Тріпак Мар’ян Миколайович

Опубліковано: 05 вересня 2011

Tripak

Кафедра фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тріпак, Мар'ян Миколайович Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Мар'ян Миколайович Тріпак. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 237 с.
 2. Тріпак, Мар'ян Миколайович Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Мар'ян Миколайович Тріпак.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 23 с.

СТАТТІ:

 1. Тимчук О. Світова практика побудови бюджетного федералізму в системі міжбюджетних відносин в умовах переходу до ринку / О. Тимчук, М. Тріпак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 74-77.
 2. Тріпак М. Оптимізація системи акумуляції податкових надходжень до бюджетів на основі економіко-математичного моделювання / Мар'ян Тріпак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 6. – С. 101-108.
 3. Тріпак М. Прагматика планування першого кошику доходів місцевих бюджетів / Мар'ян Тріпак // Світ фінансів. – 2007. –№ 4. – С. 122-128.
 4. Тулай О. Прибуток підприємства: теоретико-прагматичні аспекти / Оксана Тулай, Мар'ян Тріпак // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 138-149.
 5. Тріпак, М. Аналіз конкурентності транспортної галузі України та практичні рекомендації щодо її поліпшення / Мар'ян Тріпак, Ярослава Левченко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 57-58.
 6. Тулай, О. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / О. Тулай, М. Тріпак // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 91-100.
 7. Тріпак, М. Доходи місцевих бюджетів України: прагматика та фіскальне регулювання[Електронний ресурс] / М. Тріпак, О. Й. Тимчук.
 8. Тріпак, М. Бюджетне регулювання в період трансформації між бюджетних відносин [Електронний ресурс] / М. Тріпак, О. Й. Тимчук.
 9. Тріпак, М. М. Формування доходів бюджетів місцевого самоврядування / М. М. Тріпак // Фінанси України. – 2001. - № 10. – С. 17-22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Тріпак, М. М. Державний бюджет України та його призначення [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 117-119.
 4. Тріпак, М. М. Видатки бюджетів на соціальний захист [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 471-478.
 5. Тріпак, М. М. Бюджетні права в Україні, їхня характеристика [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 139-142.
 6. Тріпак, М. М. Бюджетна класифікація [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 142-149.
 7. Тріпак, М. М. Основи бюджетного устрою та поняття "бюджетна система України" [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 109-115.
 8. Тріпак, М. М. Принципи побудови бюджетної системи України [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 115-117.