Морщакова Олена Степанівна

Опубліковано: 30 січня 2012

morschakovaКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Морщакова, Олена Степанівна Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій [Текст] : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Морщакова Олена Степанівна ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2004. - 173 c.
 2. Морщакова, Олена Степанівна Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Морщакова Олена Степанівна ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2004. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Морщакова, О. Вітацентрична парадигма в українській міфотворчій традиції [Електронний ресурс] / Олена Морщакова.
 2. Морщакова, О. Єдність культури та особистості: феномен творчості / О. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 70-79.
 3. Морщакова, О. Громадська думка у системі інформаційних процесів в Україні / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 84-92.
 4. Морщакова, О. Діалектичний зміст “космічності” в міфологічній картині всесвіту слов’янського етносу у форматі розгортання традицій антропософійності [Електронний ресурс] / Олена Морщакова / Віталькультурний млин : методологічний альманах. – 2007. – Модуль 5. – С. 21-27.
 5. Морщакова, О. Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 133-139.
 6. Морщакова, О. Міфотворчість у системі вітальних мислоутворювальних характеристик культури [Електронний ресурс] / Олена Морщакова / Віталькультурний млин : методологічний альманах. – 2005. – Модуль 2. – С. 28-37.
 7. Морщакова, О. Проблема істинності в соціогуманітарному знанні [Електронний ресурс] / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 87-93.
 8. Морщакова, О. Самовизначення особистості у системі взаємовідносин "людина-світ" у рамках філософії вітакультури / О. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 25-34.
 9. Морщакова, О. Пошук ідентичності як методологічна проблема [Електронний ресурс] / О. Морщакова // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 12. – С. 20-24.
 10. Морщакова, О. Соціальні цінності і ціннісно-змістове наповнення процесу соціалізації [Електронний ресурс] / О. Морщакова // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 13. – С. 38-43.
 11. Морщакова, Олена Цінність у психокультурному бутті людини як особистості / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 105-114.
 12. Морщакова, О. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності /Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 37-44.
 13. Фурман, А. В. Соціальна культура / Анатолій В. Фурман, Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 26-36.
 14. Морщакова, О. С. Тарас Шевченко: "міфологічна" постать митця / О. С. Морщакова // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 99-100.
 15. Морщакова, Олена Концептуальні засади філософії соціальної роботи / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 68-79.
 16. Морщакова, О.С. Культурна адаптація як складова процесу соціалізації людини (освітньо-виховний аспект) / Олена Морщакова // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 61-66.
 17. Фурман, А. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т. – С. 148-153.
 18. Фурман, А. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Вітакультурний млин. –  2013. – Мод. 15. – С. 22-31.
 19. Морщакова, О. Єдність культури та особистості: феномен творчості / Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т. – С. 138-147.
 20. Фурман, А. Cоціальна культура / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т.
 21. Морщакова, О. Ситуація ковітальності в суспільному просторі сучасності / Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – ІУ т. – С. 213-219.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Соціологія : експериментальний курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / І. М. Мельничук, М. Б. Бригадир, О. С. Морщакова [та ін.] ; під ред. Мельничук І. М. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2008. – 335 с.
 2. Соціологія: експериментальний курс лекцій [Текст] / І. М. Мельничук, М. Б. Бригадир, О. С. Морщакова [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2008. – 220 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Морщакова, О. С. Людина у сучасному соціумі [Електронний ресурс]: опор. консп. лекцій /О. С. Морщакова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 74 с.
 2. Морщакова, О. С. Основи гендерної рівності [Електронний ресурс]: курс лекцій /О. С. Морщакова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 67 с.
 

Ментух Наталія Фелікіссімівна

Опубліковано: 27 січня 2012

1453456003 imgserver mentuhКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ментух, Наталія Фелікіссімівна. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Наталія Фелікіссімівна Ментух; В.о. НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України.– К. : 2010.– 242 с.
 2. Ментух, Наталія Фелікіссімівна. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Наталія Фелікіссімівна Ментух; В.о. НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України.– К. : 2010.– 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ментух, Н. Види учасників лізингової діяльності та їх особливості / Наталія Ментух // Підприємництво, господарство і право.– 2010.– № 1.– С. 84-87.
 2. Ментух, Н. Лізинг: поняття, види, особливості відповідно до законодавства / Н. Ментух // Командор. Вісник державного службовця України.– 2005.– № 1. – С.65-67.
 3. Ментух, Н. Правовий статус лізингових компаній та їх особливості / Наталія Ментух // Юридична Україна.– 2010.– № 3.– С. 68-73.
 4. Ментух, Н. Ф. Особливості управління діяльністю лізінгових комнаній / Н. Ф. Ментух // Адвокат.– 2010.– № 10.– С. 30-35.
 5. Ментух, Н. Ф. Поняття господарської правосуб'єктності / Н. Ф. Ментух // Адвокат.– 2011.– № 2.– С. 39-41.
 6. Ментух, Н. Ф. Господарські договори, що укладаються в процесі здійснення лізингової діяльності / Н. Ф. Ментух // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 104-111.
 7. Ментух, Н. Ф. Лізинг в окремих сферах господарювання / Н. Ф. Ментух // Адвокат. 2012. № 9. С.29-32.
 8. Ментух, Н. Ф. Правові особливості лізингу окремих зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – № 3. – С. 66-69.
 9. Ментух, Н. Ф. Господарсько-правова відповідальність суб'єктів лізингової діяльності за договорами лізингу / Н. Ф. Ментух // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 149-155.
 10. Ментух, Н. Ф. Правове становище лізингових компаній за чинним законодавством України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Юридичний вісник. - 2011. - № 4. - С. 72-75.
 11. Ментух, Н. Ф. Виникнення, вдосконалення та правове регулювання лізингових відносин в Україні / Н.Ф.Ментух // Юридична України. – 2005. – №10. – С.51-54.
 12. Ментух, Н. Ф. Види лізингу та їх особливості / Н.Ф. Ментух // Держава і право. – 2007. – № 36. – С. 364-371.
 13. Ментух, Н. Ф. Види способів забезпечення виконання господарських зобов’язань за договором лізингу [Електронний ресурс] / Наталія Фелікіссімівна Ментух // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів» (м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р.). – C. 106-108.
 14. Ментух, Н. Ф. Фінансовий і оперативний лізинги як основні  та самостійні форми лізингових відносин [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22. – C. 40-43.
 15. Ментух, Н. Ф. Лізингові компанії: поняття та ознаки [Електронний ресурс] / Наталія Фелікіссімівна Ментух // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 108-112.
 16. Ментух, Н. Ф. Зворотний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Адвокат. – 2014. – № 6. – C. 24-26.
 17. Ментух, Н. Ф. Управління діяльністю лізингових компаній та їх особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух.
 18. Ментух, Н. Ф. Міжнародний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. –Вип. 4. – т. 1. – С.144-146.
 19. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / Наталія Фелікіссімівна Ментух, Оксана Романівна Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 68-72.
 20. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / Н. Ф. Ментух // Карпатський правничий часопис. – Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – Вип. 8. – С. 98-105.
 21. Ментух, Н. Ф. Окремі способи забезпечення виконання господарських зобов’язань за договором лізингу та їх особливості / Н. Ф. Ментух // Приватне право і підприємництво. – 2010. − № 9. – С. 95-99.
 22. Ментух, Н. Ф. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / Н. Ф. Ментух // Адвокат. − 2013. − № 12. − С. 27-31.
 23. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (17). − С. 803-806.
 24. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2015. – Вип. 30, т. 2. – С. 92-95.
 25. Ментух, Н. Особливості форм господарсько-правової відповідальності за договором лізингу [Електронний ресурс] / Н. Ментух // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 62-67.
 

Мельник Андрій Миколайович

Опубліковано: 28 січня 2013

melnuk a.Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада : доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мельник, Андрій Миколайович Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрій Миколайович Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 179 с.
 2. Мельник, Андрій Миколайович Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Миколайович Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Мельник, А. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник, Р.П. Шевчук // Системи обробки інформації. – 2011. - Вип. 3 (93). – С. 57-61.
 2. Мельник, А. Метод адаптивного управління структурою процесу навчання [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 1. – С. 132-137.
 3. Дивак, М. П. Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Ю. Б. Маслияк, А. В. Пукас, А. М. Мельник // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2017. - № 2. - С. 150-159.
 

Маслияк Богдан Олексійович

Опубліковано: 23 вересня 2011

маслияк

Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Публікації:

Статті :

 1. Пасічник, Р. Архітектура процедурної бази знань підприємства / Р. Пасічник, Б. Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 156-167.
 2. Дубина, А. Комп’ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Анатолій Дубина, Богдан Маслияк, Роман Пасічник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 108-111.
 3. Саченко, А. А. Идентификация фазового перехода реперного материала в цифровом измерителе температуры / А. А. Саченко, В. В. Кочан, Б. О.  Маслыяк // Известия ВУЗов. Сер. Приборостроение. – Ленинград, 1988. – № 9. – С. 88-92.
 4. Пасічник, Р. М. Комп'ютерна система управлінського обліку / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, Н. М. Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Економіко-математичні методи. – 1998. – № 4. – С. 7-11.
 5. Пасічник, Р. М. Інформаційна модель ефек­тивного управління облад­нанням виробничої системи / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 107-109.
 6. Пасічник, Р. М. Комп'ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, А. Б. Дубина // Вісник Тернопільської акаде­мії народного господарства. – 2000. – № 10. – С. 108-111.
 7. Пасічник, Р. М. Визначення класифікаційних ознак об’єктів та прогнозування їх поведінки в системах здобування знань / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, М. М. Карачок // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – № 11. – С. 112-114.
 8. Пасічник, Р. М. Моделювання швидкості продаж та рекомендованої структури товару на основі методу скорочення даних / Р. М. Пасічник, Б. О.  Маслияк, В. М. Віцентій // Комп’ютинг. – 2002. – Т. 1, вип. 2. – С. 80-82.
 9. Пасічник, Р. М. Оцінка успішності венчурних проектів на основі опосередкованої інформації / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк // Науковий вісник Чернівець­кого торго­вельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці, 2003. – Вип. 1.
 10. Добротвор, І. Теоретичні аспекти системного аналізу економіко-географічних локальних комплексів (кластерів) / І. Добротвор, Б. Маслияк, Т. Антимис // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 141-155.
 11. Sachenko, А. Design of measurement instruments of the basis of transducers with self-calibration / A. Sachenko, V. Kochan, B. Maslyyak // Third IFAC-Symposium on Low Cost Automation. – Vienna, Austria, 1992. – РР. 72-77.
 12. Pasichnyk, R. Modeling of Products Sale Velocity and Products Recommended Structure on the Basis of a Data Reduction Method / R. Pasichnyk, B. Maslyyak V. Vizentij // Proceedings of the International Workshop on IDAACS’2001. – Foros, 2001. – July 1-4. – РР. 238-241.
 13. Pasichnyk, R. Project Selection Model in Venture Investments / R. Pasichnyk, B. Maslyyak // Proceedings of the Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems IDAACS. – Lviv, Ukraine, 2003. – September 8-10. – РР. 500-503.
 14. Dobrotvor, I. Some Aspects of Claster Analysis of Economic – Geographical Complexes / I. Dobrotvor, B. Maslyyak, N. Cepenjuk // Оралдын гылым жаршысы. Экономика и право. – 2007. – № 1 (2). – с. 36-43.
 15. Дивак, М. П. Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Ю. Б. Маслияк, А. В. Пукас, А. М. Мельник // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2017. - № 2. - С. 150-159.
 16. Букетов, А. В. Розроблення ізоляційних матеріалів на основі епоксидних композитів для елементів СЕУ [Електронний ресурс] / А. В. Букетов, Б. О. Маслияк, О. О. Сапронов, В. О. Скирденко // Науковий вісник Херсонської держав­ної морської академії : наук. жур­нал. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2015. – № 2 (13). – С. 126-132.
 17. Букетова, Н. М. Дослідження структури полімерних покриттів для захисту конструктивних деталей СЕУ мето­дом ІЧ-спектроскопії [Електронний ресурс] / Н. М. Букетова, О. О. Сапронов, В. О. Скирденко, Б. О. Маслияк // Наукові нотатки : міжвуз. збірник. – Луцьк, 2015. – Вип. № 52. – С. 75-82.
 

Марценюк Євгенія Олексіївна

Опубліковано: 23 вересня 2011

marcenyuk-yevgenya-oleksyivna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марценюк, Євгенія Олексіївна Методи параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем, що гарантують задану точність [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марценюк Євгенія Олексіївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 154 c.
 2. Марценюк, Євгенія Олексіївна Методи параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем, що гарантують задану точність [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марценюк Євгенія Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2011. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Моделювання динамічних систем за умов інтервальної ідентифікації параметрів стану в каналі вимірювань [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, О. Л. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2009. – № 5. – С. 249-254.
 2. Дивак, Т. М. Практичні аспекти застосування методу та алгоритму параметричної ідентифікації дискретних динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс]/ Т. М. Дивак, Ю. Р. Піговський, М. П. Дивак, Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 39-49.
 3. Марценюк, Є. О. Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк, М. П. Дивак, Ю. Р. Піговський, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2010. – № 11. – С. 181-187.
 4. Марценюк, Є. О. Особливості розв’язку задач параметричної ідентифікації динамічних систем в умовах інтервальної невизначеності [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – № 1. – С. 30-38.
 5. Dyvak, M. Modeling of Fermentation Processes under Limited by Amplitude Errors of a Technological Process [Еlectronic resource] / M. Dyvak, Ye. Маrtsenyuk, Y. Pigovsky.
 6. Дивак, М. Дослідження властивостей множини параметрів інтервальної дискретної моделі динамічної системи / М. Дивак, Є. Марценюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету : наук. журнал. – 2006. – № 3. – С. 163-168.
 7. Дивак, М. П. Оптимальна процедура настроювання параметрів методу ідентифікації інтервальної дискретної моделі динамічної системи / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, І. Ф. Матола // Відбір і обробка інформації : міжвід. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27 (103). – С. 17-24.
 8. Дивак, М. П. Моделювання лінійних динамічних систем із заданою структурою каналу вимірювання методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк, І. Ф. Войтюк // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону : зб. праць. – Київ : МННЦ ІТЦ, 2008. – С. 79-91.
 9. Дивак, М. П. Інтервальні дискретні динамічні моделі виробництва біогазу з побутових органічних відходів / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2010. – Спецвип. – С. 179-184.
 10. Марценюк, Є. О. Особливості побудови критеріїв оптимальності параметрів в задачах ідентифікації математичних моделей в умовах стохастичної та інтервальної невизначеності / Є. О. Марценюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 2. – С. 108-111.
 11. Шевчук, Б. М. Реализация информационно эффективной и скрытой передачи информации в беспроводных локально-региональных сетях / Б. М. Шевчук, Є. О. Марценюк, Ю. Р. Піговський // Journal of Qafgaz UniversityAn International jornal Riyaziyyat va informatika. Matematik ve bilgisayar. Математика и информатика. – 2011. – № 31. – С. 23-31.
 12. Шевчук, Б. М. Технологія дистанційного моніторингу функціональних станів спортсменів, операторів та пацієнтів на основі портативних терміналів і абонентських систем сенсорних та локально-регіональних радіомереж [Електронний ресурс] / Б. М. Шевчук, В. К. Задірака, Є. О. Марценюк, С. В. Фраєр // Український журнал телемедицини та медичної техніки НДУ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. – 2012. – Т. 10, № 1. – С. 69-73.
 13. Гераїмчук, М. Д. Математичне та техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційно-ефективних об’єктних систем комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / М. Д. Гераїмчук, Б. М. Шевчук, Є. О. Марценюк // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Сер. Приладобудування. – 2012. – Вип. 43. – С. 117-125.
 14. Марценюк, Є. О. Порівняльний аналіз методів параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – № 1. – С. 245-254.
 15. Марценюк, Є. О. Інтервальна модель для визначення швидкості руху конвеєрної лінії виробництва гіпсокортону [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем : зб. праць. – Київ : МННЦ ІТЦ, 2015. – Вип. 7. – С. 165-172.