Марцінковська Олександра Богданівна

Опубліковано: 01 грудня 2011

marcinkovska o b

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марцінковська, Олександра Богданівна Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва /Олександра Богданівна Марцінковська.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 216 с.
 2. Марцінковська, Олександра Богданівна Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Марцінковська Олександра Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998. - 18 с.

СТАТТІ:

 1. Марцінковська, О. Атестація персоналу в ринкових умовах / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 176-180.
 2. Марцінковська, О. Еколого-економічні аспекти землекористування в Тернопільській області / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 63-66.
 3. Марцінковська, О. Конкурентоспроможність персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 168-174.
 4. Марцінковська, О. Людський капітал та шляхи його відтворення / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 310-312.
 5. Марцінковська, О. Об'єктивна необхідність та значення ділової оцінки персоналу / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 109-112.
 6. Марцінковська, О. Основи екологозбалансованого функціонування АПК Тернопільської області / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 7.– С. 18-21.
 7. Марцінковська, О. Формування якісного складу персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2006.– Вип. 11.– С. 74-76.
 8. Слівінська, Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 102-106.
 9. Марцінковська, О. Деякі аспекти розміщення продуктивних сил / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – Вип. 4. – С. 56-59.
 10. Марцінковська, О. Вплив конкурентоспроможності персоналу на ефективність роботи організації / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – 2011. – С. 203-206.
 11. Марцінковська, О. Роль коучингу в розвитку персоналу / Олександра Марцінковська, Наталія Фижик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 257-260.
 12. Марцінковська, О. Інфляційне тергетування: реалії і перспективи : [офіційне декларування інфляції центральним банком] / О. Марцінковська, О. Легкий // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 32-35.
 13. Марцінковська, О. Б. Аналіз землересурсного потенціалу Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 176-178.
 14. Марцінковська, О. Б. Аналіз екологічної стабільності території Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 99-101.
 15. Марцінковська, О. Планування ділової кар'єри як умова ефективного розвитку персоналу / Олександра Марцінковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 245-248.
 16. Марцінковська, О. "ІНКОТЕРМС-2010" як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 265-268.
 17. Марцінковська, О. Продакт-плейсмент як сучасний маркетинговий інструмент: юридичні аспекти та проблеми ефективності / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. прць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 13. – С. 327-333.
 18. Марцінковська, О. Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області : сучасний стан та перспективи / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 52-58.
 19. Марцінковська, О. Б. Розвиток і розташування підприємств сфери послуг: аналіз і тенденції / Олександра Богданівна Марцінковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 76-80.
 20. Марцінковська, О. Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту / Олександра Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 102-108.
 21. Марцінковська, О. Б. Основні напрями удосконалення землекористування в АПК Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : з6. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – Ч. 2. –С. 66-67.
 22. Марцінковська, О. Б. Основні шляхи раціонального використання земельних ресурсів Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Економічні проблеми розвитку західноукраїнського АПК в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 116-118.
 23. Марцінковська, О. Б. Еколого-економічні аспекти збалансованого розвитку господарського комплексу регіону / О. Б. Марцінковська // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : з6. наук. праць. – Хмельницький, 1998. – С. 62-64.
 24. Марцінковська, О. Б. Економічні проблеми розвитку ТВК Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 242-246.
 25. Марцінковська, О. Б. Проблеми взаємодії господарської діяльності і природного середовища в регіоні (на прикладі Тернопільської області) / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викл. і асп. кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : ВАТ “Поліграфіст”, 1997. – Вип. 1. – С. 128-131.
 26. Марцінковська, О. Б. Основні напрямки вдосконалення розвитку і розміщення продуктивних сил Подільського регіону України / О. Б. Марцінковська, М. О. Петрига // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викл. і асп. кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : ВАТ “Поліграфіст”, 1997. – Вип. 1. – С. 80-84.
 27. Марцінковська, О. Б. Екологічна ситуація на Тернопільщині та шляхи її поліпшення / О. Б. Марцінковська // Вісник Львівського націо­нального університету ім. І. Франка. – Львів, 1998. – Вип. 22. – С. 65-71.
 28. Марцінковська, О. Б. Природно-ресурсний потенціал Тернопільської області та шляхи його раціонального використання / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 153-160.
 29. Марцінковська, О. Б. Наукові основи еколого-ресурсного дослідження / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 77-88.
 30. Марцінковська, О. Б. Основні умови збалансованого розвитку регіону / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 60-63.
 31. Марцінковська, О. Б. Особливості формування ринку праці в Подільському регіоні / О. Б. Марцінковська, Н. М. Слівінська // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2003. – Т. 3. – С. 298-302.
 32. Марцінковська, О. Еколого-економічні проблеми України та шляхи їх вирішення / Олександра Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 43-48.
 33. Марцінковська, О. Система регулярного менеджменту: проблеми і шляхи впровадження в Україні [Текст] / Олександра Марцінковська, Тетяна Бутинська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 82-87.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Легкий, О. А. Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області : сучасний стан, проблеми та напрямки її активізації [Текст] / О. А. Легкий, О. Б. Марцінковська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 338-358.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Мокрицька Анна Богданівна

Опубліковано: 31 серпня 2011

Mokrytska

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Мокрицька, Анна Богданівна Управління фінансами охорони здоров'я [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Богданівна Мокрицька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 234 с.
 2. Мокрицька, Анна Богданівна Управління фінансами охорони здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Богданівна Мокрицька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мокрицька А. Проблеми вдосконалення фінансового забезпечення охорони здоровя. / А. Мокрицька // Наукові записки. – 2002. – № 12. – С. 122-126.
 2. Мокрицька А. Сучасні реалії, практика та проблеми бюджетного планування видатків на охорону здоров'я / Анна Мокрицька // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 114-121.
 3. Мокрицька А. Б. Моделі організації та основні характеристики охорони здоровя в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористуванняСер. Економіка. – 2009. – Вип. 2 (46). –С. 228-234.
 4. Мокрицька А. Б. Управління фінансами та фінансова політика: сутнісно-теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 13. – С. 350–358.
 5. Мокрицька А. Б. Фінансовий контроль у сфері хорони здоровя : аналіз функцій та пріоритети розвитку [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Сер Економічні науки. – 2010. – Вип. 2 (19). – С.376–383.
 6. Безгубенко, Л. Управлінські технології фінансового менеджменту установ охорони здоров'я / Л. Безгубенко, А. Мокрицька // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 101-111.
 7. Мокрицька, А. Б. Концептуалізація фінансів охорони здоров’я / А. Б. Мокрицька // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - № 4. – С. 51-54.
 8. Мокрицька, А. Сутність та класифікація медичних послуг як основа їх фінансування / А. Мокрицька // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 115-120.
 9. Мокрицька А. Б. Фінанси охорони здоров’я: теоретичні підходи та проблеми організації [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 20. – С. 144–147.
 10. Мокрицька А. Б. Фінансове забезпечення охорони здоров’я України: теоретична концептуалізація та проблеми організації [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Сер. Наука й економіка. – 2014. – №4 (36). – С. 136-147.
 11. Мокрицька А. Б. Оперативне управління фінансами охорони здоров’я: аналіз практики та проблем [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки: збірник наукових праць. Сер. Економічні науки. – 2010.– №19. – С. 83-88.
 12. Мокрицька А. Б. Медичні послуги в системі суспільних благ [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні: збірник наукових праць – Острог: видавництво «Острозька академія», 2003. – С.185-192.
 13. Мокрицька А. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту установ охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Анна Мокрицька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – №6. – С.119-125.
 14. Савка А. До питання про управління фінансами охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Анна Савка // Вісник Тернопільської академії народного господарства.  –Тернопіль: Економічна думка, – 2000. – №9. – С. 267-269.
 15. Мокрицька, А. До питання про управління фінансами охорони здоров’я / А. Мокрицька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –Тернопіль : Економічна думка, – 2000. – № 9. – С. 267-269.
 16. Мокрицька, А. Управління фінансами охорони здоров’я як одна з основних проблем державної політики / А. Мокрицька // Економіка, фінанси, державне управління : зб. доп. – Львів : ДУ «Львівська політехніка», 1998. – С. 34-35.
 17. Мокрицька, А. Особливості фінансів охорони здоров’я в період ринкових трансформацій / А. Мокрицька // Формування економічних відносин  в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 103-111.
 18. Мокрицька, А. Особливості фінансів охорони здоров’я в період ринкових трансформацій / А. Мокрицька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – С. 122–126.
 19. Мокрицька, А. Управління фінансами охорони здоров’я / А. Мокрицька // Економіка підприємства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – С. 98-100.
 20. Мокрицька, А. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту установ охорони здоров’я / А. Мокрицька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6 – С.119-125.
 21. Мокрицька, А. Медичні послуги в системі суспільних благ / А. Мокрицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2003. – С. 185-192.
 22. Мокрицька, А. Державне управління охороною здоров’я / А. Мокрицька // Управління у 21 столітті: погляд молодих вчених : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф. молод. науковців. – Хмельницький : В-во ХІУП, 2004. – С. 81-82.
 23. Мокрицька, А. Механізм управління фінансовими ресурсами установ охорони здоров’я в умовах демократичних перетворень / А. Мокрицька // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль, 2007. – С.234-236.
 24. Мокрицька, А. Актуальні проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні / А. Мокрицька // Економічні, правові, інформаційні, та гуманітарні проблеми розвитку України в пост стабілізаційний період : матеріали наук. конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С. 40-44.
 25. Мокрицька, А. Проблеми і перспективи середньострокового планування у складанні бюджету охорони здоров’я / А. Мокрицька // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С. 78-80.
 26. Мокрицька, А. Проблеми ефективності бюджетного фінансування установ охорони здоров’я / А. Мокрицька // Dny vedy – 2009 : materialy V mezinarodni vedecko - prakticka conference. – 2009. – Dil 2 : Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 104 stran. – С. 40-42.
 27. Мокрицька, А. Структурні диспропорції та проблеми фінансування вітчизняної охорони здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах світової економічної кризи : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 15 квіт. 2009 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 97-103.
 28. Мокрицька, А. Моделі організації та основні характеристики охорони здоров’я в умовах ринкової економіки / А. Мокрицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – Вип. 2 (46). – Рівне, 2009. – С. 228-234.
 29. Мокрицька, А. Основні проблеми та характеристики охорони здоров’я в умовах ринкової економіки / А. Мокрицька // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. [26-27 трав. 2009 р.]. / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа, 2009. – С. 112-113.
 30. Мокрицька, А. Методи оплати стаціонарної медичної допомоги / А. Мокрицька // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [21-23 трав. 2009 р.]. – Харків : ІНЖЕК, 2009. – С. 118-121.
 31. Мокрицька, А. Сучасні реалії та проблеми бюджетного планування видатків на охорону здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 14 квіт. 2010 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – С. 122–126.
 32. Мокрицька, А. Проблеми організації фінансового контролю у сфері охорони здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 14 квіт. 2011 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2011. – С. 133–137.
 33. Мокрицька, А. Концепції організації охорони здоров’я в розвинутих країнах світу / А. Мокрицька // Охорона здоров’я: державна політика та розвиток ринку медични та фармацевтичних послуг : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [28 груд. 2011 р.]. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011. – С. 32–34.
 34. Мокрицька, А. Концептуальні основи організації фінансів охорони здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформи : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2012. – С. 86–88.
 35. Мокрицька, А. Проблеми організації фінансів охорони здоров’я / А. Мокрицька // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [19-20 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 161–163.
 36. Мокрицька, А. Напрями удосконалення управління фінансами охорони здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 10 квіт. 2013 р.]. – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 80-84.
 37. Мокрицька, А. Інституціональний механізм управління фінансами охорони здоров’я: аналіз повноважень та перспективи реформування / А. Мокрицька // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Вип. 37, ч. І. – С. 100-105.
 38. Мокрицька, А. Вітчизняні реалії та світові тенденції реформування управління фінансовими ресурсами  охорони здоров’я / А. Мокрицька // Світ фінансів – 2015. – Вип. 1. – С. 107-118.
 39. Мокрицька, А. Проблеми управління системою охорони здоров’я / А. Мокрицька // Формування моделі розподілу влади «центр-місцевість»: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 9-10 жовт. 2014 Р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 171-175.
 40. Мокрицька, А. Проблеми трактування сутності медичних послуг / А. Мокрицька // Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : зб. матеріалів IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Кременчук, 2015.
 41. Мокрицька, А. Європейські тенденції реформування охорони здоров’я / А. Мокрицька // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків : зб. тез доп. Першої Інт.- конф. проф.-викл. складу каф. фін. ТНЕУ [ Тернопіль, 14 квіт. 2015 р.]. – Тернопіль : Вектор. – С. 81-83.
 42. Мокрицька, А. Вітчизняні реалії та світові тенденції реформування управління фінансовими ресурсами охорони здоров'я / А. Мокрицька // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 107-118.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Мокрицька, А. Навчально-методичні матеріали для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни “Фінанси” / А. Мокрицька, М. Б. Гупаловська. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 71 с.
 2. Методичні вказівки до проведення тренінгу з соціального страхування [Електронний ресурс] : уклад. А. Б. Мокрицька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 44 с.
 

Машко Андрій Іванович

Опубліковано: 01 вересня 2011

mashko a i

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Машко, Андрій Іванович Дефіцит державного бюджету : причини, наслідки та управління [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Іванович Машко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010– 204 с.
 2. Машко, Андрій Іванович Дефіцит державного бюджету : причини, наслідки та управління [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Андрій Іванович Машко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Іващук О. Моделювання взаємозв'язку дефіциту бюджету та показників економічної динаміки / Олег Іващук, Андрій Машко // Світ фінансів. –– № 1. – С. 68-79.
 2. Машко А. І. Суспільно-політичні детермінанти дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Й. Тимчук // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 11(1). - С. 169-174.
 3. Машко А. Теоретичні аспекти регулювання інфляції в країнах Євросоюзу / А. Машко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 156-159.
 4. Фрадинський, О. Становлення оподаткування в країнах Стародавнього світу / Олександр Фрадинський, Андрій Машко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 244-247.
 5. Машко, А. Соціально-політичні детермінанти дефіциту бюджету / Андрій Машко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 169-174.
 6. Машко, Андрій Думка з приводу : бюджетний дефіцит – інфляція [ Електронний ресурс ] / Андрій Машко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 82-85.
 7. Фрадинський, О. Становлення морської митної варти в Російській імперії ( ХVIII- ХХ ст.) / О. Фрадинський, А. Машко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 240-244.
 8. Горлачук, О. А. Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію [Електронний ресурс] / Олексій Анатолійович Горлачук, Микола Анатолійович Горлачук, Андрій Іванович Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центрТернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 20. – С. 23-29.
 9. Фрадинський, О. Еволюція надзвичайного оподаткування: від давньогрецької ейсфори до вітчизняного військового збору / Олександр Фрадинський, Андрій Машко // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 51-61.
 10. Машко, А. І. Бюджетний дефіцит: двоєдинство проблем та перспектива / А. І. Машко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 181, т. 2. – C. 260-273.
 11. Машко, А. І. Вплив інфляції на первинний дефіцит в моделі кривої інфляційного податку Лаффера / А. І. Машко // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 8, ч. 1. – С. 205-213.
 12. Машко, А. І. Бюджетний дефіцит і державний борг: взаємозалежність та кількісна оцінка / А. І. Машко // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 2 (13). – С. 94-97.
 13. Машко, А. І. Теоретико-практичні проблеми управління бюджетним дефіцитом / А. І. Машко, О. Й. Тимчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2007. – Спецвип. 22, ч. 1. – С. 155-158.
 14. Машко, А. І. Управління дефіцитом державного бюджету / А. І. Машко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. – № 5, т. 1. – С. 152-158.
 15. Машко, А. І. Теоретичний аспект моделювання управління державним боргом / А. І. Машко // Наука й економіка. – 2008. – Вип. 4 (12). – С. 369-375.
 16. Машко, А. І. Аналіз взаємодії державних фінансів та суспільно-політичних формувань / А. І. Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – 2008. – Вип. 3 (19). – С. 111-114.
 17. Машко, А. І. Теоретичний еклектизм дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10), ч. II. – С. 278-282.
 18. Машко, А. І. До питання про дефіцит бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учен. та асп. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – 2012. – Вип. 18/3. – С. 202-207.
 19. Машко, А. І. Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2 (7). – С. 308-314.
 20. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 21. Машко, А. І. Теоретичні підходи до визначення сутності дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Р. Квасовський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 8.
 22. Машко, А. І. Сутнісні домінанти бюджетного дефіциту / А. І. Машко // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 44-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Михальчук Надія Михайлівна

Опубліковано: 07 березня 2013

mihalchukКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михальчук, Надія Михайлівна Податковий борг як загроза фінансовій безпеці держави [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Михальчук Надія Михайлівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2015. - 23 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Валігура, В. А. Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації [Електронний ресурс] / В. А. Валігура, Н. М. Михайльчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 12-21.
 2. Лекарь, С. І. Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин / С. І. Лекарь, Н. М. Михальчук // Фінанси України. - 2013. - № 12. - С. 33-41.
 3. Михальчук, Н. М. Поняття податкового боргу в системі забезпечення фінансової безпеки держави / Н. М. Михальчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Видавництво Тернопільського національного економічного університету, 2012. – Вип. 18. – С. 93-98.
 4. Martynjuk, V. Das Steuerschuldrisiko und die finanzielle Absicherung der Ukraine: Identifizierung und Monitoring / V. Martynjuk, N. Mschaltschuk, V. Savka // Ukraine unter Entscheidungszwang : Veränderungen in Wirtschaftszeigen. – Berlin : Forschungsinst. der IWVWW, 2014. – № 39. – S. 114-124.
 5. Михальчук, Н. М. Колекторська діяльність як інструмент подолання податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави / Н. Михальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економіка. – 2014. – №6 (ч.1). – С. 34-37.
 6. Михальчук, Н. М. Мобілізація податкового боргу: перспективи зміцнення бюджетної безпеки держави / Н. М. Михальчук, К. А. Нечипорук // Часопис економічних реформ : наук.-виробн. журнал. – Луганськ : Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 50-56.
 7. Михальчук, Н. М. Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза економічній безпеці держави / С. І. Лекарь, В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економіка. – 2013. – № 2. – С. 66-77.
 8. Михальчук, Н. Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж / Н. Михальчук, Н. Савка // Вісник НУ «Львівська Політехніка». Проблеми економіки і управління. – 2015. – С. 225-233.
 9. Михальчук, Н.М. Програма нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави / Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського університету внутрішніх справ. – 2016.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мартинюк, В. П. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с.
 

Мартинюк Володимир Петрович

Опубліковано: 28 листопада 2011

мартинюк

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації:

Статті:

 1. Баранецька О. Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 9. – С. 83-87.
 2. Крисоватий А. Економічний зміст і складові митної системи держави / А. І. Крисоватий, В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 29-38.
 3. Мартинюк В. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави / В. Мартинюк // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 119-124.
 4. Мартинюк В. Митна складова економічної безпеки держави: наукове обгрунтування та оцінка сучасного стану / Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.  – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 118-123.
 5. Мартинюк В. Модель моніторингу економічної безпеки держави / Володимир Мартинюк, Ольга Баранецька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 119-124.
 6. Мартинюк В. Оцінка фіскального потенціалу митної системи України / Володимир Мартинюк // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 44-54.
 7. Мартинюк В. Походження та роль мита у фінансовій системі держави / Володимир Мартинюк // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 17-23.
 8. Мартинюк В. Проблеми моніторингу та забезпечення економічної безпеки держави / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 185-187.
 9. Мартинюк В. Теоретичні та фіскальні аспекти митно-тарифного адміністрування в Україні / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 79-87.
 10. Мартинюк В. Оцінка сильних та слабких сторін вітчизняної економіки на основі розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка природокористування і охорона довкілля : зб. наук. праць.  – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 80-91.
 11. Мартинюк, В. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 40-51.
 12. Мартинюк В. Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 29-37.
 13. Мартинюк, В. Аналіз стану митної складової фінансової безпеки України / Володимир Мартинюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 212-218.
 14. Баранецька, О. Фіскальна безпека держави: індикатори, загрози та основи моніторингу / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наукові записки Острозької академії. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 186-195.
 15. Мартинюк, В. П. Оцінка фіскальної безпеки України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 114-122.
 16. Мартынюк, В. П. Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства [Електронний ресурс] / В. П. Мартынюк, О. В. Баранецкая // Бизнес Информ. – 2013. – № 8. – С. 15-21.
 17. Мартинюк, В. П. Окремі заходи щодо забезпечення фіскальної безпеки держави: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2013. – № 26 (205). – С. 23-31.
 18. Martynyuk, V. Bewertung ausgewählter Indikatoren der Fiskalsicherheit des Staates / V. Martynyuk, О. Baranetska, V. Klimchuk // Osteuropa: Schwierigkeiten bei der Neuorientierung. – Berlin, 2013. – Juli-September. – S. 48-53.
 19. Мартинюк, В. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями / В. Мартинюк, М. Дивак, Н. Савка // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 56-66.
 20. Мартинюк, В. П. Комп’ютерне моделювання оцінки стану економічної безпеки регіонів України / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич, В. М. Гора // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці, освіті : зб. наук. праць : в 2 т. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т.1. – С. 7-10.
 21. Мартынюк, В. П. Концептуализация таможенно-тарифного администрирования / В. П. Мартынюк // Мировая экономика в ХХІ веке: проблемы и перспективы. – Москва : РУДН, 2005. – С. 129-133.
 22. Мартинюк, В. П. Стабілізуючі ефекти промислово-фінансових груп в енергетичному менеджменті вільних економічних зон / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Енергетика: економіка технології, екологія. – № 1. – 2000. – С. 70-74.
 23. Мартинюк, В. П. Інституційні зміни у сфері господарювання та їх можливий вплив на рівень економічної безпеки / В. П. Мартинюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001. – № 2. – С. 73-79.
 24. Мартинюк, В. П. Дослідження впливу зміни рівня індикаторів загальнодержавної економічної безпеки на показники суб’єктів господарювання / В. П. Мартинюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001. – № 3. – С. 85-90.
 25. Мартинюк, В. П. Економічна безпека регіонів України: аналіз сучасного стану та можливості забезпечення / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Логістика. – 2001. – № 416. – С. 14-20.
 26. Мартинюк, В. П. Модель моніторингу економічної безпеки регіону / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер. Економічна. – Донецьк : ДонДТУ, 2001. – Вип. 26. – С. 156-163.
 27. Мартинюк, В. П. Модель оцінки економічної безпеки регіону на основі індикативного аналізу / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – Суми : СДУ, 2001. – № 6 (27) – 7 (28). – С. 78-84.
 28. Мартинюк, В. П. Взаємозв’язок фіскального менеджменту з індикаторами економічної безпеки України / В. П. Мартинюк, Б. Б. Баділь // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2003. – № 472. – С. 295-299.
 29. Мартинюк, В. П. Митне адміністрування в Україні: зміст, принципи та необхідність вдосконалення / В. П. Мартинюк, Б. Б. Баділь // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – № 1, ч. 2, т. 1 (59). – С. 91-95.
 30. Мартинюк, В. П. Вплив інструментів митно-тарифного адміністрування на обсяги міжнародної торгівлі в Україні / В. П. Мартинюк // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – Вип. 17, т. ІІ. – С. 77-85.
 31. Мартинюк, В. П. Реалії оподаткування доходів фізичних осіб / В. П. Мартинюк, В. В. Письменний // Наука молода. – 2005. – Вип. 3. – С. 83-90.
 32. Мартинюк, В. П. Інтегральний показник економічної безпеки держави: доцільність та можливості використання / В. П. Мартинюк // Таврійський науковий вісник : наук. журнал. – 2008. – Вип. 60, ч. ІІ. – С. 76-86.
 33. Мартинюк, В. П. Методичні підходи до розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Стратегічна панорама. – 2009. – № 1. – С. 101-109.
 34. Мартынюк, В. П. Теоретические подходы к дальнейшему развитию таможенной системы Украины / В. П. Мартынюк // Бизнес Информ. – 2009. – № 4 (2). – С. 18-22.
 35. Мартинюк, В. П. До питання про походження та роль мита у фінансовій системі держави / В. П. Мартинюк // Світ фінансів. – 2009. – № 3 (20). – С. 17-24.
 36. Мартынюк, В. П. Таможенные аспекты обеспечения конкурентоспособности экономики Украины / В. П. Мартынюк // Бизнес Информ. – 2009. – № 12 (1). – С. 91-94.
 37. Мартынюк, В. П. Последствия либерализации таможенного тарифа Украины в период мирового финансового кризисна / В. П. Мартынюк // Налоги и финансовое право. – 2010. – № 5. – С. 101-106.
 38. Мартынюк, В. П. Роль налогового регулирования в обеспечении конкурентоспособности отраслей отечественной промышленности / В. П. Мартынюк, А. В. Маркив // Экономические аспекты структурного реформирования экономики : сб. научн. трудов. – Иркутск : Изд-во ИрГУПС, 2011. – С. 224-225.
 39. Martyniuk, V. Налогово-долговые риски финансовой безопасности Украины: идентификация и моніторинг / V. Martyniuk, N. Mykhalchuk, V. Savka // Das Steuerschuldrisiko und die finanzielle Absicherung der Ukraine: Identifizierung und Monitoring Ukraine under Entscheidungszwang. Veränderungen in Wirtschaftszweigen. – Berlin, – 2014. – Oktober. – S. 114-124.
 40. Мартинюк, В. П. Моделювання взаємовпливу фіскальних та макроекономічних показників з метою забезпечення фіскальної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2013. – № 20. – С. 63-71.
 41. Мартинюк, В. П. Моделювання впливу змін у митній системі на індикатори економічної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2010. – № 14. – С. 109-116.
 42. Мартинюк, В. П. Митна система України та її фіскально-регулюючий потенціал [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3 (48), т. 2. – С. 84-92.
 43. Мартинюк, В. П. Аналіз ефективності та напрямки вдосконалення діяльності митних органів України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2010. – № 13. – С. 165-173.
 44. Мартинюк, В. П. Прогнозування надходження податкових платежів до державного бюджету за допомогою використання arima-моделі [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 2 (55). – С. 46-55.
 45. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 118-122.
 46. Мартинюк, В. П. Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25 (І). – С. 179-187.
 47. Мартинюк, В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. Сер..Економіка. –2013. – Вип. 7 (1). – С. 53-58.
 48. Мартинюк, В. П. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2013. – № 19. – С. 176-180.
 49. Мартинюк, В. П. Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25, ч. ІІ. – С. 193-198.
 50. Мартинюк, В. П. Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза економічній безпеці держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, С. І. Лекарь, Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 66-78.
 51. Мартинюк, В. П. Стратегія нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2014. – № 4 (59). – С. 143-148.
 52. Мартинюк, В. П. Наукові підходи до удосконалення методики розрахунку рівня економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 277-286.
 53. Мартинюк, В. П. Боротьба з тіньовою економікою як пріоритетний напрям зміцнення фінансової безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, К. А. Хом’як // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2015 – Вип. 11. – С. 68-72.
 54. Крисоватий, А. І. Нові можливості застосування інструментів митно-тарифного регулювання в умовах світової фінансово-економічної нестабільності / А. І. Крисоватий, В. П. Мартинюк // Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. наук.-практ. конф. [23 жовтня 2009]. – Ірпінь, 2009. – С. 150-152.
 55. Мартинюк, В. П. Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння / В. П. Мартинюк, Т. І. Длугопольська // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 4. – С. 118-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мартинюк, В. П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк. – К. : Кондор, 2011. – 326 с.
 2. Мартинюк, В. П. Фіскальна безпека держави : концептуальні засади та шляхи забезпечення [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль : Крок, 2015. – 206 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мартинюк, В. П. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с.