Теслюк Василь Миколайович

Опубліковано: 21 березня 2013

tesluk v m

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Кісь, Я. П. Методи і засоби автентифікації біометричних даних в інформаційних системах / Я. П. Кісь, В. М. Теслюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 174-182.
 2. Пукач, А. І. Оптимізація роботи системи вимірювання малих величин електричного опору [Електронний ресурс] / А. І. Пукач, В. М. Теслюк, Р. В. Загарюк[та ін.].
 3. Теслюк, В. М. Програмно-апаратна реалізація макетного взірця для дослідження методів опрацювання нечітких та неструктурованих даних з використанням штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, О. М. Березький, В. В. Береговський[та ін.].
 4. Теслюк, В. М. Розроблення методу вимірювання малих величин електричного опору [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, А. І. Пукач, Р. Д. Іванців, М. В. Лобур.
 5. Пукач, А. І. Модель функціонування системи вимірювання малих величин електричного опору [Електронний ресурс] / А. І. Пукач, В. М. Теслюк, Р. Д. Іванців.
 6. Василюк, Я. Розроблення чотирирівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС [Електронний ресурс] / Я. Василюк, В. Теслюк.
 7. Кривий, Р. Особливості розробки Веб-систем для еволюційних обчислень [Електронний ресурс] / Р. Кривий, С. Ткаченко, В. Теслюк, А. Зелінський.
 8. Василюк, Я. Р. Аналіз моделей, методів, принципів і засобів для побудови онтологій області мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] / Я. Р. Василюк, В. М. Теслюк, А. Я. Зелінський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип . 21.12. – С. 322-331.
 9. Зелінський, А. Розроблення архітектури системи синтезу мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] / А. Зелінський, В. Теслюк.
 10. Зелінський, А. Я. Розроблення моделей для представлення мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] / А. Я. Зелінський, В. М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип . 21.13. – С. 362-367.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теслюк, В. М. Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж [Електронний ресурс] : консп. лекц. / В. М. Теслюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 62 с.