Мокій Анатолій Іванович

Опубліковано: 29 лютого 2012

мокій анатолій іванович

Кафедра міжнародної економіки Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гончарук Я. А. Взаємозв’язок тіньової економіки та корупції в Україні [Електронний ресурс] / Я. А. Гончарук, А. І. Мокій, М. І. Флейчук // Вісник Донецького університету. Сер. Економіка і право. – 2008. – Вип.1. – С. 7-18.
 2. Мокій, А. І. Духовні та психологічні чинники глобалізації: постановка проблеми [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, У.В. Щурко, О.В. Артеменко // Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія . – Луцьк, 2008. – Вип. 5., ч. 2.
 3. Мокій, А. І. Підвищення конкурентоспроможності України в умовах світової фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, В.О. Юзба // Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія. – Луцьк, 2009. – Вип. 6, ч.2. – С. 1-11.
 4. Мокій, А. І. Пріоритети поглиблення трансрегіонального співробітництва причорноморської зони в межах стратегічного партнерства з країнами ОЧЕС та ГУАМ [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, Р. Р. Енверов // Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія. – Луцьк, 2010. – Вип. 7, ч.2.
 5. Мокій, А. І. Тенденції та перспективи розвитку торговельного співробітництва України та Франції в умовах поглиблення європейської інтеграції [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, І. О. Вериженко// Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія. – Луцьк, 2010. – Вип. 7, ч.2.
 6. Мокій, А. І. Теоретичні підстави інституціональної трансформації соціально-економічної системи [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, А. М. Гуменюк // Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія. – Луцьк, 2010. – Вип. 7, ч.2.
 7. Мокій, А. Ініціативна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти [Текст] / А. Мокій, ін. і // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – №124/125. – С. 60-62.
 8. Мокій, А. І. Механізм підвищення інноваційної активності підприємств малого та середнього бізнесу регіону [Текст] /А. І. Мокій, С. М. Цвілий, Р. Р. Енверов //Наукові праці НДФІ.– 2012. – Вип. 4.– С. 16-27.
 9. Мокій, А. Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико - методологічні та прикладні аспекти [Електронний ресурс] / А. Мокій, Ю Полякова, Ю Слюсорчук // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.2011.– Вип. 124. – С. 13-16.
 10. Мокій, А. Концептуальні засади моделювання соціально - економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики [Електронний ресурс] / А. Мокій, М. Флейчук, А. Гуменюк // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011.Вип. 125. – С. 60-62.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Міжнародний інноваційний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Мокій, Ю. В. Полякова, О. П. Осідач, І. Г. Бабець. – Львів : Видавництво ЛКА, 2004. – 308 с.
 2. Мокій, А. І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К. : ЦУЛ, 2011. – 280 с.
 3. Регіони України у післякризовий період : ризики та перспективи розвитку [Текст] : аналіт. доп. / С. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.] ; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 104 с.
 

Москвіна Наталія Ярославівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Москвіна, Н. Аналіз динаміки товарообігу / Н. Москвіна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2001. - Вип. 9. - С. 231-234.
 2. Москвіна, Н. До питання аналізу господарських ризиків підприємств сфери товарного обігу [Електронний ресурс] / Наталія Москвіна // Наукові запискию - 2006. – Вип. 15.
 3. Москвіна, Н. Я. До питання аналізу фінансового стану підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / Н. Я. Москвіна.
 4. Москвіна, Н. До питання діючої практики розподілу доходів підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / Наталія Москвіна.
 5. Москвіна, Н. Факторний аналіз товарообігу / Наталія Москвіна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 145-150.
 

Мудра Оксана Михайлівна

Опубліковано: 05 квітня 2013

mudraКафедра ділової комунікації та організаційної поведінки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Мудра, О. М. Основні компоненти забезпечення інтенсивної мовної підготовки дорослих [Електронний ресурс] / О. М. Мудра. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Педагогічні та психологічні науки. – 2010. – № 52. – С. 69-72.
 2. Мудра, О. М. Удосконалення інтенсивного навчання дорослих у системі неперервної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Мудра // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету “Україна”. – 2011. – № 3. – С. 127-130.
 3. Мудра, О. Організаційні аспекти технології інтенсивної іншомовної підготовки дорослих у системі неперервної гуманітарної освіти [Електронний ресурс] / О. Мудра.
 4. Мудра, О. М. Контроль та оцінювання рівня іншомовного ділового спілкування студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / О. М. Мудра.
 

Мовчанюк Григорій Павлович

Опубліковано: 13 серпня 2013

Кафедра економічної теорії ВІЕ

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мовчанюк, Г. Романтична смерть гетьмана в трагедії Й. В. Фріча “Іван Мазепа” [Електронний ресурс] / Г. Мовчанюк // Вісник Львівського університету. – 2009. – Вип. 48. – С.108-117.