Михальчук Ірина Романівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михальчук, Ірина Романівна Стратегія товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Ірина Романівна Михальчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 195 с.
 2. Михальчук, Ірина Романівна Стратегія товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Ірина Романівна Михальчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Березюк, Р. Ефективність провайдингу зарубіжного інвестування в економіку України / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 5-1. – С. 146-150.
 2. Березюк, Р. Товароінноваційна детермінанта економічного зростання / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 53-63.
 3. Михальчук, І. Загальнодержавні аспекти політики стимулювання інноваційної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках / Ірина Михальчук // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 17-21.
 4. Михальчук, І. Інноваційна парадигма економічного розвитку: досвід постсоціалістичних країн та уроки для України / І. Михальчук // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-1. – С. 184-193.
 5. Михальчук, І. Інноваційні комунікації в контексті становлення "нової економіки" / І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С.136-142.
 6. Михальчук, І. Світовий розвиток ринку інжинірингових послуг: місце України / Ірина Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 154-160.
 7. Михальчук, І. Технологічна детермінанта конкурентоспроможності України: стратегія подолання кризових явищ / Ірина Михальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 285-290.
 8. Березюк, Р. Ефективність реалізації товарно-інноваційних проектів у контексті становлення нової економіки / Роман Березюк, Ірина Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 64-71.
 9. Березюк, Р. Стратегія інноваційного розвитку України: суперечності внутрішньо економічних інтересів / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – С. 48-54.
 

Мацьків Роман Степанович

Опубліковано: 08 квітня 2013

mackv-roman-stepanovich.xaКафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
 

Мигович Федір Михайлович

Опубліковано: 08 квітня 2013

migovichКафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тілциліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, Ф. Мигович // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4. – С. 188-192.


ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
 2. Дидактичні матеріали курсу "Математика для економістів" [Електронний ресурс] /В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.].– Тернопіль: [б. в.], 2008.– 52 с.
 3. Математика для економістів [Електронний ресурс] /В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.].– Тернопіль: [б. в.], 2008.– 144 с.
 

Сторінка 17 із 17