Мельник Юлія Віталіївна

Опубліковано: 10 листопада 2011

Melnyk

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мельник, Юлія Віталіївна Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Віталіївна Мельник; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2008.– 269 с.
 2. Мельник, Юлія Віталіївна Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Віталіївна Мельник. – К. : ІСЕ, 2008.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мельник, А. Актуальні проблеми діяльності України на ринку міжнародних послуг у контексті вступу до СОТ / Алла Мельник, Юлія Мельник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –Тернопіль, 2005.– Вип. 5-1. – С. 35-44.
 2. Мельник, Ю. Актуальні питання діяльності фірм на міжнародному ринку послуг / Юлія Мельник // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 22-24.
 3. Мельник, Ю. Аналіз ефективності функціонування плодоовочеконсервних підприємств Тернопільської області / Юлія Мельник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 257-259.
 4. Мельник, Ю. Вихід українських компаній на міжнародний ринок послуг: можливості та перспективи / Юлія Мельник // Журнал європейської економіки. – 2007. – № 4. – С. 455-475.
 5. Мельник, Ю. Зростання інвестицій на міжнародному ринку творів мистецтва як сучасна тенденція світового розвитку / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 247-254.
 6. Мельник, Ю. Інвестиційні аспекти функціонування міжнародного ринку послуг в умовах транснаціоналізації економіки / Ю. Мельник // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 5-6. – С. 33-40.
 7. Мельник, Ю. Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 71-83.
 8. Мельник, Ю. Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки / Ю. Мельник // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.– 2007. – № 3. – С. 84-94.
 9. Мельник, Ю. Міжнародний ринок послуг на початку ХХІ століття: тенденції і перспективи розвитку / Юлія Мельник // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 4. – С. 362-379.
 10. Мельник, Ю. Міжнародний ринок послуг: теоретико-методологічні засади дослідження / Юлія Мельник // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 5. – С. 49-57.
 11. Мельник, Ю. Підвищення репутації компанії на міжнародному ринку послуг за допомогою ІРО / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 282-287.
 12. Мельник, Ю. Проблеми забезпечення фінансовими ресурсами підприємства залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Ю. Мельник.
 13. Мельник, Ю. Сучасний стан плодоовочеконсервної галузі: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Мельник.
 14. Мельник, Ю. ТНК на міжнародному ринку послуг в умовах циклічного розвитку світової економіки / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 307-310.
 15. Мельник, Ю. Транснаціоналізація міжнародного ринку послуг як виклик для економік постсоціалістичних країн / Ю. Мельник // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-1. – С. 151-157.
 16. Мельник, Ю. Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації / Ю. Мельник // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 144-152.
 17. Мельник, Ю. Формування стратегічних пріоритетів України на міжнародному ринку послуг / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 4. – С. 72-84.
 18. Мельник, Ю. Теоретичні засади фінансових ресурсів підприємств залізничного транспорту України / Юлія Мельник // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 117-122.
 19. Мельник, Ю. Стратегічне управління туристичним підприємством на міжнародному ринку / Ю. Мельник, Л. Цетнар //Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 58-63.
 20. Мельник, Ю. Оцінити безцінне [Електронний ресурс] / Ю. Мельник // ART UKRAINE. – 2010. – № 5 (18). – С. 118-122.
 21. Мельник, Ю. Стратегія діяльності українських підприємств на міжнародному ринку транспортних послуг / Юлія Мельник // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 78-83.
 22. Мельник, Ю. Розвиток світового ринку творів мистецтва: регіональний вимір / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 69-76.
 23. Мельник, А. Національний та регіональні ринки послуг України: чи наближаємось ми до Європи? / Алла Мельник, Юлія Мельник // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 456-476.
 24. Мельник, Ю. Сутність та необхідність реформування вітчизняного ринку творів мистецтва / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 351-358.
 25. Мельник, Ю. В. Підходи до оцінки активів на міжнародному ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Ю. В. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-2. – С. 44-53.
 26. Мельник,  Ю. В. Сутність та необхідність реформування вітчизняного ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Ю. В. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5-2. – С. 351-358.
 27. Мельник, Ю. В. Формування комплексу маркетингу на світовому ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Ю. В. Мельник // Наука й економіка. – 2013. – Вип.4 (32), ч. І. – С. 130-137.
 28. Melnyk, Y. Marketing tools on the international art market [Electronic resource] / Y. Melnyk // Young Scientist 2012 ; red. F. Adamczuk. – Jelenia Góra : AD REM, 2012. – P. 109-113.
 29. Melnyk, Y. Regional peculiarities of the global art market [Electronic resource] / Y. Melnyk // "Regional Economy in Theory and Practice": Research Papers of Wrocław University of Economics / edited by E. Sobczak, A.Raszkowski. - Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, 2013. – 286 p., pp. 62-70.
 30. Melnyk, Y. Zarządzanie ryzykiem na rynku sztuki [Electronic resource] / Y. Melnyk // Research Papers of Wroclaw University of Economics. – 2014. – № 335 : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014. – P. 50-61.
 31. Melnyk, Y. Transformation of the global art market [Electronic resource] / Y. Melnyk // Young Scientist 2014; red. F.Adamczuk. – Jelenia Góra : AD REM, 2014. – P. 101-111.
 32. Melnyk, Y. Dzieło sztuki jako obiekt inwestycji alternatywnych [Electronic resource] / Y. Melnyk // Nurty badawcze w ekonomii; red. D. Dyrda, Szymański E. M. – Zgorzelec : GSP w Zgorzelcu, 2015. – S. 127-139.
 33. Melnyk, Y. Аrt markets of european cities: formation and institutional support [Electronic resource] / Yuliya Melnyk.
 34. Мельник, Ю. Регіональна специфіка розвитку світового ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Юлія Мельник.
 35. Melnyk, Y. Das Wesen und die Notwendigkeit der Reformierung des Ukrainischen Kunstmarktes / Y. Melnyk // Autorrenkollektiv. Globale und landerspezifische sozio-okonomische Effekte. – Berlin, 2012. – 325 s.
 36. Мельник, Ю. Міжнародний ринок творів мистецтва в умовах світової економічної кризи [Електронний ресурс] / Юлія Мельник // Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С.82-84.
 37. Мельник, Ю. Е-комерція на світовому арт-ринку [Електронний ресурс] / Юлія Мельник // Збірник тез доповідей X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.83-84.
 38. Мельник, Ю. Інвестиційні фонди на світовому ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Юлія Мельник // Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С.64-65.
 39. Мельник, Ю. Інституційна складова розвитку ринків творів мистецтва: досвід України та Польщі [Електронний ресурс] // Збірник матеріалів доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної Європи» (Форос, 22 жовтня 2012 р.). – C.185-188.
 40. Мельник, Ю. Канали розподілу на світовому арт-ринку [Електронний ресурс] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» (Кременчук, 21-23 листопада 2013 р.). – С.211-213.
 41. Мельник, Ю. Митні аспекти інтеграції України до міжнародного ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.40-42.
 42. Мельник, Ю. Роль аукціону в організації міжнародної торгівлі творами мистецтва [Електронний ресурс] // Тези доповідей IIІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С.42-44.
 43. Мельник, Ю. Твори мистецтва та ринок емоційних інвестицій [Електронний ресурс] // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 березня 2015 р.). – Тернопіль: Астон, 2015. – С.44-45.
 44. Мельник, Ю. Управління ризиками на міжнародному ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] // Збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С.68-70.
 45. Мельник, Ю. Феномен біржової торгівлі на міжнародному ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] // Тези доповідей V Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.12-14.
 46. Мельник, Ю. Формування ринків творів мистецтва як фактор зміни структури економіки регіону [Електронний ресурс] // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях». – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С.134-136.
 47. Мельник, Ю. Формування та проблеми розвитку ринку творів мистецтва в Україні [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми розвитку соціокультурної сфери: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 16 грудня 2014 р. – Львів: Центр суспільних інновацій, 2014. – С.97-104.
 48. Мельник, Ю. Цінові бульбашки на світовому ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] // Тези доповідей VІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.17-19.
 49. Мельник, Ю. Ринок творів мистецтва як елемент бренду країни [Електронний ресурс] // Тези доповідей IV Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С.98-100.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сохацька, О. М. Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, Ю. В. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 279 с. – Із змісту : Мельник, Ю. В. – С. 9–228.
 2. Мельник Ю. В. Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: Кол. монографія / А. О. Задоя, О. Г. Братута, Ю. В. Мельник та ін.; за заг. ред. А. О. Задої. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2010. – 768 с.
 3. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мельник, Ю. В. Біржова спекуляція на ф'ючерсних ринках [Текст] / Ю. В. Мельник // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 508-550.
 2. Мельник, Ю. В. Організація біржових торгів [Текст] / Ю. В. Мельник // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 287-310.
 3. Мельник, Ю. В. Сучасні міжнародні біржові ринки [Текст] / Ю. В. Мельник // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 107-146.
 4. Мельник, Ю. В. Учасники біржових операцій [Текст] / Ю. В. Мельник // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 264-286.
 5. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 6. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. - 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 655 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 51 с.
 2. Конспект лекцій до вивчення дисципліни  «Корпоративне управління» для студентів заочної форми навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 68 c.
 3. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Ю. В. Мельник, Н. З. Лагоцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 70 c.
 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів денної форми навчання. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 32 с.
 5. Методичні рекомендації для підготовки міждисциплінарної курсової роботи за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» денної форми навчання спеціальностей «Менеджмент ЗЕД» та «Маркетинг» / Ю. В. Мельник, Д. В. Гаргула. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 26 c.
 6. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Теорія організації» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 44 c.
 7. Конспект лекцій з дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного маркетингу» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». -  Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 24 с.
 8. Уніфіковані вимоги до змісту та оформлення курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки «Маркетинг» та «Менеджмент» / О. С. Братко, Ю. В. Мельник, Н. І. Полікевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 28 c.