Мачуга Надія Зіновіївна

Опубліковано: 28 листопада 2011

machuga

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мачуга, Надія Зіновіївна Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах : проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Надія Зіновіївна Мачуга. – Львів : ЛКА, 2001. – 19 с.
 2. Мачуга, Надія Зіновіївна Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія Зіновіївна ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2016. - 386 с.
 3. Мачуга, Надія Зіновіївна Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія Зіновіївна ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Одеса, 2016. - 38 с.

Публікації

Статті:

 1. Гуцайлюк, З. Бухгалтерський облік в Україні: плюси та мінуси запозичення зарубіжного досвіду / Зіновій Гуцайлюк, Євген Воробець, Надія Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 95-98.
 2. Мачуга, Н. З. Якість медичних послуг як інструмент реформування системи охорони здоров'я в Україні / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 200-205.
 3. Мачуга, Н. З. Аналіз особливостей управління системою якості медичних послуг в Україні / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 110-116.
 4. Мачуга, Н. Аналіз умов ефективного функціонування системи якісних медичних послуг/ Надія Мачуга // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 198-201.
 5. Мачуга, Н. З.Оцінка якості медичних послуг на макро- та мікрорівнях / Н. З. Мачуга // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 197-201.
 6. Мачуга, Н. З. Зв'язок якості медичних послуг і фінансових результатів діяльності лікувальних закладів / Н. З. Мачуга // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 192-198.
 7. Мачуга, Н. Фінансування закладів охорони здоров’я: досвід зарубіжних країн / Надія Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 270-272.
 8. Мачуга, Н. Числова оцінка якості медичних послуг / Надія Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 52-61.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мачуга, Н. З. Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / Н. З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с.

 2. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.