Турченко Ірина Василівна

Опубліковано: 20 березня 2013

turchenko i v

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Турченко, Ірина Василівна Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп'ютерних системах [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Ірина Василівна Турченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 200 с.
  2. Турченко, Ірина Василівна Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп'ютерних системах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Ірина Василівна Турченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

Статті:

  1. Турченко, И. В. Нейросетевые методы распознавания выходного сигнала мультисенсора [Електронний ресурс] / И. В. Турченко, В. В. Кочан, А. А. Саченко // Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – №2. – С. 137-144.