. 36-43.
 15. Дивак, М. П. Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Ю. Б. Маслияк, А. В. Пукас, А. М. Мельник // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2017. - № 2. - С. 150-159.
 16. Букетов, А. В. Розроблення ізоляційних матеріалів на основі епоксидних композитів для елементів СЕУ [Електронний ресурс] / А. В. Букетов, Б. О. Маслияк, О. О. Сапронов, В. О. Скирденко // Науковий вісник Херсонської держав­ної морської академії : наук. жур­нал. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2015. – № 2 (13). – С. 126-132.
 17. Букетова, Н. М. Дослідження структури полімерних покриттів для захисту конструктивних деталей СЕУ мето­дом ІЧ-спектроскопії [Електронний ресурс] / Н. М. Букетова, О. О. Сапронов, В. О. Скирденко, Б. О. Маслияк // Наукові нотатки : міжвуз. збірник. – Луцьк, 2015. – Вип. № 52. – С. 75-82.