Тесля Ганна Володимирівна

Опубліковано: 04 квітня 2013

teslya g v

Кафедра обліку у виробничій сфері

Посада: викладач

Публікації

Статті:

  1. Підлужна, Н. Автоматизація бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання / Надія Підлужна, Ганна Тесля, Світлана Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 187-189.
  2. Альошина, Т. Деякі аспекти реформування заробітної плати в Україні / Тетяна Альошина, Надія Підлужна, Ганна Тесля // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 231-233.
  3. Підлужна, Н. Методика фінансового та управлінського обліку основних засобів з використанням ЕОМ / Надія Підлужна, Ганна Тесля, Світлана Ярощук // Наукові записки зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 184-187.
  4. Підлужна, Н. М. Проблеми вдосконалення обліку виробничих запасів / Н. М. Підлужна, Г. В. Тесля // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 37-39.
  5. Тесля, Г. Проблеми управлінського обліку запасів / Ганна Тесля // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 341-344.
  6. Підлужна, Н. М. Удосконалення методики складання фінансової звітності [Електронний ресурс] / Н. М. Підлужна, Г. В. Тесля // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 2. – С. 223-226.
  7. Підлужна, Н. М. Ще раз про класифікацію, розподіл та аналіз витрат / Н. М. Підлужна, Г. В. Тесля // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 155-156.