Тиркало Роман Іванович

Опубліковано: 07 липня 2014

Роман Іванович ТиркалоКафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Тиркало, Р. Особливості застосування фундаментального аналізу в процесі формування банківського портфеля цінних паперів [Текст] / Р. Тиркало, І. Кравчук // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С.36-40.
 2. Тиркало, Р. Проблеми оцінки ринкової вартості власного капіталу банку [Текст] / Р. Тиркало, Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 3. – С.144-154.
 3. Тиркало, Роман Регулятивний капітал банків: сутність, порядок визначення та проблеми достатності [Текст] / Роман Тиркало, Наталія Ткачук // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 4. – С. 93-103.
 4. Тиркало, Р. Сек'юритизація активів банку: теоретична сутність і особливості здійснення [Текст] / Р. Тиркало // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 102-109.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Тиркало, Р. І. Стан, проблеми та шляхи розвитку управління готівковими потоками банків на мікро- та макрорівнях [Текст] / Р. І. Тиркало // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 330-359.
 2. Тиркало, Р. І. Банківські операції з цінними паперами [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 211 с.
 3. Тиркало, Р. І. Капіталізація банківської системи України : сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи зростання [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, Н. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 328 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТАЙП, 2012. – 190 с.
 2. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 3. Тиркало, Р. І. Фінансовий аналіз комерційного банку : основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, З. І. Щибиволок. – К. : Слобожанщина, 1999. – 236 с.
 4. Тиркало, Р. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг [Текст] / Р. І. Тиркало, З. І. Щибиволок. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 215 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Тиркало, Р. І. Організація касових операцій [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.
 2. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.