Марченко Олена Іванівна

Опубліковано: 17 лютого 2012

marchenko o i

Кафедра фінанси і кредит Вінницького інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

  1. Марченко, О. І. Асортимент продукції підприємства як важливий фактор зростання прибутку / О. І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 8. – С. 27-31.
  2. Марченко, О. І. Прагматика та проблематика собівартості продукції молокопереробних підприємств / О. І. Марченко, Л. І. Дороженко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 117-121.
  3. Марченко, О. І. Толінг як форма кооперування підприємств та поглиблення їхньої спеціалізації / О. І. Марченко, Я. П. Шафорост // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7-8. – С. 105-109.
  4. Марченко, О. Фінансове планування діяльності підприємств та напрями його розвитку [Текст] / Олена Марченко, Галина Погріщук // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 102-111.
  5. Марченко, О. Фінансовий стан підприємства та напрямки його зміцнення / Олена Марченко, Галина Погріщук // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 135-146.
  6. Марченко, О. І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств / О. І. Марченко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 136-143.
  7. Марченко, О. І. Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві: стан, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Марченко, Г. Б. Погріщук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Сер.  Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 49-57.